Wat is een ondernemingsplan?

Wanneer u ondernemer of franchisenemer wilt worden, is het vaak handig dat u een ondernemingsplan of businessplan opstelt. Een ondernemingsplan is een plan waarin gedetailleerd beschreven staat hoe de ondernemer zijn onderneming wil opzetten. Een ondernemingsplan is noodzakelijk wanneer u bijvoorbeeld financiering van de bank nodig hebt. Op deze pagina wordt beschreven uit welke onderdelen een ondernemingsplan bestaat.

Een ondernemersplan is niet in één dag geschreven, er is  bijvoorbeeld onderzoek nodig om de markt te omschrijven. Een ondernemingsplan schrijven is niet moeilijk, maar vereist wel tijd en geduld.

 

De ondernemerswot-analyse ondernemersplan

In het hoofdstuk ‘’de ondernemer’’ beschrijft u al uw eigen gegevens neer waaronder uw naam, adres,
contactgegevens, burgerlijke staat, uw CV en schrijft u een stukje over uzelf. Daarnaast is het ook altijd interessant om een SWOT-analyse voor uzelf neer te zetten. Een SWOT-analyse staat voor: Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats of in het Nederlands: Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Hieronder ziet u een voorbeeld SWOT-analyse, aan de ondernemer is het om hem zo eerlijk en duidelijk mogelijk in te vullen. Ook is het belangrijk om te beschrijven hoe u uzelf zult blijven ontwikkelen als ondernemer. U kunt denken aan het bezoeken van bijeenkomsten, congressen of het volgen van cursussen en trainingen.

 

Het bedrijfsidee

Het bedrijfsidee omschrijft letterlijk het bedrijf dat u voor ogen heeft. Als dit een franchisevestiging is, is dit gemakkelijker te omschrijven dan wanneer u een nog niet bestaand bedrijf wilt starten. U omschrijft wat de bedrijfsactiviteiten zijn, wat voor producten en/of diensten het bedrijf gaat leveren, wie tot de doelgroep behoort die uw producten/diensten afneemt en waar u wilt starten. Ook beschrijft u in welke rechtsvorm het bedrijf zal gaan functioneren bijvoorbeeld een eenmanszaak of een B.V. Het bedrijfsidee is in feite een bondige samenvatting van het toekomstige bedrijf.

De markt

Het hoofdstuk over de markt omschrijft onder andere de trends en ontwikkelingen, doelgroepen en concurrentie in de betreffende branche.

Trends en ontwikkelingen

Als u bijvoorbeeld een winkel wilt openen in sportschoenen, dan omschrijft u de ontwikkelingen op het gebied van detailhandel. De trends kunnen gaan over bijvoorbeeld verkoopcijfers, prijsstijgingen, productontwikkelingen of het koopgedrag van consumenten.

 

Doelgroepen

In de paragraaf doelgroepen omschrijft u wie tot uw klanten behoren. Dit kan Doelgroep ondernemingsplandoor de leeftijd, sekse, opleidingsniveau of nog andere kenmerken te beschrijven. Ook belangrijk is om te omschrijven wáár de doelgroep zich bevindt en wat hun bestedingspatroon is. Informatie over bevolkingsgroepen en hun kenmerken kunt u vinden op de website van het CBS.

Concurrentie

Wie is uw concurrent? Wat zijn de plannen van deze concurrentie? Het is belangrijk om te weten wie uw concurrenten zijn, zodat u weet of de markt waarin u wilt opereren nog niet verzadigd is. Daarnaast is het ook interessant om te kijken wat uw toekomstige onderneming onderscheidt van de concurrentie.

 

SWOT-analyse van uw bedrijf

Naast uw persoonlijke SWOT-analyse is het ook verstandig om een SWOT te maken over uw eigen bedrijf. Hierin neemt u ook externe factoren mee zoals de bijvoorbeeld de concurrentie. Ook moet u naar aanleiding van de SWOT uitleggen hoe u met de zwaktes en bedreigingen om zult gaan.

