Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

het Precontractueel Informatie Document (PID)

Het Precontractueel Informatie Document (PID)

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

De stand still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

 

Onderwerpen in het Precontractueel Informatie Document

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico. Het PID moet in ieder geval informatie over onderstaande onderwerpen bevatten:

 1. De te ondertekenen franchiseovereenkomst, inclusief alle bijlagen
  Hierin zijn alle afspraken tussen franchisegever en franchisenemer vastgelegd. De kandidaat kan in de stand-still periode de franchiseovereenkomst in alle rust bestuderen en eventueel laten beoordelen door in franchise gespecialiseerde advocaten.
 2. Overzicht van alle uitgaven
  1. fee’s, vergoedingen, opslagen en andere bijdragen
   Deze zijn voor een deel natuurlijk ook al vermeld in de franchiseovereenkomst. In het franchise handboek wordt dat meestal weer verder uitgewerkt. Vaak wordt het handboek echter pas gegeven na het ondertekenen van de franchiseovereenkomst. In dat geval is dit extra reden om het complete overzicht en de toelichting op iedere bijdrage in dit overzicht op te nemen. Andere formules kiezen er voor om het handboek wel al ter inzage aan de kandidaat te geven, zij laten dan de kandidaat eerst een geheimhoudingsverklaring tekenen.
  2. Investeringen
   Kosten kun je meteen aftrekken, investeringen kun je meestal over vijf jaar afschrijven. Denk aan zaken als inventaris, kassa’s en bedrijfswagens. Ook entreegeld en eventuele goodwill kan in vijf jaar worden afgeschreven. Bij sommige posten zal het om een inschatting of ervaringscijfers gaan.
 3. Franchisevereniging en franchiseoverleg
  Is er een franchisenemersvereniging met eventueel een franchiseraad? Het is belangrijk voor de kandidaat om te weten of er overlegorganen zijn en hoe deze functioneren. Ook de contactgegevens van de franchisenemersvereniging en eventueel ook van individuele franchisenemers worden hierbij opgenomen. Dit stelt de kandidaat om contact op te nemen met franchisenemers zodat de kandidaat van hen kan horen hoe de samenwerking met de franchisegever in de praktijk bevalt.
 4. Hoe staat de franchisegever er financieel voor?
  Het is belangrijk voor de kandidaat om te weten wat de financiële gezondheid van de franchisegever is. Als franchisenemer ben je weliswaar juridisch onafhankelijk ondernemer en ben je dus niet aansprakelijk voor schulden van de franchisegever. Toch heb je er last van als franchisenemer als je franchisegever in financiële problemen komt.
 5. Financiële informatie van de beoogde locatie
  Hierbij kun je denken aan omzetcijfers (bij overname van een bestaande vestiging), lokale huurprijzen, omzet uit bestaande klanten uit het beoogde verzorgingsgebied. Als er een vestigingsplaatsonderzoek is uitgevoerd moet die ook bijgesloten worden. Als die informatie niet aanwezig is kan de franchisegever de cijfers geven van een vergelijkbare onderneming. Hierbij moet de franchisegever uitleggen waarom het vergelijkbaar is.
 6. Alle overige voor de kandidaat franchisenemer relevante informatie
  Ook moet de franchisegever alle overige informatie verstrekken waarvan de franchisegever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die relevant is voor de kandidaat. Dit kan van alles zijn, denk bijv. aan mogelijke geschillen met franchisenemers, discussie over merkenrecht, et cetera.

Vrijblijvend franchise informatie ontvangen

Ondernemer worden? Zoek en vind jouw franchiseformule!

Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de nieuwste franchisekansen!

Lees meer

De Nationale Franchise Gids

Bestel de Gids met informatie over alle franchiseformules in Nederland!

Lees meer

Recent bekeken formules

×