Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Bedrijfsfinanciering (Whitepaper)

Bedrijfsfinanciering

Het verkrijgen van een bedrijfsfinanciering

Als ondernemer bent u continu bezig met de groei van uw onderneming. Om deze ambities te realiseren is de kans groot dat er een bedrijfsfinanciering nodig is. De financieringsmogelijkheden zijn legio en er komen er nog steeds meer bij. De bedrijfsfinanciering ‘even’ bij de bank te regelen is er in de meeste gevallen niet meer bij. Als gevolg hiervan is de complexiteit van financieringsvraagstukken enorm toegenomen. Naast de traditionele bankfinanciering zijn er nog andere opties, zoals factoring, crowdfunding of lease. Ook financiering van onroerend goed buiten de bank is een mogelijkheid.

U weet vaak wel van het bestaan van de diverse alternatieven en uw account/boekhouder kent ze uiteraard ook. Het kan echter voorkomen dat hij nog onbekend is met het financieringslandschap van dit moment. Niet-standaard oplossingen worden dan ook snel afgedaan als moeilijk of niet-toepasbaar, terwijl dit niet zo hoeft te zijn. Een goed onderbouwde financieringsaanvraag kan zorgen dat uw plannen wel degelijk gerealiseerd kunnen worden. Op het moment dat een ondernemer naar zijn bank stapt, is er de verwachting dat de bank de emotie kan volgen en hierin mee kan. “Maar ik heb toch al jarenlang een prachtig bedrijf?”. De bank kijkt echter niet naar emoties, maar naar feiten en cijfers. Daarbij is de kwaliteit van de cijfers van belang, dus zorg dat uw administratie op orde is”. Een financieringsaanvraag kunt u zien als 3 onlosmakelijk met elkaar verbonden delen. De kans van slagen neemt toe naarmate u deze onderdelen gestructureerd aanpakt.
• Financieringsdoelen
• Bedrijfsplan
• Financieringsvorm

Financieringsdoelen

Waar heeft u de bedrijfsfinanciering voor nodig? Ieder financieringsdoel heeft zo z’n eigen mogelijkheden en behoeften. Als u een bedrijf over wilt nemen, brengt de bedrijfsfinanciering meer risico met zich mee dan wanneer u nieuwe machines wilt financieren. In de financieringswereld draait het om de continue afweging tussen risico versus rendement. Als deze verhouding (voor de financiering) positief is, dan zal de financier er ook positiever gestemd zijn. Onderstaand zijn de belangrijkste financieringsbehoeftes van ondernemers weergegeven:

Debiteuren
Inherent aan een groeiend bedrijf is vaak ook een groei in debiteuren. Helaas betalen niet alle debiteuren op tijd. Om te voorkomen dat dit werkkapitaal opslokt en daarmee het bedrijf beperkt in de groei, kan dit worden gefinancierd met een zakelijk krediet of met behulp van factoring.

Onroerend goed
Een bedrijfshypotheek, ofwel een zakelijke lening voor een bedrijfspand, kent vaak een lagere rente. Dit komt doordat het onroerend goed als onderpand kan dienen. Een bedrijfshypotheek kan ook worden gebruikt als u bijvoorbeeld een nieuwe productielocatie gaat bouwen in verband met uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten.

Investeren in machines, transportmiddelen of andere bedrijfsmiddelen
Voor de aankoop van inventaris, machines en transportmiddelen kan lease een uitstekende oplossing zijn. De financiering wordt dan volledig afgestemd op de specifieke investering. Indien dit beter past, kan dit uiteraard ook worden gefinancierd door middel van een middellange lening.

Aflossing kortlopende schulden
Als u een langlopende zakelijke lening gebruikt om externe kortlopende schulden (bijvoorbeeld BTW of crediteuren) te financieren, vergroot men de liquiditeit en daarmee het werkkapitaal van het bedrijf.

Herfinanciering
U kunt bijvoorbeeld een bestaande zakelijke lening of krediet opnieuw financieren tegen betere condities of bijvoorbeeld met minder persoonlijke aansprakelijkheid (denk aan het niet meer privé borg staan).

Voorraad
U kunt uw voorraad financieren of uw inkoopfacturen betaald krijgen door middel van een zakelijk krediet. Voor een goed werkkapitaal in uw onderneming zijn het leverancierskrediet
of een specifieke voorraadfinanciering dan mogelijke opties.

Bedrijfsovername
Bedrijfsovernamefinanciering is een aparte tak van sport. De mogelijkheden van financiering zijn in grote mate afhankelijk van de financieringsstructuur van zowel de kopende partij als het over te nemen bedrijf. Daarnaast spelen de specifieke eigenschappen van de overname een wezenlijke rol. U kunt hierbij denken aan een eventueel achtergestelde lening door de verkopende partij of aan leasing van de activa. De mogelijkheden van een goede overnamefinanciering zijn goed in kaart te brengen door een deskundige adviseur.

Bedrijfsplan

De financieringsaanvraag dient ook een duidelijke, korte beschrijving van de activiteiten van de onderneming en van de ondernemer te bevatten. 3 onderdelen van het bedrijfsplan bepalen hoe groot de kans is dat u de gewenste bedrijfsfinanciering krijgt: de ondernemer, de onderneming en de financiële haalbaarheid.

Hieronder zijn de belangrijkste thema’s per onderdeel opgesomd. Zorg ervoor dat u deze onderdelen goed verwerkt in uw bedrijfsplan voor uw bedrijfsfinanciering:

Ondernemer
• omschrijving van de ondernemer
• ondernemerservaring en/of werkervaring
• hoe gaat de ondernemer om met taken waar hij weinig
ervaring mee heeft

Onderneming
• omschrijving van het bedrijf
• doelgroep van het bedrijf
• verdienmodel (inclusief beschrijving van diverse combinaties)
• sterke en zwakke kanten
• onderscheidingskracht van de diensten/producten van het bedrijf
• mogelijke risico’s/scenario’s
• visie op toekomstige ontwikkelingen in de sector

Financiële haalbaarheid
• meest recente jaarcijfers
• prognose voor de komende 12 tot 24 maanden, op basis van
de winst-en-verliesrekening
• hoe draagt de beoogde investering bij aan de groei van het
bedrijf
• eventueel gebruik van andere financieringen

Financieringsvorm
Er is een heel scala aan financieringsvormen, waarvoor u ook bij verschillende financiers terecht kunt. De keuze is afhankelijk van uw financieringsdoel. Elke financier heeft zo zijn eigen financieringsvorm en stelt zijn eigen eisen bij het verstrekken hiervan. Een mix van financieringsvormen komt regelmatig voor. Iedere onderneming is uniek, dus ook de bedrijfsfinanciering hiervan kan uniek zijn. De meest voorkomende kredietvormen zijn:

• Zakelijke lening
Kenmerkend voor een lening is dat deze dient om een bepaald doel te financieren. Denk hierbij aan machines of andere bedrijfsmiddelen. Het aflossen van de lening gebeurt meestal in meerdere jaren en in vooraf vastgestelde termijnen. Ook crowdfunding wordt vaak op basis van een zakelijke lening toegepast. Echter, is deze niet afkomstig van een bank.

• Rekening-courant
De meest voorkomende kredietvorm is het rekening-courantkrediet. Deze kredietvorm staat toe dat je tot een bepaald bedrag ‘rood’ mag staan op je ondernemers- of bedrijfsrekening. Dit krediet kan vooral van pas komen bij incidentele of fluctuerende kredietbehoefte. Als je structureel in het ‘rood’ staat is het een dure kredietoplossing, aangezien de rente is in vergelijking met andere kredietvormen vrij hoog is. Een rekening-courantkrediet hoeft niet afgelost te worden.