 

Marketing mix

Heeft u er al over na gedacht wat uw marketingactiviteiten zullen zijn? Een franchiseformule zal u vaak helpen met uw marketingactiviteiten, maar als u geen franchisenemer wilt worden dan moet u deze helemaal zelf verzinnen. De vijf P’s komen voor in dit hoofdstuk. Dat zijn de volgende:

  • Product: wat gaat u verkopen?Marketingmix ondernemrsplan
  • Plaats: waar gaat u uw onderneming starten? Hierin kunt u ook de kosten van het pand opnemen, tenzij u vanuit huis gaat starten, dan heeft u geen vestigingskosten.
  • Prijs: wat zijn de prijzen van de producten/diensten die u gaat leveren?
  • Promotie: hoe gaat u uw onderneming promoten? Kies u alleen voor offline middelen als een brochure of een poster, of gaat u ook online aan de slag met een website en/of social media? Hierin kunt u ook de kosten meenemen die de promotiemiddelen met zich meebrengen. U kunt bijvoorbeeld aan advertentiekosten denken, de kosten van een website en vice versa. Vraag offertes aan ter onderbouwing van de kosten.
  • Personeel: gaat u personeel aannemen en hoeveel? U kunt natuurlijk er ook voor kiezen om geen
  • personeel aan te nemen, in dat geval schrijft u dat ook op.

 

Doelstellingen, kwantiteit en kwaliteit

Doelstellingen

Met doelstellingen wordt de missie bedoeld, waar moet het bedrijf voor staan? Wat wilt u met uw bedrijf bereiken?

Kwantiteit

De kwantiteit omschrijft of u in uw levensonderhoud wilt voorzien met uw bedrijf en hoeveel salaris u uzelf toeschrijft. Let op dat u uzelf niet rijk rekent en echt reëel blijft. Er zijn verschillende websites voor het berekenen van uw salaris, ook kunt u Cao’s raadplegen van de betreffende branche waarin u gaat ondernemen.

Kwaliteit

Wat zijn uw persoonlijke motieven? Wilt u bijvoorbeeld uw eigen tijd kunnen indelen en uw eigen ideeën kunnen uitoefenen?

 

Financieel plan

Het financieel plan is een belangrijk onderdeel van het ondernemingsplan want als u wilt ondernemen moet u ook op de hoogte zijn van wat de kosten en de opbrengsten zijn. Het financieel plan beschrijft de komende drie jaar en bestaat uit de volgende onderdelen:

Exploitatiebegroting

De exploitatiebegroting geeft overzicht van de te verwachten omzet en de te verwachten kosten in een jaar.

Investeringsbegroting

De investeringsbegroting laat zien waar u geld voor nodig heeft.

Financieringsbegroting

Deze omschrijft hoe u uw onderneming gaat financieren. U laat zien wat uw eigen vermogen is, en hoe u de rest van het benodigde vermogen gaat financieren. Dit kan op verschillende manieren. Wij hebben een special gemaakt over hoe de franchisenemer aan financiering komt, deze kunt u hier lezen.

Liquiditeitsbegroting

De liquiditeitsbegroting geeft kort gezegd overzicht van de inkomsten en de uitgaven per maand. Wat staat er op het begin van de maand op de rekening en wat blijft er uiteindelijk over?

Dit zijn alle onderdelen die bij een ondernemingsplan horen. Er zijn uiteraard ook voorbeelden van een ondernemingsplan te downloaden. Onder andere hier op de website van ondernemerstest.nl, klik hier om het voorbeeld te zien. Ook kunt u voor een uitgebreidere uitleg van het ondernemingsplan, bijvoorbeeld over het financieel plan, op de website van de Kamer van Koophandel terecht.

Heeft u naar aanleiding van deze uitleg nog vragen over een ondernemingsplan? Dan kunt u ons altijd een e-mail sturen, of bellen op 055 8200 226.