Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Financiële begrippen

Financiële begrippen in franchise

Om onduidelijkheden binnen de franchise af te kaderen maken formules gebruik van bepaalde financiële begrippen. Deze begrippen kunnen bijvoorbeeld gaan over het entreegeld dat betaald moet worden als een samenwerking wordt aangegaan met een formule. Om aan te sluiten bij een franchiseformule vragen zij vaak een bijdrage aan de benodigde investering, de franchisenemer moet ook beschikken over een bepaald eigen vermogen om een lening af te kunnen sluiten bij de bank om deze investering te kunnen bekostigen. Om gebruik te mogen maken van bijvoorbeeld de marketinguitingen en backoffice mogelijkheden is het mogelijk dat bepaalde formules een franchisefee vragen.  Al deze begrippen vallen onder de financiële begrippen die voor kunnen komen bij het vinden van de juiste franchiseformule.

 

Financiële begrippen

Hoe financier ik mijn franchise bedrijf?

Ontdek de gratis Whitepaper over bedrijfsfinancieringen.

De eerste gesprekken met de franchisegever zijn goed verlopen. U hebt er een goed gevoel over en inmiddels hebt u ook al een aantal locaties bekeken. Uw nieuwe leven als franchisenemer gaat steeds meer door uw hoofd spelen. Op een gegeven moment weet u het: “Ja, ik ga het doen!”. De kogel is door de kerk. Nu is het tijd om de financiering te regelen. Op welke manieren kunt u dat doen? Op https://www.mkbap.nl/financiering-financieringsaanvraag is een gratis scan beschikbaar die laat zien welke financieringsvorm en welke aanbieder het beste past bij uw financieringsvraag. Wij zetten de verschillende mogelijkheden op een rij.

Als u ondernemer wilt worden moet u over voldoende financiën beschikken om de benodigde investeringen te kunnen doen. Het overgrote deel van de investering doet u in uw eigen bedrijf. Het inrichten van de vestiging, de voorraad, een bedrijfswagen, et cetera. Een meestal relatief klein deel van de investering bestaat uit het entreegeld. Dat is een eenmalige vergoeding die u aan de franchisegever verschuldigd bent om u bij de formule in te kopen. Verder hebt u geld nodig om de aanloopverliezen op te vangen en natuurlijk om in uw levensonderhoud te voorzien. Al die kosten komen terug in het  businessplan, in de investeringsbegroting en in de exploitatiebegroting. Hieruit kunt u afleiden wat u in totaal aan financiering nodig hebt. De meeste mensen kunnen de totale investering niet uit eigen middelen financieren en stappen daarom naar een externe partij voor het verkrijgen van de benodigde financiering.

 

De bank en het arrangement

De eerste partij die waarschijnlijk door uw hoofd schiet is een bank. In de regel financiert een bank echter alleen een deel van de benodigde financiering. Meestal verlangt een bank dat de ondernemer zelf tussen de 40 en 50 procent financiert. Bij franchise ligt dat percentage meestal iets lager omdat de succeskansen hoger zijn en de bank een beter beeld heeft van uw toekomstige bedrijf.

Vooral grote formules hebben een arrangement met een of meerdere banken. Aanbieders zijn met name ABN AMRO, ING en Rabobank. Als de formule een arrangement heeft afgesproken bij een bank is zowel de eigen inbreng van de ondernemer als het rentepercentage lager. Deze betere voorwaarden zijn mogelijk omdat de formule bewezen succesvol is en de bank al over ervaringscijfers beschikt van de formule.  De hogere volumes die de formules dragen ook bij een de betere voorwaarden. Tevens komen banken met een arrangement sneller tot een beslissing. Vaak bestaat een arrangement uit een breed dienstenpakket. Naast financiering kunnen ook betalingsverkeer en zakelijke en persoonlijke verzekeringen onderdeel uitmaken van dit pakket. Een formule kan meestal pas een arrangement afsluiten met een bank als er natuurlijk sprake is van een bewezen succes, dus als er al meerdere vestigingen zijn en als de investering per franchisenemer gemiddeld ten minste € 200.000 is.

