Dagelijks archief: Ludwig & Van Dam advocaten


Steeds meer bescherming tegen ronselen franchisenemers

Datum:

Steeds vaker blijkt dat geronselde franchisenemers beschermd kunnen worden op basis van de Wet Acquisitiefraude. De Wet Acquistiefraude biedt benadeelden grote voordelen om onrechtmatig handelen aan te tonen. Alhoewel de Wet Acquisitiefraude volgens sommigen bedoeld is om bescherming te bieden tegen spookfacturen en telefonische verkopen,…
▶ Lees meer…


Franchisegever aansprakelijk voor prognoses afkomstig van derde

Datum:

Mr. M. Munnik Volgens vaste rechtspraak handelt een franchisegever onrechtmatig jegens haar franchisenemer wanneer een franchisegever zelfstandig op onzorgvuldige wijze onderzoek uitvoert en als gevolg daarvan onjuiste omzetprognoses aan de franchisenemer verstrekt. Als de franchisenemer op basis van juiste omzetprognoses de franchiseovereenkomst niet of niet…
▶ Lees meer…


Ingelast seminar nieuwe franchisewetgeving voor franchisegevers

Datum:

Er staat een nieuw franchisewetgeving klaar. In ons seminar op 21 februari a.s. komt deze nieuwe franchisewetgeving uitgebreid aan bod. Het nieuwe wetsvoorstel moet de franchisenemer beter beschermen en toezien op de volgende onderwerpen: Pre-contractuele uitwisseling van informatie Tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst Overleg tussen…
▶ Lees meer…


Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) adviseert staatssecretaris Keijzer over Wet Franchise

Datum:

Het ATR adviseert het wetsvoorstel pas in te dienen nadat met aantal adviespunten rekening is gehouden. Het advies is bijzonder lezenswaardig en is te raadplegen via onderstaande link: https://www.atr-regeldruk.nl/wp-content/uploads/2019/02/30-U010-Ministerie-van-EZK-Wet-franchise-w.g.pdf Kort samengevat wordt allereerst geadviseerd franchisegevers en franchisenemers actief te informeren over deze wetswijziging. Nu uit de…
▶ Lees meer…


Het concept van de Wet Franchise: impact voor franchisegevers en franchisenemers

Datum:

Ludwig & Van Dam advocaten denkt dat als het ontwerp van de Wet Franchise daadwerkelijk wet zal worden, er heel wat zal veranderen voor franchisegevers en franchisenemers. De voorgestelde regels maken goed overleg tussen franchisegevers en franchisenemers, nog belangrijker. Anderzijds geldt dat als het overleg niet…
▶ Lees meer…


Geen franchiseovereenkomst, ondanks de benaming

Datum:

Niet alles is wat het lijkt. Zelfs als franchisegever en franchisenemer menen dat er sprake is van een franchiseovereenkomst, kan dat juridisch toch anders liggen. De gevolgen kunnen dan zeer vergaand zijn. Vooralsnog is de franchiseovereenkomst niet in de wet geregeld. Alhoewel franchiseovereenkomsten volgens de…
▶ Lees meer…


ga naar oudere nieuwsberichten

Zoeken

Gebruik deze zoekfunctie om het gehele nieuwsarchief te doorzoeken

Categorieën

Archief

skyscraper-banner-website

banner-volop-kansenV2

franchise-season-art-class