Dagelijks archief: Ludwig & Van Dam advocaten


Franchisenemer mag assortiment vreemd inkopen na verplichte formulewijziging

Datum:

Al eerder is veelvuldig aandacht besteed aan het voldongen feit waarmee diverse franchisenemers van de verdwijnende EMTÉ-formule vorig jaar werden geconfronteerd, namelijk het verplicht aansluiten bij een alternatieve en eenzijdig opgedrongen formule. Hoewel een aantal EMTÉ-franchisenemers dankbaar gebruik heeft gemaakt van deze geboden kans, is…
▶ Lees meer…


Arbitrage binnen franchise: een te hoge drempel?

Datum:

Mr. M. Munnik Bij het aangaan van een overeenkomst is het voor partijen mogelijk – in afwijking van de wet – om een bevoegde rechter aan te wijzen. Dit geldt ook voor de franchiseovereenkomst. Van deze mogelijkheid wordt door de franchisegever soms gebruik gemaakt. Een…
▶ Lees meer…


Steeds meer bescherming tegen ronselen franchisenemers

Datum:

Steeds vaker blijkt dat geronselde franchisenemers beschermd kunnen worden op basis van de Wet Acquisitiefraude. De Wet Acquistiefraude biedt benadeelden grote voordelen om onrechtmatig handelen aan te tonen. Alhoewel de Wet Acquisitiefraude volgens sommigen bedoeld is om bescherming te bieden tegen spookfacturen en telefonische verkopen,…
▶ Lees meer…


Franchisegever aansprakelijk voor prognoses afkomstig van derde

Datum:

Mr. M. Munnik Volgens vaste rechtspraak handelt een franchisegever onrechtmatig jegens haar franchisenemer wanneer een franchisegever zelfstandig op onzorgvuldige wijze onderzoek uitvoert en als gevolg daarvan onjuiste omzetprognoses aan de franchisenemer verstrekt. Als de franchisenemer op basis van juiste omzetprognoses de franchiseovereenkomst niet of niet…
▶ Lees meer…


Ingelast seminar nieuwe franchisewetgeving voor franchisegevers

Datum:

Er staat een nieuw franchisewetgeving klaar. In ons seminar op 21 februari a.s. komt deze nieuwe franchisewetgeving uitgebreid aan bod. Het nieuwe wetsvoorstel moet de franchisenemer beter beschermen en toezien op de volgende onderwerpen: Pre-contractuele uitwisseling van informatie Tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst Overleg tussen…
▶ Lees meer…


Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) adviseert staatssecretaris Keijzer over Wet Franchise

Datum:

Het ATR adviseert het wetsvoorstel pas in te dienen nadat met aantal adviespunten rekening is gehouden. Het advies is bijzonder lezenswaardig en is te raadplegen via onderstaande link: https://www.atr-regeldruk.nl/wp-content/uploads/2019/02/30-U010-Ministerie-van-EZK-Wet-franchise-w.g.pdf Kort samengevat wordt allereerst geadviseerd franchisegevers en franchisenemers actief te informeren over deze wetswijziging. Nu uit de…
▶ Lees meer…


ga naar oudere nieuwsberichten

Zoeken

Gebruik deze zoekfunctie om het gehele nieuwsarchief te doorzoeken

Categorieën

Archief

skyscraper-banner-website

banner-volop-kansenV2

franchise-season-art-class