Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Franchisenemer worden

Franchisenemer worden

Je wilt franchisenemer worden bij een franchiseformule. Voordat je een keuze maakt bij welke franchiseformule je wilt aansluiten, is het belangrijk dat je, je goed oriënteert. Je zult per slot van rekening uiteindelijk een contractuele overeenkomst aangaan met de betreffende franchiseformule. Wij leggen hier uit hoe je, je het beste kan oriënteren om zo de juiste keuze te maken om franchisenemer te worden.

Oriëntatie

Een keuze maken

Uiteraard zijn wij van mening dat je, je als mogelijk franchisenemer het beste kan oriënteren op De Nationale Franchise Gids. Het is belangrijk dat je, je eerst inleest in alle aspecten van het franchisen en wat er bij komt kijken als je franchisenemer wordt. Vervolgens zal je een keuze moeten maken in welke branche je wilt gaan ondernemen. Wij raden je aan dat je een branche selecteert waarin u enige werkervaring heeft. Dit vergroot uw kansen tot succesvol ondernemerschap. Wanneer je, jouw keuze hebt gemaakt is het belangrijk dat je zich niet blind staart op 1 franchiseformule. Wij adviseren dan ook altijd informatie aan te vragen bij meerdere franchiseformules uit een branche. Zodoende heb je vergelijkingsmateriaal en kan je goed geïnformeerd de juiste keuze maken.

Hoeveel geld heb je nodig om franchisenemer te worden?

Om franchisenemer te worden zijn er altijd investeringen benodigd om het bedrijf op te zetten. Wij vragen aan iedere franchiseformule wat de omvang is van de totale investering en hoeveel eigen vermogen je moet hebben.

  • De totale investering: dat is de totale hoeveelheid geld die je nodig hebt om franchisenemer te worden. Dit zijn de uitgaven voor bijv. de inrichting (winkelinterieur of kantoorinventaris), de huur van het pand, auto, computer, telefoon, briefpapier, opleiding, et cetera. Ook het werkkapitaal wordt hiertoe gerekend: het geld dat je gedurende een periode na de start nog bij moet leggen omdat de omzet nog op gang moet komen, dus om de aanloopverliezen op te vangen. Dat is nodig om je ook een salaris uit te kunnen betalen als de omzet nog niet op peil is.
  • Het eigen vermogen: Een deel van de totale investering kun je krijgen van derden: bijv. een lening van een bank of door crowdfunding via particulieren. Dat kan nooit voor de volle 100%. Een deel daarvan, meestal 25 tot 40% zal de ondernemer zelf al moeten hebben, bij voorkeur beschikbaar op de bank. Overwaarde eigen woning wordt tegenwoordig nauwelijks meer meegeteld. Onderhandse leningen, dit zijn leningen van bijv. de partner en/of familieleden mogen wel bij de berekening van het eigen vermogen worden meegerekend.

Veel voorkomende misvatting is dat de franchisenemer de investering betaalt aan de franchisegever. Dat klopt niet, de franchisenemer investeert al het geld in zijn eigen bedrijf. Enige uitzondering hierop is de entreefee, dat is een eenmalige vergoeding bij de start aan de franchisegever.

Kosten als franchisenemer, de entree en de franchisefee

  • Entreefee (of Entreegeld): Voor het starten van een franchisevestiging is er naast de investeringen voor de onderneming meestal een entreefee verschuldigd. Dit is een eenmalige vergoeding om toe te treden tot de franchiseformule. De entreefee bedraagt meestal tussen € 5.000 en € 10.000. Meestal is dit een compensatie voor de door de franchisegever gedane investeringen om de franchiseformule tot een succes te maken. Een franchiseformule als Subway is erg bekend, daarvan plukt de franchisenemer ook de voordelen, daarom is het gerechtvaardigd dat de entreefee hoger is. Als er extra zaken of diensten tegenover staan (soms wordt de training hier uit betaald, of andere eenmalige zaken) kan dit ook reden zijn voor een hogere entreefee. Wat in het algemeen geldt, geldt ook hier: wees als kandidaat altijd kritisch en vraag door: wat moet ik betalen en wat krijg ik ervoor terug?
  • Franchisefee: Naast de eenmalige entreefee zijn er ook periodieke kosten verschuldigd aan de franchisegever. Deze kosten, franchisefees, vormen een vergoeding voor diensten die de franchisegever levert aan de franchisenemer. De hoogte van de fees hangt natuurlijk af van de toegevoegde waarde van de door de franchisegever te leveren diensten. Het spreekt voor zich dat die groter moet zijn dan de franchisefees. Het komt vaak voor dat een deel van de fee verdisconteerd is in de verplichte inkoop bij de franchisegever.
Contact leggen

Wanneer je bij een aantal franchiseformules informatie heeft opgevraagd zal er contact met je gemaakt worden door de franchiseformule. Mocht er niet direct contact ontstaan, wordt initiatief nemen aangemoedigd. Wil je franchisenemer worden, dan zal je als ondernemer vaak initiatief moeten nemen. Tijdens dit contact zal er veel informatie uitgewisseld worden tussen beide partijen en zal je geïnformeerd worden over de verschillende regelingen en verplichtingen.

Overleg

Mochten beide partijen gelijkgestemd zijn over een samenwerking zal er overleg plaatsvinden. De franchise overeenkomst zal besproken worden en het franchise handboek wordt overhandigd. Tevens zullen er onderzoeken (vestigingsplaatsonderzoek en haalbaarheidsonderzoek) uitgevoerd moeten worden. Deze onderzoeken zijn verplicht. Zo wordt er gekeken naar de kans van slagen van uw onderneming/vestiging. Het is in de praktijk bijzonder risicovol als een van deze onderwerpen niet direct goed geregeld is. Het is namelijk lastig om eenmaal gestart een franchiseovereenkomst of het Franchise handboek aan te passen. Daar is namelijk de goedkeuring voor nodig van de andere partij. Het is verstandig om in ieder geval bij de start gebruik te maken van gespecialiseerde advocaten, accountants, adviseurs of banken. Je zult de overeenkomst moeten tekenen om officieel franchisenemer te worden bij een franchiseformule.

Opleiding & Training

Wanneer je, je bij de organisatie gevoegd hebt zal je niet direct aan de slag gaan in jouw eigen vestiging. Er zal eerst een opleiding plaatsvinden om je thuis te maken in alle methodes van de franchiseformule. Deze opleiding vindt meestal plaats op het hoofdkantoor van de franchiseformule. Over het algemeen duurt een dergelijke opleiding twee weken. In veel gevallen kan deze opleiding dus ook in het buitenland plaatsvinden. Na deze opleiding zal je praktijkervaring moeten opdoen.

Vaak gebeurt dit in de vorm van een meeloopstage bij een andere (ervaren) franchisenemer. Hij of zij kan jou alle ‘kneepjes van het vak’ leren. De duur van een dergelijke stage verschilt per franchiseformule.

Opstartfase

Na afronding van deze stage begint je in jouw eigen vestiging met ondernemen. Op dat moment ben je in staat om jouw vestiging geheel te leiden en begint jouw carrière als ondernemer!  

Vrijblijvend franchise informatie ontvangen

Ondernemer worden? Zoek en vind jouw franchiseformule!

Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de nieuwste franchisekansen!

Lees meer

De Nationale Franchise Gids

Bestel de Gids met informatie over alle franchiseformules in Nederland!

Lees meer

Recent bekeken formules

×