Dagelijks archief: Ludwig van Dam


De gevolgen van het verstrekken van een foutieve (omzet- en winst)prognose door de franchisegever

Datum:

Mr. K. Bastiaans Voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst verstrekt een franchisegever in veel gevallen een omzet- en winstprognose aan een franchisenemer. Tot zover op zichzelf geen probleem, maar wat als die prognose achteraf niet blijkt te kloppen? Een in franchiseland vaker voorkomend probleem,…
▶ Lees meer…


Prejudiciële vragen over het ‘verdelen van de pijn’ – huurkorting door corona

Datum:

De afgelopen periode heeft de rechtspraak niet stilgezeten als het aankomt op de vraag of een huurder aanspraak kan maken op huurprijsvermindering in het COVID-tijdperk. Mr. K. Bastiaans De algemene lijn laat zien dat een huurder in beginsel recht heeft op die vermindering, onder de…
▶ Lees meer…


Non-concurrentiebeding: ‘the devil is in the details’

Datum:

Mr. C. Damen De Rotterdamse rechter bevestigde bij vonnis van 20 januari 2021 weer eens hoe relevant de kleinste details kunnen zijn in de beslechting van geschillen omtrent de eventuele overschrijding van een non-concurrentiebeding in franchiseverband. In deze kwestie ging het om een franchiseformule voor…
▶ Lees meer…


De Wet Franchise: wat moet ik daar eigenlijk mee?

Datum:

Het is de meeste partijen in de franchisebranche natuurlijk niet ontgaan dat per 1 januari jl. de Wet Franchise in werking is getreden, als onderdeel van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW), de artikelen 7:911 tot en met 7:922 daarvan. Over de inhoud en…
▶ Lees meer…


Franchise: Let’s get digital

Datum:

Mr. J.A.J. Devilee – Franchiseadvocaat Nu de meesten thuis of op afstand werken is online zijn belangrijker dan ooit. Digitalisering is al jaren in opkomst, maar de huidige corona-crisis maakt nog maar eens duidelijk hoe onmisbaar internet is. Ook in franchiseverhoudingen dient aandacht te worden…
▶ Lees meer…


Minimum-omzet als prognose

Datum:

Door Mr. T. Meijer, Ludwig & Van Dam advocaten Al sinds jaar en dag is de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de franchisegever voor door haar afgegeven prognoses of omzetverwachtingen onderwerp van talloze procedures. In de jurisprudentie is bepaald wanneer sprake is van prognoses en wanneer…
▶ Lees meer…


ga naar oudere nieuwsberichten

Zoeken

Gebruik deze zoekfunctie om het gehele nieuwsarchief te doorzoeken

Categorieën

Archief