Franchise Handboek

Wat is het franchise handboek?

Het franchise handboek is het document van een franchise formule waarin de gehele werking van de books-2412490_1920
formule beschreven staat. De franchisenemer gebruikt dit handboek als handleiding voor de handhaving van zijn vestiging. Binnen dit handboek staat onder andere opgenomen wat de marketing bepalingen, huisstijl regels, inkoopregelingen en basisafspraken zijn.

Een dergelijk document wordt vrijwel altijd opgesteld door een gespecialiseerd jurist. Dit is dan ook zeker aan te raden aangezien het handboek ook een wettelijke grondslag heeft. Bij een eventueel procedure kan er ook gerefereerd worden aan het handboek. Voor beiden partijen is het dus ook een must om dit handboek goed na te lopen.

Inhoud van het handboek

Er zijn een aantal elementen die eigenlijk standaard in een franchise handboek opgenomen moeten worden:

  • Huisstijlbepalingen.
  • Verkoopmethodieken.
  • Marketingbepalingen.
  • Eventuele inkoopafspraken en -regelingen.
  • Verdienmodellen.

Uw handboek laten opstellen

Er zijn in Nederland diverse instanties die u kunnen assisteren met het opstellen van uw handboek. U kunt advies ontvangen over uw handboek of het volledig laten opstellen. Een aantal van deze instanties zijn: