Franchise Handboek

Juridische Franchise Informatie

Wat is het franchise handboek?

Het franchise handboek is het document van een franchise formule waarin de gehele werking van de formule beschreven staat. De franchisenemer gebruikt dit handboek als handleiding voor de handhaving van zijn vestiging. Binnen dit handboek staat onder andere opgenomen wat de marketing bepalingen, huisstijl regels, inkoopregelingen en basisafspraken zijn.

Die afspraken kunnen juridisch van aard zijn (bijv. wie eigenaar van de data is) of meer operationeel (bijv. hoe en bij wie worden de bestellingen geplaatst). Het franchise handboek is in de basis een operationeel document, toch heeft het ook juridische aspecten en zal er in het handboek ook verwezen worden naar de franchiseovereenkomst. In een eventuele rechtszaak kan er ook gerefereerd worden aan het handboek.

Je ziet nog weel eens dat het handboek vrij sterk juridisch van aard is. Dat raden wij af: het handboek moet vooral een praktische handleiding en hulpmiddel zijn voor de franchisenemer. De formule als zodanig is erbij gebaat als het handboek daadwerkelijk wordt gebruikt. Het franchise handboek is:

  • operationeel van aard, de franchiseovereenkomst is sterk juridisch van aard.
  • een ‘levend’ of ‘dynamisch’ document, het kan voortdurende worden geüpdatet. Het is lastig aanpassingen door te voeren in het franchisecontract.
  • een uitgebreid verhaal van vaak wel 70 – 90 pagina’s, de franchiseovereenkomst gelukkig niet.

Inhoud van het handboek

Er zijn een aantal elementen die eigenlijk standaard in een franchise handboek opgenomen moeten worden:

  • Huisstijlbepalingen.
  • Verkoopmethodieken.
  • Marketingbepalingen.
  • Eventuele inkoopafspraken en -regelingen.
  • Verdienmodellen.

Uw handboek laten opstellen

Er zijn in Nederland diverse partijen die u kunnen assisteren met het opstellen van uw handboek. U kunt natuurlijk via ons (info@denationalefranchisegids.nl of 055 – 8200 226) advies ontvangen over het opstellen van een handboek. Andere partijen waar u terecht kunt zijn: