KERN MANAGEMENT + ADVIES

KERN MANAGEMENT + ADVIES

  KERN MANAGEMENT + ADVIES

  ‘Voegt waarde toe aan uw franchiseformule’

  UITDAGING OF PROBLEEM

  Dat uw branche aan verandering onderhevig is, is geen nieuws. Dat bent u gewend. Wat wel echt van deze tijd is, is de snelheid waarin de veranderingen elkaar opvolgen en de complexiteit van de problematiek. Het huidige tempo van de ontwikkelingen overtreft die van de afgelopen jaren. Daarnaast spelen er altijd meerdere ontwikkelingen tegelijkertijd. Oftewel, als u de ene uitdaging onder controle heeft, dient de volgende zich alweer aan.

  Ook de complexiteit van de afwegingen die u als management moet maken blijft toenemen. Bij beslissingen moet u niet alleen oog hebben voor de financiële aspecten maar ook voor compliance, IT, organisatieprocessen, bedrijfscultuur en maatschappelijke consequenties. Hierdoor heeft uw onderneming meer behoefte aan specialistische kennis in verschillende disciplines, die lang niet altijd beschikbaar is waardoor de druk op medewerkers toe neemt.

  U probeert daardoor wellicht soms projectmatig te werken. Als het doel behaalt is stopt het project. Maar zijn de resultaten ook geborgd? In de praktijk blijkt vaak van niet. Projecten lopen uit de tijd, planningen worden niet gehaald, er is geen draagvlak, frustratie, leiderschapsproblemen met als gevolg dat het rendement onder druk staat of de groei achterblijft bij de ambitie.

  U heeft simpelweg behoefte aan betrouwbare managementinformatie om snel en slagvaardig te kunnen opereren. Dat klinkt eenvoudig, maar is dat het ook? Uw hoofd financiële administratie of uw accountant denken wel met u mee maar helpt dat voldoende?

  WIJ VOEGEN WAARDE TOE

  • KERN MANAGEMENT + ADVIES is gespecialiseerd in het verhogen van het rendement van uw franchiseformule door waarde herstel of waarde creatie. Onze focus ligt op het verlagen van de kosten waar het moet en het verhogen van de omzet waar het kan.
  • Door onze financiële & operationele kennis & kunde zijn wij in staat een volledige ondernemingsanalyse uit te voeren. Hoewel de cijfers en de hierop gebaseerde kengetallen een grote voorspellende waarde hebben, zijn zij vaak lang niet alleen bepalend voor het succes.
  • De kwaliteit van leidinggeven, de kracht van de organisatie om in te spelen op veranderingen, de verschillende risico’s m.b.t. klanten, voorraden en debiteuren, de concurrentiepositie en andere strategische en organisatorische factoren kunnen enerzijds de financiële analyse bevestigen en anderzijds nuanceren.
  • De door ons ontwikkelde Rating Tool geeft dit systematisch weer. Waar zitten specifieke risico’s en andere knelpunten, die wellicht door andere belanghebbenden zo worden ervaren en hoe kunnen deze risico’s worden weggenomen?
  • Samen met u leggen wij een fundament onder het verdienmodel van uw franchiseformule, ongeacht of u franchisegever of franchisenemer bent. Doordat wij beschikken over branche specifieke databases kunnen wij de prestaties van uw onderneming vergelijken met die van anderen, uiteraard anoniem. Zelf krijgt u periodiek en real time inzage in de prestaties van al uw vestigingen. Hierdoor beschikt u altijd over de meest actuele management- & stuurinformatie.
  • Uiteraard kunnen wij u ook ondersteunen bij de uitvoering van verbeterscenario’s en het monitoren van de effecten daarvan.

  WERKWIJZE

  KERN MANAGEMENT + ADVIES staat voor een snelle en oplossingsgerichte aanpak, die begint met een goede analyse en duidelijkheid over kansen, kosten en risico’s. Onze aanpak kenmerkt zicht door een ijzersterke teamgeest, integriteit en betrokkenheid. Daardoor zijn wij in staat om invulling te geven aan een uitstekende dienstverlening voor ons klanten op bedrijfskundig, financieel en juridisch vlak.

  Wij maken graag kennis met u. Elk traject start met een oriënterend gesprek waarin we samen bespreken wat de kern is van uw probleem of uitdaging. We vinden het belangrijk dat er over en weer vertrouwen is. We gaan immers nauw samenwerken om te komen tot verantwoorde beslissingen. Indien wenselijk doen wij dit uiteraard in samenspraak met uw eigen accountant, fiscalist en/of jurist.

  Aangesloten bij De Nationale Franchisegids


  Activiteit:KERN MANAGEMENT + ADVIES ondersteunt en adviseert franchisegevers & franchisenemers bij bijzondere bedrijfsomstandigheden
  Branche: - -
  Oprichtingsjaar:2010

  Delen:

  Contact

  Nieuwe Ginnekenstraat 32
  4811 NS Breda

  Telefoon: (06) 215 989 57
  Website: http://kern-management.nl/

  Contactpersoon: mr. drs. A. Evers
  Functie: Directeur / eigenaar

  KERN MANAGEMENT + ADVIES Twitter

  Meer tweets...