Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Crowdfunding

Als startende franchisenemer zijn er verschillende manieren om aan een financiering te komen. U kunt bijvoorbeeld voor een financiering naar de bank gaan. Tegenwoordig wordt het echter steeds lastiger om financiering te krijgen. Daarom kiezen steeds meer franchisenemers voor een alternatieve financieringsbron, namelijk crowdfunding.

Wat is crowdfunding?

Crowdfunding is een alternatieve wijze om een investering te financieren. Crowdfunding verloopt echter zonder financiële toeleveranciers, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers.

Hoe werkt crowdfunding?

Crowdfunding gaat in principe als volgt: een ondernemer wil een bedrijf starten, maar heeft onvoldoende eigen vermogen of entreegeld tot zijn beschikking. Om dit kapitaal te financieren biedt de ondernemer het project aan op internet, via speciale crowdfunding platforms en vermeldt het benodigde bedrag erbij. Op deze manier kan iedereen via het gekozen crowdfunding platform investeren in het project. Het idee is dat particulieren een (klein) bedrag investeren en door deze investeringen uiteindelijk het project volledig financieren. Deze investeerders noemt men the crowd, een Engels woord voor de mensenmassa.

Welke categorieën zijn er voor crowdfunding?

Er zijn vijf categorieën voor crowdfunding.
1. Eigen vermogen
2. Vreemd vermogen
3. Sponsoring
4. Donaties
5. Voorverkoop

1. Eigen vermogen
Een mogelijkheid is crowdfunding via het eigen vermogen. In deze vorm biedt een investeerder één of meerdere aandelen in het eigen vermogen aan. De investeerder heeft in dit geval recht op een aandeel in de winst.

2. Vreemd vermogen
Bij vreemd vermogen gaat het om crowdfunding via een lening. De geldzoeker vraagt in dat geval om een lening voor een bepaald bedrag. Er is bij deze geldsom vaak sprake van een vaste looptijd en een bepaalde vergoeding, zoals rente.

3. Sponsoring
Een bijzondere manier van crowdfunding is sponsoring. Hierbij biedt de kapitaalzoeker in plaats van de gebruikelijke aflossing een bepaalde tegenprestatie aan, bijvoorbeeld kortingsbonnen.

4. Donatie
Bij donaties vraagt de geldzoeker aan de investeerders of zij geld willen investeren in een goed doel. Dit houdt in dat de investeerder hier niets voor terugkrijgt.

5. Voorverkoop
De laatste, veel gebruikte mogelijkheid is geld lenen voor de lancering van een nieuw product of dienst.
Als tegenprestatie ontvangen investeerders het product vaak eerder of tegen een hogere korting dan wanneer zij het product in de winkel zouden kopen.

Stappenplan opzetten crowdfunding

1. Plan maken

Succesvol ondernemen en het organiseren van een goede crowdfunding-campagne staat of valt met een goed business – of ondernemingsplan. Dat plan schrijf je voor jezelf maar ook om investeerders over de streept te trekken.

2. Welke type crowdfunding past bij jou?

Wanneer je in het plan aangeeft dat je (gedeeltelijk) gebruik wilt maken van crowdfunding, dan zul je moeten beslissen welke wijze het best aansluit bij jouw doelen. Overweeg jij om mensen mede-eigenaar te maken van jouw nieuwe project of bedrijf, spreekt het idee van een lening jou meer aan of verwacht je misschien dat mensen jouw sponsoraanbod erg verleidelijk zullen vinden? Streef jij een idealistisch doel na? Dan is donatie wellicht een goede methode. Op basis van deze afwegingen kiest je uiteindelijk het type crowdfunding dat goed bij jouw ideeën aansluit.

3. Kies de juiste intermediair

De meeste ondernemers die gebruik willen maken van crowdfunding schakelen hiervoor een intermediair of platform in. Die regelt de contracten en zorgt ervoor dat investeerders die geld toezeggen het bedrag ook daadwerkelijk storten. Daarnaast nemen zij de periodieke rente- en aflossingsbetalingen voor hun rekening.

