Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Franchisegever worden en/of een franchise starten?

Franchise Starten

Franchisegever worden en uw eigen franchise starten?

Uw bedrijf wilt groeien, wellicht is franchise een interessante optie. De grote vraag is dan; ‘Hoe start ik mijn eigen franchise en word ik een franchisegever?’ Op deze pagina geven wij u een zo helder mogelijk overzicht van alle aspecten die komen kijken bij het starten van een eigen franchiseformule. Men zal uiteraard altijd eerst een aantal voorbereidingen moeten treffen. Dit om voor uzelf een zo helder mogelijk beeld te krijgen van uw eigen franchiseformule. Een goed beginpunt is dan uw franchise handboek.

 

Franchise handboek

Het franchise handboek kunt u zien als het ondernemingsplan voor een franchiseformule. In het franchise handboek staan alle aspecten, afspraken en regelingen vermeld die de franchiseformule maken tot wat het is.
Een aantal van deze punten zijn:

 • Huisstijl en vormgevingsbepalingen
 • Inkoopregelingen
 • Werkmethodieken
 • Kosten & (mogelijke) baten
 • Procesbeschrijvingen

Dit handboek is dus een duidelijke omschrijving voor de (toekomstige) franchisenemers van uw franchiseformule. Daarnaast heeft het handboek ook een verbinding met uw franchiseovereenkomst. Het is dus van groot belang dat u uw handboek goed georganiseerd en geformuleerd heeft. Er bestaan ook een aantal ondernemingen die u kunnen helpen met het formuleren van uw franchise handboek.

 

Werven franchisenemers

Zodra u er zeker van bent dat u uw franchiseformule goed geformuleerd heeft kunt u gaan denken aan het werven van franchisenemers. Wellicht heeft u al een kandidaat die de eerste franchise vestiging wil openen van uw franchiseformule, maar wellicht heeft u nog geen enkel idee wie dat zou kunnen zijn. Er zijn daarom een aantal organisaties, zoals De Nationale Franchise Gids, die u kunnen helpen bij het vinden van de juiste franchisenemers. Wij raden u ook sterk aan om uw franchiseformule te testen door middel van een franchise pilot. Voordat een franchisenemer zijn onderneming kan starten zal hij/zij ook een franchiseovereenkomst moeten tekenen. Wat een franchise overeenkomst omhelst vindt u verder in deze pagina.

Franchise pilot

Een franchise pilot is niets anders dan een testvestiging van uw franchiseformule waarin u uw franchiseformule de proef op de som stelt. Tijdens een dergelijke test wordt gekeken of uw franchiseformule met al zijn aspecten goed werkt en of alles voor de franchisenemer helder is. De franchisenemer zal het handboek raadplegen voor zijn in- en verkopen en zal proberen uw product of dienst ‘aan de man te brengen’. Een dergelijke testperiode brengt vaak waardevolle informatie naar voren die wellicht problemen kan voorkomen.

 

Franchise starten: de voordelen
 • U kunt uw onderneming gemakkelijk uitbreiden zonder zelf veel te moeten investeren.
 • Uit onderzoek is gebleken dat franchisevestigingen vaak beter presteren dan filiaalvestigingen.
 • Franchisenemers hebben vaak een betere focus op wat er gebeurt binnen hun eigen vestiging dan u, op deze manier kunnen er sneller verbeteringen worden aangebracht.
 • Uw franchisenemers denken mee aan verbetering van het concept. U staat er dus niet alleen voor.
 • De franchisenemers dragen vaak het risico bij hun eigen onderneming. Ze werken voor eigen rekening. Dit levert voor u minder risico op.
De nadelen voor franchisegevers
 • U heeft aanzienlijk minder controle over de vestigingen van uw franchiseformule in vergelijking met filiaalbedrijven.
 • Uw imago is voor een groot deel afhankelijk van de prestaties van uw franchisenemers.
 • U heeft minder grip op omzet, verkopen en resultaten.

 

Juridische aspecten

Uw plichten als franchisegever

Natuurlijk heeft u als franchisegever ook een aantal plichten. Dit zorgt ervoor dat uw franchisenemers bepaalde zekerheden hebben wanneer ze zich aansluiten bij uw franchiseformule. De Europese Erecode Franchising heeft een aantal plichten vastgesteld waar u als franchisegever zich aan dient te houden:

 • Uw onderneming moet gedurende een redelijk termijn succesvol zijn (geweest). Mocht u een concept hebben dat u wilt uitzetten in franchise dan zal deze in een pilotvestiging bewezen moeten worden.
 • U moet eigenaar, hetzij gerechtigd gebruiker, zijn van de handelsnaam van uw onderneming/franchiseformule.
 • Bij aanvang van de overeenkomst met uw franchisenemer dient deze een opleiding te ontvangen. Gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst dient de franchisenemer ook technische en commerciële ondersteuning te kunnen ontvangen van u, als franchisegever.
Wet Franchise

Daarnaast is er in Nederland vanaf 2021 een Wet Franchise geïntroduceerd. De wet beoogt (nieuwe) franchisenemers beter te beschermen. Belangrijkste doel van de wet is om de positie van franchisenemers in de pre-competitieve fase (dus voorafgaande aan ondertekening van het franchisecontract) te versterken. Zo is er een ‘beraadperiode’ voorzien van vier weken. Dit is een ‘stand-still’ periode. Het gehele proces wordt gedurende vier weken bevroren. In deze periode heeft de kandidaat-franchisenemer de tijd om alle informatie goed door te nemen en zich door ter zake deskundigen te laten adviseren.

