Franchisenemer worden

Voordat u een keuze maakt bij welke franchiseformule u zich wilt aansluiten, is het belangrijk dat u zich goed womens-2701154_1920
oriënteert. U zult per slot van rekening uiteindelijk een contractuele overeenkomst aangaan met de betreffende formule. Wij leggen hier onder uit hoe u zich het beste kan oriënteren om zo de juiste keuze te maken.

Oriëntatie

Een keuze maken

Uiteraard zijn wij van mening dat u zich als mogelijk franchisenemer het beste kan oriënteren op De Nationale Franchise Gids.  Het is belangrijk dat u zich eerst inleest in alle aspecten van het franchisenemer-schap. Vervolgens zult u een keuze moeten maken in welke branche u wilt gaan ondernemen. Wij raden u aan dat u een branche selecteert waarin u enige werkervaring heeft. Dit vergroot uw kansen tot succesvol ondernemerschap. Wanneer u uw keuze heeft gemaakt is het belangrijk dat u zich niet blind staart op 1 formule. Wij adviseren dan ook altijd informatie aan te vragen bij meerdere formules uit een branche. Zodoende heeft u vergelijkingsmateriaal en kunt u goed geïnformeerd de juiste keuze maken.

De investeringen, hoeveel geld heb je nodig?

Om franchisenemer te worden zijn er altijd investeringen benodigd om het bedrijf op te zetten. Wij vragen aan iedere formule wat de omvang is van de totale investering en hoeveel eigen vermogen je moet hebben.

  • De totale investering: dat is de totale hoeveelheid geld die je nodig hebt om franchisenemer te worden. Dit zijn de uitgaven voor bijv. de inrichting (winkelinterieur of kantoorinventaris), de huur van het pand, auto, computer, telefoon, briefpapier, opleiding, et cetera. Ook het werkkapitaal wordt hiertoe gerekend: het geld dat je gedurende een periode na de start nog bij moet leggen omdat de omzet nog op gang moet komen, dus om de aanloopverliezen op te vangen. Dat is nodig om je ook een salaris uit te kunnen betalen als de omzet nog niet op peil is.
  • Het eigen vermogen: Een deel van de totale investering kun je krijgen van derden: bijv. een lening van een bank of door crowdfunding via particulieren. Dat kan nooit voor de volle 100%. Een deel daarvan, meestal 25 tot 40% zal de ondernemer zelf al moeten hebben, bij voorkeur beschikbaar op de bank. Overwaarde eigen woning wordt tegenwoordig nauwelijks meer meegeteld. Onderhandse leningen, dit zijn leningen van bijv. de partner en/of familieleden mogen wel bij de berekening van het eigen vermogen worden meegerekend.

Veel voorkomende misvatting is dat de franchisenemer de investering betaalt aan de franchisegever. Dat klopt niet, de franchisenemer investeert al het geld in zijn eigen bedrijf. Enige uitzondering hierop is de entreefee, dat is een eenmalige vergoeding bij de start aan de franchisegever.

Kosten voor een franchisenemer, de entree en de franchisefee

  • Entreefee: Voor het starten van een franchisevestiging is er naast de investeringen voor de onderneming meestal een entreefee verschuldigd. Dit is een eenmalige vergoeding om toe te treden tot de franchiseformule. De entreefee bedraagt meestal tussen € 5.000 en € 10.000. Meestal is dit een compensatie voor de door de franchisegever gedane investeringen om de formule tot een succes te maken. Een formule als Subway is erg bekend, daarvan plukt de franchisenemer ook de voordelen, daarom is het gerechtvaardigd dat de entreefee hoger is. Als er extra zaken of diensten tegenover staan (soms wordt de training hier uit betaald, of andere eenmalige zaken) kan dit ook reden zijn voor een hogere entreefee. Wat in het algemeen geldt, geldt ook hier: wees als kandidaat altijd kritisch en vraag door: wat moet u betalen en wat krijgt u ervoor terug?
  • Franchisefee: Naast de eenmalige entreefee zijn er ook periodieke kosten verschuldigd aan de franchisegever. Deze kosten, franchisefee’s, vormen een vergoeding voor diensten die de franchisegever levert aan de franchisenemer. De hoogte van de fee’s hangt natuurlijk af van de toegevoegde waarde van de door de franchisegever te leveren diensten. Het spreekt voor zich dat die groter moet zijn dan de franchisefee’s. Het komt vaak voor dat een deel van de fee verdisconteerd is in de verplichte inkoop bij de franchisegever.
Contact leggen

Wanneer u bij een aantal formules informatie heeft opgevraagd zal er contact met u gemaakt worden door de formule. Mocht er niet direct contact ontstaan, wordt initiatief nemen aangemoedigd. Wilt u franchisenemer worden, zult u als ondernemer vaak initiatief moeten nemen. Tijdens dit contact zal er veel informatie uitgewisseld worden tussen beide partijen en zult u geïnformeerd worden over de verschillende regelingen en verplichtingen.

Overleg

Mochten beide partijen gelijkgestemd zijn over een samenwerking zal er overleg plaatsvinden. De franchise overeenkomst zal besproken worden en het franchise handboek wordt overhandigd. Tevens zullen er onderzoeken (vestigingsplaatsonderzoek en haalbaarheidsonderzoek) uitgevoerd moeten worden. Deze onderzoeken zijn verplicht. Zo wordt er gekeken naar de kans van slagen van uw onderneming/vestiging. Het is in de praktijk bijzonder risicovol als een van deze onderwerpen niet direct goed geregeld is. Het is namelijk lastig om eenmaal gestart een franchiseovereenkomst of het Franchise handboek aan te passen. Daar is namelijk de goedkeuring voor nodig van de andere partij. Het is verstandig om in ieder geval bij de start gebruik te maken van gespecialiseerde advocaten, accountants, adviseurs of banken. U zult de overeenkomst moeten tekenen om officieel franchisenemer te worden bij de formule.

Opleiding & Training

Wanneer u zich bij de organisatie gevoegd heeft zult u niet direct aan de slag gaan in uw eigen vestiging. Er zal eerst een opleiding plaatsvinden om u thuis te maken in alle methodes van de formule. Deze opleiding vindt meestal plaats op het hoofdkantoor van de formule. Over het algemeen duurt een dergelijke opleiding twee weken. In veel gevallen kan deze opleiding dus ook in het buitenland plaatsvinden. Na deze opleiding zult u praktijkervaring moeten opdoen.

Vaak gebeurt dit in de vorm van een meeloopstage bij een andere (ervaren) franchisenemer. Deze kan u alle ‘kneepjes van het vak’ leren. De duur van een dergelijke stage verschilt per formule.

Opstartfase

Na afronding van deze stage begint u in uw eigen vestiging met ondernemen. Op dat moment bent u in staat om uw vestiging geheel te leiden en begint uw carrière als ondernemer!