Rechtsvormen

Volgens de wet bestaat een onderneming als er zelfstandig goederen of diensten worden geleverd aan anderen, met de bedoeling om winst te maken. In de praktijk is het soms lastig om precies te bepalen wanneer er sprake is van een onderneming. Elke onderneming moet ingeschreven worden bij de Kamer van Koophandel (KvK). Ook franchisenemers moeten worden ingeschreven bij de KvK. Elk bedrijf heeft een juridische vorm nodig, de zogenaamde rechtsvorm of ondernemingsvorm, zoals een eenmanszaak, nv of bv. Welke rechtsvorm het beste past bij het bedrijf, hangt af van uw situatie.

Bij een eenmanszaak of Vennootschap onder firma (vof) is het privévermogen van de ondernemer aansprakelijk voor eventuele schulden van uw bedrijf, er bestaat geen scheiding tussen zakelijk- en privévermogen. Schuldeisers kunnen dan beslag leggen op (persoonlijke) bezittingen. Bij een rechtspersoon is anders geregeld zoals bij een Besloten Vennootschap (B.V.). Hier is de ondernemer alleen in uitzonderlijke gevallen privé aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf.

 

FreelanceZZPEenmanszaakNaamloze vennootschap (N.V.)Besloten vennootschap (B.V.)

 

 

Papa John's Franchise

Ludwig & van Dam Franchise

Flynth_franchise