Dagelijks archief: Ludwig & Van Dam advocaten


Corona-korting op huur

Datum:

Als een huurpand verplicht gesloten is vanwege corona, dan kan er sprake zijn van een recht op huurprijsvermindering, aldus de rechtbank Noord-Nederland. De rechtbank Noord-Nederland heeft op 27 mei 2020 geoordeeld dat de huurder terecht stelde dat sluiting van het gehuurde als gevolg van een…
▶ Lees meer…


Janboel of niet, houd je aan de formele contractuele vereisten!

Datum:

Hoewel de coronapandemie ervoor heeft gezorgd dat de rechtspraak tijdelijk grotendeels is stil komen te liggen, komen er inmiddels toch weer een aantal franchise gerelateerde uitspraken voorbij. Zo ook onderhavige kwestie, waarin de rechtbank Noord-Holland een vonnis heeft gewezen waarbij de franchisegever een tik op…
▶ Lees meer…


Kan een huurder door Corona huurverlaging afdwingen?

Datum:

In deze voor franchisegevers en franchisenemers zo turbulente tijd worden velen geconfronteerd met doorlopende verplichtingen die problematisch zijn geworden. Voor personeelslasten is van overheidswege een noodmaatregel afgekondigd. Voor andere verplichtingen, zoals huurbetaling, bestaat een dergelijke regeling (nog) niet. Wat nu te doen? De huurder kan…
▶ Lees meer…


Franchiseovereenkomsten en de coronacrisis

Datum:

Een tijd van draconische maatregelen met verstrekkende gevolgen. Juridisch is er veel onduidelijkheid, ook in franchiseverhoudingen. Enerzijds zijn er gedwongen winkelsluitingen in de horeca. De franchisenemer kan dan niet aan de verplichtingen uit de franchiseovereenkomst, zoals een afnameplicht, voldoen. Anderzijds kampen bijvoorbeeld supermarktondernemers met een…
▶ Lees meer…


Knowhow doorslaggevend voor toepassingsbereik Wet franchise

Datum:

Het zal weinigen in de branche ontgaan zijn dat op 10 februari jl. het wetsvoorstel van de Wet Franchise is ingediend bij de Tweede Kamer. Sindsdien is er al veel over geschreven, maar het is onderbelicht gebleven dat op basis van de definitiebepalingen mogelijkerwijs veel…
▶ Lees meer…


Failliet doordat franchisegever verkoop franchiseonderneming weigerde

Datum:

Kan een franchisegever de verkoop van een franchiseonderneming aan een kandidaat-koper weigeren, ook als dit een laatste financiële strohalm voor de franchisenemer is? Kan de franchisegever dan zelfs het faillissement van de franchisenemer aanvragen? Onlangs vroeg een franchisegever het faillissement aan van een eigen franchisenemer…
▶ Lees meer…


ga naar oudere nieuwsberichten

Zoeken

Gebruik deze zoekfunctie om het gehele nieuwsarchief te doorzoeken

Categorieën

Archief


skyscraper-banner-website
franchise-season-art-class