Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Franchise advies

Franchise Advies

Waarom kiezen voor franchise? Wij geven u franchise advies.

Meestal is het succes van een onderneming aanleiding om te gaan denken aan franchise. Expansie door middel van franchise is kansrijker omdat de formule gesteund wordt door gemotiveerde ondernemers. Ander voordeel is dat er voor de eigenaar van de formule minder kapitaal benodigd is omdat de franchisenemers ook investeren.

 

Voorwaarde voor succesvol franchisen

Dat een bedrijf erg succesvol is wil nog niet zeggen dat het dan ook voor franchise in aanmerking komt. Voorwaarde is namelijk dat het concept kopieerbaar is: het succes moet niet te danken zijn aan de unieke kwaliteiten van de eigenaar. Een ander moet het ook kunnen.

Verder moet het concept schaalbaar zijn. Voordelen door franchise ontstaan met name als er veel franchisenemers aangesloten zijn die samen kunnen profiteren van gezamenlijke inkoop, marketing, etc.

 

Het opzetten van een franchiseformule

Zowel bij het opzetten van een franchiseformule als bij de expansie zelf is het erg aan te raden om adviseurs gespecialiseerd in franchise mee te laten kijken. Bij het opzetten van een franchiseformule worden de volgende drie stappen doorlopen:

1. Uitdenken van de formule zelf – het conditiestelsel
Franchise Advies

De formule of het concept moet geschikt wordt gemaakt voor franchise. Meestal moet het al bestaande lokale succesvolle  concept worden aangepast om het ook nationaal aan te laten slaan. Denk aan zaken als aanpassen assortiment, dienstenpakket, huisstijl, etc. Er moet een interessant verdienmodel komen voor zowel de franchisegever als de franchisenemer. Allesbepalend hiervoor zijn de marges en de hoogte van de fee’s. Dit wordt ook wel het fee-stelsel of het conditiestelsel genoemd.

2. Het franchise handboek

In het franchise handboek wordt de formule tot in detail beschreven. Het franchise handboek is een praktisch document, vergelijk het met een kookboek. Het handboek bepaalt vrij precies hoe de formule in de praktijk moet worden ingevuld en biedt antwoord op veel voorkomende vragen. Het franchise handboek is een ‘levend’ document, het verandert met de formule mee. Sommige franchisegevers besteden het schrijven van het handboek helemaal uit aan een advocaat of een adviseur. Ons advies is om het handboek zelf te schrijven maar wel onder begeleiding van een franchise deskundige.

3. Het franchisecontract, de franchiseovereenkomst

In dit contract zijn de rechten en verplichtingen van de franchisenemer en de franchisegever vastgelegd. Het franchisecontract is in tegenstelling tot het franchise handboek een ‘dood’ document, het kan niet gemakkelijk worden aangepast. Omdat franchise een hele specifieke vorm van samenwerking is het heel belangrijk om het contract op te laten stellen door in franchise gespecialiseerde advocaten.

Wilt u in contact komen met één of meerdere franchiseadviseurs? Op deze pagina vindt u een overzicht.

 

Expansie

Als de formule een keer staat en er is een handboek en een franchisecontract dan is de formule klaar voor uitbreiding. De belangrijkste onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn:

Werven franchisenemers

‘De vent bepaalt de tent’ is een vaak aangehaalde uitspraak en is absoluut waar: de kwaliteiten van de franchisenemer zijn meestal doorslaggevend voor het succes. Het is belangrijk om erg selectief te zijn hierbij, ga alleen in zee met kandidaat franchisenemers waarvan u echt overtuigd bent. Stel een profiel op van de kandidaat en wijk hier in principe niet van af. Het is belangrijk om veel kandidaten te genereren zodat u selectief kunt zijn in het aannamebeleid.

U kunt overwegen om de werving en selectie van kandidaten (deels) uit te besteden. Voordeel is dat een externe partij een kandidaat objectiever kan beoordelen en een groter bereik heeft. Zoekt u franchisenemers? Neem dan contact met ons op.

Exclusief gebied

Bijna altijd krijgt de franchisenemer een exclusief gebied toegewezen, alleen hij is gerechtigd daar de formule te exploiteren. Vaak wordt gewerkt met A- en B-gebieden: het A-gebied is exclusief, het B-gebied mag de franchisenemer onder voorwaarden exploiteren. Een optimale gebiedsindeling is een belangrijke succesfactor voor een formule. First Retail beschikt over verschillende online applicaties die hier een oplossing voor bieden.

Vestigingsplaatsonderzoeken (ook wel vpo)

Er kan voor een beoogde locatie een vestigingsplaatsonderzoek worden gemaakt. Resultaat van dit onderzoek is een omzetprognose. Om aansprakelijkheidstelling te voorkomen verdient het aanbeveling om dit onderzoek over te laten aan de franchisenemer.

Witte vlekkenplan en verzorgingsgebieden

Uit het witte vlekkenplan volgt in welke steden of regio’s  een gezonde vestiging kan worden neergezet. Hierbij wordt gekeken naar o.a. het aantal consumenten, profiel van de consumenten en de aanwezigheid van concurrentie.

Het verzorgingsgebied is dat gebied waar 80% van de daadwerkelijke klanten van een vestiging woont. Dat hoeft dus niet gelijk te zijn aan het exclusieve gebied. De grootte van het verzorgingsgebied is belangrijk voor het vaststellen van concurrentie (incl. kannibalisme/concurrentie met zustervestigingen) en voor de marketing.

Op deze pagina vindt u een overzicht van diverse partijen die expertise hebben op het gebied van franchise advies.

×