 

Borgstellingkrediet – staatsgarantie

Als je van de bank meer zekerheden moet inbrengen om het gewenste leenbedrag te krijgen kun je onder voorwaarden een beroep doen op het borgstellingskrediet voor het midden- en kleinbedrijf (BMKB), ook wel staatsgarantie genoemd. De Nederlandse overheid staat dan gedeeltelijk borg richting de bank voor uw lening. U kunt hierdoor meer lenen bij de bank. De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) is recent verruimd: voor bestaande bedrijven is er tot een kredietbehoefte van € 266.667 de mogelijkheid om driekwart te financieren met BMKB-krediet, anders ligt de grens op maximaal de helft van de kredietverstrekking.

De overheid rekent hiervoor wel een garantieprovisie van 4,5%. De bank rekent vervolgens weer een provisie van 1,5% over het gehele leenbedrag. Omgerekend bent u dus over het borgstellingskrediet 6% provisie.

Qredits

Komt u bij de bank niet in aanmerking voor financiering, dan is Qredits mogelijk een goed alternatief. Qredits is een stichting en heeft geen winstoogmerk. Qredits is onder aanvoering van het ministerie van Economische Zaken opgericht om juist ondernemers die bij een bank geen gehoor krijgen van financiering te voorzien. Partners van Qredits zijn overigens de grote banken en verzekeraars. Het komt er dus op neer dat de partijen de krachten hebben gebundeld voor het creëren van een goed ondernemersklimaat in Nederland. Bij Qredits is het mogelijk een zakelijk lening te krijgen tot € 250.000. Qredits heeft al meer dan 35.000 kredieten verstrekt is daarmee het grootste financieringsalternatief voor ondernemers. De rente is weliswaar meestal hoger dan een arrangement via een bank maar concurrerend met de reguliere bancaire tarieven. Voordeel van Qredits ten opzichte van een bank is dat er minder focus is op eigen financiële inbreng en zekerheden. Daardoor maak je als ondernemer sneller kans op een krediet. Bijzonder is dat Qredits veel energie steekt in de begeleiding van ondernemers. Qredits zet gespecialiseerde coaches in om ondernemers te begeleiden. Qredits heeft een pool met 600 vrijwillige en gekwalificeerde ondernemerscoaches, die met ondernemers sparren en hen begeleiden bij specifieke onderwerpen en uitdagingen. Daarnaast heeft Qredits een uitgebreid trainingsaanbod voor ondernemers die zich willen ontwikkelen op zakelijk gebied. De trainingen zijn in groepsverband. Zo leren ondernemers van elkaar en leggen ze waardevolle connecties.

CrowdfundingFinanciële begrippen

Een ander alternatief is crowdfunding. Bij crowdfunding gaat u op zoek naar individuele investeerders die gezamenlijk het door u gewenste investeringsbedrag bij elkaar brengen. Het werkt als volgt. Eerst meld u zich aan bij een van de vele online platformen voor crowdfunding. Eerst beoordelen zij uw ondernemingsplan. Komt die door de ballotage dan plaatst u een korte weergave van uw plan op het platform, inclusief het benodigde investeringsbedrag. Als u het echt goed wilt doen, maakt u  ook een goede pitchvideo. Potentiële investeerders zien dan de ondernemer achter het plan. Dat wekt vertrouwen. Alleen als het doelbedrag is gehaald, krijgt u het benodigde bedrag uitgekeerd. Volgens de vooraf afgesproken voorwaarden betaalt u het geleende bedrag terug aan de investeerders, met rente. Bij sommige platforms kunt u zelf het percentage vaststellen. Waarbij natuurlijk geldt dat een hoog percentage interessanter is voor investeerders.