U kunt meer lezen over de Wet Franchise op deze pagina: https://denationalefranchisegids.nl/franchise-wiki/juridisch/franchise-wet-en-franchise-code/

Franchiseovereenkomst

Naast het franchise handboek, waarin alle aspecten van de franchiseformule naar voren komen, zal een beginnende franchisenemer ook een franchiseovereenkomst moeten tekenen voordat hij zich bij de franchiseformule mag voegen. Binnen deze overeenkomst staat vastgesteld wat de rechten en de plichten zijn van zowel de franchisenemer als de franchisegever. Het is sterk aan te raden om een jurist naar dit document te laten kijken alvorens deze te ondertekenen. Dit omdat er in het geval van een procedure de overeenkomst als referentie kan worden gebruikt. Er zijn verschillende instanties die u hierbij kunnen helpen. Ook zijn er organisaties die voorbeeldovereenkomsten hebben opgesteld.

Expansie

Het uiteindelijke doel van uw franchiseformule is uiteraard om deze succesvol uit te rollen tot zoveel mogelijk vestigingen. Natuurlijk is dit een grote stap en vindt deze groei gestaag plaats. Wanneer u eenmaal uw franchiseformule heeft opgezet en klaar bent om meerdere franchisenemers te zoeken zijn er een aantal aspecten waarmee u rekening mee moet houden. Zo moet u bijvoorbeeld wel rekening houden met het feit of een franchisenemer wel genoeg omzet kan realiseren binnen een bepaald gebied. En bevinden er zich ook concurrenten in dat gebied? Er zijn een aantal methodes om deze punten af te kunnen dekken.

Witte Vlekkenplan

Zo kunt u bijvoorbeeld een Witte Vlekkenplan op (laten) stellen. Een dergelijk plan brengt in kaart in welk gebied er ruimte is voor een mogelijke vestiging van uw franchiseformule, hetzij ruimte in de zin van mogelijke omzet en kans van slagen. Zo moeten er in een bepaald gebied wel genoeg inwoners zijn om uw kosten te kunnen dekken en omzet te realiseren. Een Witte Vlekkenplan helpt u dus met het realiseren van een gedegen uitbreidingsplan en geeft u antwoord op de vraag in welke gebieden u mogelijk een vestiging kan plaatsen.

Haalbaarheidsonderzoek

Zodra u uw witte vlekken helder in beeld heeft kunt u zich richten op de haalbaarheid van een bepaalde vestiging. Het slechts hebben van voldoende inwoners in een bepaald gebied garandeert niet dat een franchisenemer succesvol zal zijn. Een haalbaarheidsonderzoek houdt rekening met een grote variatie aan factoren die ervoor zorgen of een vestiging slaagt of faalt. Met een dergelijk onderzoek kunt u dus nagaan of een vestiging op een bepaalde locatie een kans van slagen heeft. Uiteraard geeft een dergelijk onderzoek geen garanties. Een franchisenemer zal zelf de omzet moeten realiseren.

Exclusieve gebieden

Omdat er met een franchiseformule gewerkt wordt bij meerdere vestigingen en werkgebieden met ieder hun eigen ondernemer, is het van belang dat hiervoor exclusieve gebieden worden vastgelegd. Dit voorkomt dat ondernemers in elkaars gebieden gaan werken en wellicht elkaars omzet wegnemen. Deze exclusieve gebieden worden bepaald op basis van mogelijke omzet en grootte van het gebied. Zo kunt u iedere franchisenemer een exclusief gebied toewijzen waarbinnen hij zijn onderneming mag promoten.

Wie verzorgt dit?

Er zijn een aantal bedrijven die binnen Nederland deze diensten leveren aan franchisegevers. Wij kunnen u First Retail aanbevelen. Wij hebben een partnerschap met deze organisatie gesloten en zijn volledig op de hoogte van hun werkwijze en vakmanschap. Dit bedrijf kan u verder helpen met dergelijke analyses en onderzoeken en tilt uw franchiseformule naar een hoger niveau.

 

Wilt u meer weten over het beginnen van een franchise?
Laat u informeren door een van onze franchisespecialisten.

"*" geeft vereiste velden aan

Neem contact met ons op
Wij horen graag van u! Vul dit formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Tevens kunt u ons bellen via het nummer 055 8200 226.

Vrijblijvend franchise informatie ontvangen

Ondernemer worden? Zoek en vind jouw franchiseformule!

Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de nieuwste franchisekansen!

Lees meer

De Nationale Franchise Gids

Bestel de Gids met informatie over alle franchiseformules in Nederland!

Lees meer

Recent bekeken formules

×