Dagelijks archief: Ludwig & Van Dam advocaten


Hobbels in de stand still-periode

Datum:

Mr. T. Meijer Franchisenemer, franchisegever, franchiseovereenkomst, Wet franchise Door een groot aantal partijen, waaronder niet op de laatste plaats de wetgever, is de Wet franchise gezien als een middel om de ‘scheve’ verhoudingen tussen franchisegever en franchisenemer te repareren. De kamerstukken waarin toelichting op de…
▶ Lees meer…


Ongerechtvaardigde opzegging door franchisegever: even afrekenen

Datum:

Recent oordeelde de voorzieningenrechter in Rotterdam dat de franchisegever een vergoeding aan de franchisenemer verschuldigd is vanwege de voorzetting van diens onderneming, omdat de franchisegever de franchiseovereenkomst ongerechtvaardigd heeft opgezegd. In dit geval ging het om een franchiseformule die is ontwikkeld voor de bemiddeling tussen…
▶ Lees meer…


Biedt de Wet franchise houvast bij geschillen ontstaan vóór 1 januari 2021?

Datum:

Per 1 januari 2021 is de Wet franchise in werking getreden. Vanaf deze datum is de wet van toepassing. Voor de bepalingen omtrent de goodwill en het instemmingsrecht geldt voor bestaande franchiseovereenkomst een overgangsregeling van twee jaar, voor nieuwe franchiseovereenkomsten geldt eveneens de ingangsdatum van…
▶ Lees meer…


Rechter: “Franchisenemer aan zet in standstill-periode”

Datum:

Mr. R.C.W.L. Albers In een recente procedure (ECLI:NL:RBMNE:2021:2840) bij de voorzieningenrechter in Utrecht is een franchisegever in de pizzabranche veroordeeld tot het aanbieden van een franchiseovereenkomst en het aangaan van een franchiserelatie met een nieuwe franchisenemer. De franchisegever had dat na bijna twee jaar onderhandelen…
▶ Lees meer…


De gevolgen van het verstrekken van een foutieve (omzet- en winst)prognose door de franchisegever

Datum:

Mr. K. Bastiaans Voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst verstrekt een franchisegever in veel gevallen een omzet- en winstprognose aan een franchisenemer. Tot zover op zichzelf geen probleem, maar wat als die prognose achteraf niet blijkt te kloppen? Een in franchiseland vaker voorkomend probleem,…
▶ Lees meer…


Prejudiciële vragen over het ‘verdelen van de pijn’ – huurkorting door corona

Datum:

De afgelopen periode heeft de rechtspraak niet stilgezeten als het aankomt op de vraag of een huurder aanspraak kan maken op huurprijsvermindering in het COVID-tijdperk. Mr. K. Bastiaans De algemene lijn laat zien dat een huurder in beginsel recht heeft op die vermindering, onder de…
▶ Lees meer…


ga naar oudere nieuwsberichten

Zoeken

Gebruik deze zoekfunctie om het gehele nieuwsarchief te doorzoeken

Categorieën

Archief