Een intermediair beheert in de meeste gevallen een eigen crowdfundingplatform en maakt hierop jouw plannen bekend. Bijkomend voordeel: zo’n bemiddelaar kan branchespecifiek sneller een breder publiek bereiken. Sommige intermediairs checken bovendien de plannen van kapitaalzoekers grondig voordat de oproep daadwerkelijk op het platform wordt geplaatst. De Nationale Franchise Gids heeft op basis van kunde en ervaring ervoor gekozen een samenwerking aan te gaan met Collin Crowdfund.

4. Tegen welke voorwaarden?

Beslis op tijd tegen welke voorwaarden je straks gebruik wilt maken van crowdfunding. Na hoe veel jaar mogen mensen die door middel van eigen vermogen participeren in het project (of bedrijf) hun aandeel verkopen? En tegen welke koers kan dit dan?

Als het gaat om een lening, welke rente bied je en wanneer betaal je de lening terug? Betaal je alles in één keer terug of los je maandelijks een bedrag af?

Bepaal daarnaast welke kortingen of voordelen jij straks wilt gaan aanbieden. Daarbij is het belangrijk dat je de voorwaarden laat aansluiten bij wat je in het plan voor de crowdfunding-campagne aanbiedt. Tip: je verleidt ‘crowdfunders’ het snelst wanneer je een vergoeding kunt bieden die meer oplevert dan beleggen of sparen.

5. Het contract

Hierin leg je wederzijdse rechten en verplichtingen vast. Geef bijvoorbeeld duidelijk aan wat jouw rechten zijn indien iemand die geld beschikbaar stelt hiermee uiteindelijk niet over de brug komt. Maar ook: wat mag een investeerder doen wanneer iemand zijn aflossingsverplichtingen niet nakomt?

Daarnaast mag er geen onduidelijkheid bestaan over het feit dat investeerders wel of niet kunnen terugvallen op zekerheden. Maak jij geen gebruik van een intermediair die dit voor jou kan regelen? Dan is het raadzaam om hiervoor een juridisch deskundige in te schakelen die – uiteraard in samenspraak met jou – een goed contract opstelt.

6. Breng (en houd) je administratie op orde

Beschik jij eenmaal over een getekend contract en heb je vastgesteld dat het benodigde bedrag door een investeerder is bijgestort op jouw bankrekening? Dan is het tijd om aan de slag te gaan met de uitvoering en het realiseren van de plannen.

Om goed inzicht te krijgen in deze administratieve verplichtingen, is het essentieel om de bedrijfsadministratie op orde te brengen en te houden. Uit de administratie moet blijken op welk moment jouw investeerders recht hebben op terugbetaling en/of de overeengekomen vergoeding.

7. Betaling van de intermediair

Heb jij tijdens jouw zoektocht naar financiering gebruikgemaakt van een financieel adviseur of crowdfundingplatform? Dan moet je hiervoor in veel gevallen een vergoeding betalen. Meestal vindt deze transactie plaats op het moment dat het plan voor je crowdfunding-campagne wordt geplaatst op de website van de intermediair.

Andere bemiddelaars vragen een bepaald percentage van het eindbedrag dat jij via crowdfunding binnenhaalt. Weer een andere mogelijkheid is dat de partijen die geld investeren een bepaald percentage van het geïnvesteerde bedrag moeten betalen aan de intermediair. Ook een combinatie van dergelijke vergoedingen behoort tot de mogelijkheden.

8. Breng je investeerders op de hoogte

De personen die in jouw plannen investeren zijn heel waardevol. Dat geldt voor alle investeerders, maar zeker ook voor investeerders uit de crowd. Zij zijn vanaf het eerste begin betrokken bij jouw project en bedrijf en kunnen jou (gevraagd en ongevraagd) advies geven over de bedrijfsvoering. Ook zijn zij straks meer dan eens jouw belangrijkste (toekomstige) klanten en ambassadeurs.

 

Collin Crowdfund Franchise

Vrijblijvend franchise informatie ontvangen

Ondernemer worden? Zoek en vind jouw franchiseformule!

Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de nieuwste franchisekansen!

Lees meer

De Nationale Franchise Gids

Bestel de Gids met informatie over alle franchiseformules in Nederland!

Lees meer

Recent bekeken formules

×