Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Entreegeld

Entreegeld

Wat is het entreegeld?

Het entreegeld is een éénmalige vergoeding die de franchisenemer bij de start van de samenwerking aan de franchisegever moet betalen. De vergoeding wordt gezien als een compensatie voor de door de franchisegever in de loop der jaren opgebouwde goodwill. Andere uitleg is dat het entreegeld een vergoeding is voor de door de franchisegever gedane investeringen en inspanningen in de franchiseformule.

 

Wat doet de franchisegever in ruil voor het entreegeld?

Eigenlijk niets, dat heeft de franchisegever namelijk al gedaan. Het entreegeld is een vergoeding voor de in het verleden gedane inspanningen door de franchisegever. Natuurlijk doet de franchisegever voortdurend inspanningen om de franchiseformule up-to-date te houden. De kosten daarvan betaalt de franchisegever uit de periodieke fee (de franchisefee) die de franchisenemer betaalt.

 

Wat is een normale of redelijke hoogte van het entreegeld?

Het entreegeld is meestal tussen € 2.500 en € 15.000. Om te bepalen of een fee redelijk is zou je kunnen kijken naar de volgende factoren:

  • Het succes en de naamsbekendheid van de franchiseformule. Als je een McDonald’s begint en je zet een hoge paal met de gele M erop voor je bedrijf dan weet je dat de kans groot is dat er vanaf de eerste dag veel klanten naar je zullen komen. Dat zal bij ‘Danny’s Burgers’ heel anders zijn.
  • De leeftijd van de franchiseformule, het aantal jaren dat de franchiseformule bestaat. Een volwassen franchiseformule heeft meer marketingkracht en kun je ook een veiliger inschatting van de succeskansen maken dan een net gestarte franchiseformule. Ook heeft de franchisegever in een net gestarte franchiseformule minder geïnvesteerd dan in een franchiseformule die al jaren bestaat.
  • Sommige franchisegevers betalen de werving- en selectiekosten uit het entreegeld en zij laten daar dus vaak de hoogte van het entreegeld afhangen.
  • Commitment: in deze gedachte moet het niet al te vrijblijvend zijn voor iemand om franchisenemer te worden bij een franchiseformule. Met het oog op de continuïteit van de franchiseformule is het wenselijk dat iemand niet al te gemakkelijk in een franchiseformule stapt of gemakkelijk er uitstapt.
  • Type samenwerking: bij hard franchise is er meestal een hogere entreegeld verschuldigd dan bij soft franchise of een inkoopcombinatie.

 

Is het entreegeld voor mij acceptabel?

Dat is een lastige vraag. Het entreegeld is een eenmalige kostenpost. Het entreegeld wordt meestal in vijf jaar afgeschreven, dat is ook de looptijd van de meeste franchisecontracten. Deze kosten worden samen met de andere kosten meegenomen in de exploitatiebegroting. Van de inschatting hoeveel er uiteindelijk onderaan de streep overblijft zal afhangen of de gevraagde fee’s voor jou acceptabel zijn of niet.

 

Is de hoogte van het entreegeld onderhandelbaar?

In principe wel, maar in de praktijk toch lastig. Je gaat een overeenkomst aan met de franchisegever en binnen de grenzen van de wet (en de Wet Franchise) zijn franchisegever en franchisenemer vrij in wat zij willen om met elkaar af te spreken. Als franchisegever is het echter wel belangrijk om erg voorzichtig te zijn met het afwijken van de standaard franchiseovereenkomst. Voor de hand ligt dat de bestaande franchisenemers het niet prettig vinden als nieuwe franchisenemers tegen veel aantrekkelijkere voorwaarden kunnen tekenen.

De samenhang en de harmonie van de franchiseformule is een belangrijke factor voor het succes van de franchiseformule. Het beste is om uit te gaan van het principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’.

Indien de situatie is veranderd kan er toch een goede reden zijn om af te wijken, bijvoorbeeld als:

  • De franchiseformule veel succesvoller is geworden;
  • De franchiseformule moeilijk aan nieuwe franchisenemers kan komen. Dan kan het ook in het belang van de al aangesloten franchisenemers zijn om de drempels tot toetreding te verlagen.

Vrijblijvend franchise informatie ontvangen

Ondernemer worden? Zoek en vind jouw franchiseformule!

Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de nieuwste franchisekansen!

Lees meer

De Nationale Franchise Gids

Bestel de Gids met informatie over alle franchiseformules in Nederland!

Lees meer

Recent bekeken formules

×