Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Franchise Overeenkomst

Franchise Overeenkomst

Wat is een franchise overeenkomst?

Een franchise overeenkomst is een contract tussen franchisegever en franchisenemer. Hierin is vastgelegd hoe zij met elkaar samenwerken en welke rechten en verplichtingen zij hebben. De looptijd van het franchisecontract is meestal vijf jaar. Als er een pand wordt gehuurd is het verstandig om voor het huurcontract en het franchisecontract dezelfde periode af te spreken. De franchise overeenkomst vormt de basis van de onderneming van de franchisenemer. Het is daarom belangrijk om dit document zorgvuldig te bestuderen en u bij voorkeur te laten adviseren door een in franchise gespecialiseerde advocaat.

Het contract is een ‘dood’ of ‘statisch’ document. Dat betekent dat eenmaal ondertekend er niet gemakkelijk van kan worden afgeweken. Dat ligt anders bij het franchise handboek. Het franchise handboek is heel praktisch ingestoken en kan voortdurend worden aangepast. Het handboek is bedoeld als een praktische leidraad voor de ondernemer.

Meestal wordt er in de franchise overeenkomst regelmatig verwezen naar het handboek. Dat is nodig voor de flexibiliteit (aanpassen aan de marktomstandigheden), de ontwikkeling van de formule en voor de gedetailleerde uitwerking.

70% van het franchisecontract is standaard en zie je dus terugkomen in bijna alle franchisecontracten. De resterende 30% komt het op aan. De Wet Franchise geeft bepaalde regels (bijv. ten aanzien van instemmingsrecht franchisenemers, verdeling van de goodwill) die in de franchise overeenkomst moeten terugkomen. De franchise overeenkomst mag alleen afwijken van de Wet Franchise als dit in het voordeel is van de franchisenemer.

Onderwerpen die bijna altijd aan de orde komen zijn:

 • Uitgebreide beschrijving van de formule
 • Het (exclusieve) verzorgingsgebied dat aan de franchisenemer is toegewezen
 • Verwijzing naar het handboek
 • Vergoedingen, betalingsvoorwaarden
 • Intellectuele eigendom, marketing en huisstijl
 • Training, opleiding en begeleiding
 • Boekhouding, administratie en verzekeringen
 • Overlegstructuren, franchiseraad, franchisenemersvereniging, et cetera.
 • Looptijd, (tussentijdse) beëindiging
 • Verkoop van de onderneming.
 • Goodwill: bepaling van de goodwill en aan wie deze wordt toegewezen
Voorbeeld franchisecontract

Je kunt hier een voorbeeld downloaden van een franchisecontract.

 

Als je franchisenemer wil worden sluit je meestal achtereenvolgens drie contracten:

1. Geheimhoudingsovereenkomst – uitwisseling van informatie

Vaak zal de franchisegever je eerst een geheimhoudingsovereenkomst (ook wel ‘nda’ of ‘non disclosure agreement’) willen laten tekenen. Dat is best logisch: zo wordt namelijk voorkomen dat bedrijfsgevoelige informatie op straat komt te liggen. Door de bescherming van de geheimhoudingsovereenkomst kan de franchisegever je tot in detail voorlichten over de formule.

2. Intentieverklaring of voorovereenkomst – begin van uitvoerende fase

Als de gesprekken tussen de kandidaat franchisenemer en de franchisegever positief zijn gegaan en de kandidaat in principe franchisenemer wil worden wordt er vaak een voorovereenkomst gesloten. Dit is het eerste commitment tussen kandidaat en de franchisegever. Hier begint de uitvoerende fase mee. Meestal betaalt de kandidaat dan een deel of geheel van de entreefee.
Franchisegever en kandidaat kunnen nu aan het werk. Zo wordt er een ondernemingsplan geschreven en er kan een vestigingsplaatsonderzoek (vpo) worden uitgevoerd die een inschatting oplevert van de omzet van de beoogde locatie.

Zowel de kandidaat als de franchisegever kan in deze fase nog steeds besluiten om niet met elkaar in zee te gaan. Denkbaar is bijvoorbeeld dat de uitkomsten van het vpo tegenvalt of de financiering niet rond komt. Ook kan het gebeuren dat de franchisegever toch onvoldoende vertrouwen in de kandidaat heeft.

3. De franchise overeenkomst – gedurende het franchisenemen

In deze overeenkomst is de samenwerking tussen franchisegever  en franchisenemer vastgelegd. Tegen welke voorwaarden zij met elkaar samenwerken en welke rechten en verplichtingen zij hebben.

 

In de Praktijk

De franchise overeenkomst is veelal uitgewerkt in een handboek. Hierin staat beschreven hoe de formule in de praktijk uitgedragen moet worden.

 

Meer informatie over het opstellen van een franchiseovereenkomst? Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Vrijblijvend franchise informatie ontvangen

Ondernemer worden? Zoek en vind jouw franchiseformule!

Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de nieuwste franchisekansen!

Lees meer

De Nationale Franchise Gids

Bestel de Gids met informatie over alle franchiseformules in Nederland!

Lees meer

Recent bekeken formules

×