Dagelijks archief: Ludwig & Van Dam advocaten


Minimum-omzet als prognose

Datum:

Door Mr. T. Meijer, Ludwig & Van Dam advocaten Al sinds jaar en dag is de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de franchisegever voor door haar afgegeven prognoses of omzetverwachtingen onderwerp van talloze procedures. In de jurisprudentie is bepaald wanneer sprake is van prognoses en wanneer…
▶ Lees meer…


Afwikkelingsproblemen bij franchisenemer die een vennootschap onder firma is

Datum:

Door Mr. J.A.J. Devilee, Ludwig & Van Dam Franchise advocaten In een recent geschil (ECLI:NL:GHARL:2020:8319) stonden twee ex-echtelieden, waarvan één de ex-vrouw betrof en de ander de ex-man zijnde de directeur-grootaandeelhouder van een besloten vennootschap, voorheen beiden verbonden als vennoten van een vennootschap onder firma…
▶ Lees meer…


Verplichting tot herinvesteringen voor franchisenemers kent grenzen

Datum:

Mr. R.C.W.L. Albers In de praktijk komt het geregeld voor dat franchisegevers ervoor kiezen om hun franchiseformule en de daarbij passende uitstraling te vernieuwen. Remodeling, formule-updates en herinvesteringen zijn een must voor de doorontwikkeling van de formule. In het kader van de uniformiteit is het…
▶ Lees meer…


Coronakorting van 50% op de huur

Datum:

Door A.W. Dolphijn, Ludwig & Van Dam  Tegenvallende omzetten in verband met de coronacrisis kunnen betekenen dat de huurprijs gehalveerd wordt, ook als er sprake is van een deels omzetgerelateerde huur. De kortgedingrechter van de rechtbank Amsterdam heeft een betekenisvolle uitspraak gedaan. Een horecabedrijf had…
▶ Lees meer…


Informatieverplichtingen van de beoogd franchisenemer onder de Wet franchise

Datum:

Alhoewel de Wet franchise tot doel heeft franchisenemers te beschermen tegen franchisegevers, zijn er ook een aantal verplichtingen voor franchisenemers bepaald. Met name ten aanzien van de fase voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst gelden er een aantal uitdrukkelijke wettelijke regels die zien op…
▶ Lees meer…


Wettelijk verbod op eenzijdig wijzigen van openingstijden door franchisegever

Datum:

Mr. J. Sterk De staatssecretaris diende op 9 juli 2020 een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer dat, kort samengevat, inhoudt dat de winkelier niet gebonden mag zijn aan eenzijdige wijziging van de openingstijden, gedurende de looptijd van de overeenkomst. Het wetsvoorstel werd ingegeven om…
▶ Lees meer…


ga naar oudere nieuwsberichten

Zoeken

Gebruik deze zoekfunctie om het gehele nieuwsarchief te doorzoeken

Categorieën

Archief

skyscraper-banner-website