Franchise overeenkomst

Franchise overeenkomst, wat is dat?

De franchise overeenkomst is in Nederland niet bij de wet geregeld. In EG-verordening 2790/1999 inzake Groepsvrijstelling voor Verticale overeenkomsten staat het volgende beschreven:

De franchise overeenkomst is een overeenkomst waarbij de franchisegever het recht verleend aan de franchisenemer om een franchise onderneming te exploiteren tegen een geldelijke vergoeding.  De overeenkomst omvat tenminste verplichtingen van de franchisegever naar de franchisenemer over de voorziening van belangrijke kennis.

Inhoud van de overeenkomst

Franchise overeenkomsten verschillen per formule. Door de Europese Franchise Federatie (EFF) zijn er wel richtlijnen opgesteld in vorm van een erecode. Daarnaast bestaat een model contract van de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV)  Hieronder staat een beknopte opsomming van onderwerpen die vaak in franchise overeenkomsten voorkomen.

  • Omschrijving van de formule
  • Rayon waarin franchisenemer actief mag zijn
  • Duur van de overeenkomst
  • Gronden voor verlenging van de overeenkomst
  • Ondersteuning naar de franchisenemer: training, opleiding, etc
  • Verplichtingen van de franchisegever: marketing, voorziening van informatie, etc
  • Verplichtingen van de franchisenemer: betalingsverplichtingen, boekhouding, etc
  • Rechten van de franchisegever om aanpassingen in de formule te doen
  • Intellectueel eigendom
  • Geschillenregeling

Een voorbeeld van een franchise overeenkomst is hier te downloaden.

In de Praktijk

De franchise overeenkomst is veelal uitgewerkt in een handboek. Hierin staat beschreven hoe de formule in de praktijk uitgedragen moet worden.

skyscraper-banner-website

franchise-season-art-class