• Hypothecair krediet
Een hypotheek of hypothecair krediet is een vorm van krediet waarbij de onderneming zekerheden aan de bank biedt in de vorm van onroerend goed. Een hypotheek of hypothecair krediet moet worden ingeschreven bij de notaris en ook is vereist dat de waarde van het onderpand via een taxatie wordt vastgesteld. De aflossingstermijn wordt afgesproken bij het aangaan van de hypotheek. Het geven van zekerheden als onderpand bij een zakelijke lening verlaagt het risicoprofiel van je onderneming. Gevolg hiervan is dat u tegen gunstigere voorwaarden kunt lenen. Een hypothecair onderpand kan hier bijvoorbeeld deel van uitmaken, maar dit is geen vorm van hypothecair krediet.

• Lease
Lease is een van de bekendste financieringsvormen en wordt met name gebruikt voor auto’s en machines. De leasemaatschappij koopt het bedrijfsmiddel en u betaalt dit in termijnen terug. Er zijn 2 verschillende leasevormen: financiële lease en operationele lease. Het verschil tussen de 2 leasevormen is dat u bij financiële lease de eigenaar bent en bij operationele lease is dit de leasemaatschappij. Dit onderscheid bepaalt ook wie het economisch risico loopt.

• Factoring
Factoring (ook wel debiteurenfinanciering genoemd) is een vorm van tussenfinanciering, waarbij u de uitstaande facturen uitbesteedt aan een factormaatschappij. Een factormaatschappij neemt het volledige debiteurenbeheer uit handen en betaalt u direct een bepaald percentage van de uitstaande factuur. De factormaatschappij betaalt u later de rest van de factuur uit. In ruil daarvoor vragen factormaatschappijen een bepaald percentage van de totale omzet.

• Crowdfiunding
Dit is een financieringsvorm die veel in de aandacht staat. Bij crowdfunding wordt vanuit een aantrekkelijke en goed te vermarkten propositie een beroep gedaan op een grote groep kleine investeerders. U kunt dit vergelijken met een soort marktplaats, waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten De kredietnemers kunnen particulieren, ondernemingen, verenigingen of stichtingen zijn. Er komen steeds meer aanbieders van crowdfundingplatformen bij in Nederland. Blijf wel alert op de bijkomende kosten en gehanteerde rentetarieven.

Gestapelde financieringen
In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde gestapelde financiering. De totale financieringsbehoefte wordt daarbij ingevuld met verschillende financieringsvormen. Het gestapeld financieren biedt daardoor extra mogelijkheden. Zo kunnen crowdfunding en een bankfinanciering elkaar bijvoorbeeld versterken. De crowd kan dat deel financieren dat voor de bank niet haalbaar is vanwege een gebrek aan zekerheden. Tegelijkertijd kan de toezegging van de bank voor het andere deel het nodige vertrouwen wekken bij de crowd. De te verstrekken zekerheden verdienen wel extra aandacht bij dergelijke constructies. Er kunnen zich problemen voordoen, indien de bank alle zekerheden opeist, terwijl de crowd ook enige vorm van zekerheid wil ontvangen.

Uw financieringsmogelijkheden

Wilt u de financieringsmogelijkheden van uw bedrijf zelf in beeld brengen? Doorloop dan vrijblijvend onze online financieringsaanvraag. Door het invullen van deze financieringsaanvraag met uw eigen financiële bedrijfsgegevens, krijgt u direct inzicht in uw financieringsmogelijkheden bij diverse geldverstrekkers. Voor het invullen van deze vrijblijvende aanvraag heeft u een recente jaarrekening nodig en een tijdsbesteding van 5 tot 8 minuten. Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om.

Naar de online financieringsaanvraag
www.mkbap.nl/aanvraag

Wilt u verder praten over uw mogelijkheden?

Onze financieringsspecialisten zijn bekend met de wegen naar uw financieringsaanvraag en hebben een groot netwerk van bancaire en niet-bancaire geldverstrekkers. Hierdoor zijn zij in staat om voor uw bedrijf de beste en voordeligste financieringsmogelijkheden te inventariseren en te realiseren. Maak gratis kennis met een specialist bij u in de regio en laat u bijpraten over de mogelijkheden voor uw bedrijf.

Bel 085 06 04 700 Of stuur een e-mail naar info@mkbap.nl

×