In plaats van aflossing met rente kunt u soms ook kiezen voor een regeling dat investeerders aandelen krijgen. Voordeel van crowdfunding is dat investeerders mogelijk invloedrijke ambassadeurs voor u zijn. Zij kunnen uw bedrijf promoten in hun netwerk waar u en de investeerder de vruchten van kunnen plukken. Verder kan het supersnel gaan (soms is het leenbedrag al in enkele uren volgeschreven) en kunt u ook voor kleinere bedragen hier terecht.

Onderhandse lening

Weer een ander alternatief voor een bank is een onderhandse lening. Dit is een lening die u krijgt van familie, vrienden of kennissen. Let er wel op dat van de Belastingdienst de rente marktconform moet zijn. Dit wil zeggen dat de rente niet te veel mag afwijken van de gemiddelde rente die u bij een bank of andere kredietverstrekker had moeten betalen. De rente is, net als bij een lening via de bank, aftrekbaar. U kunt ook onderhands een hypotheek afsluiten bij een familielid, het maakt voor de Belastingdienst geen verschil of u bij de bank een hypotheek hebt of bij een familielid.

Mogelijk voordeel van de onderhandse lening is dat er geen toetsing plaatsvindt bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Is de onderhandse lening niet voldoende voor uw totale investeringsbehoefte en wilt u  de rest lenen bij een bank? Dan kenmerkt een bank de onderhandse lening als eigen vermogen. Door de verkregen onderhandse lening kunt u dus weer extra lenen bij de bank.

Informal investors

Een ander manier voor het verkrijgen van financiering is gebruikmaken van een informal investor ook wel ‘business angel’ genoemd. Dit is een particulier die geloof heeft in uw ondernemingsplan en geld wil investeren in uw bedrijf in ruil voor aandelen. Bij een informal investor moet u bijna altijd een B.V. hebben omdat u aandelen geeft in ruil voor de investering. Voordeel van een informal investor is dat deze meestal geen rentevergoeding van u vraagt hetgeen gunstig is voor de exploitatie. Nadeel is dat het uw winstcapaciteit verminderd, u moet de winst immers delen met de informal investor.

Er zijn kortom verschillende mogelijkheden om de financiering van de franchisevestiging te regelen.

Financier Variant Hoogte lening Vergoeding Bijzonderheden
Bank Lening N.t.b. Commercieel rentetarief Hoge eigen inbreng, provisie 1,5%
Arrangement Meer dan €200.000 Scherp tarief Kleinere eigen inbreng, sneller geregeld, provisie 1,5%
Borgstellingskrediet Van €35.000 – €266.667: 75% vanaf €266.667: 50% Rente gelijk aan commercieel tarief 4,5% garantieprovisie van overheid en provisie van de bank 1,5%
Qredits Tot €250.000 Rentepercentage verschilt per type krediet. Microkrediet is 9,95% (https://www.qredits.nl/zakelijk-krediet/tarieven-voorwaarden) Qredits klanten maken gratis gebruik van een uitgebreid trainingsaanbod en begeleiding door ervaren coaches
Crowdfunding Lening Zelf bepalen Rentepercentage zelf bepalen, meestal 7% tot 9% Snelheid, ook kleinere bedragen, ambassadeurs
Inverstering Zelf bepalen Aandelen Rechtsvorm B.V.
Onderhandse lening Onderling bepalen Marktconform rentepercentage Risico schenkingsrecht, geen toetsing bij BKR
Informal investors Onderling bepalen Aandelen Rechtsvorm B.V., geen toetsing bij BKR, geen rente beter voor exploitatie, winstdelen

*Alle genoemde percentages in dit artikel zijn indicatief en gelden per februari 2024.

Vrijblijvend franchise informatie ontvangen

Ondernemer worden? Zoek en vind jouw franchiseformule!

Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de nieuwste franchisekansen!

Lees meer

De Nationale Franchise Gids

Bestel de Gids met informatie over alle franchiseformules in Nederland!

Lees meer

Recent bekeken formules

×