Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Franchiseformule starten

Franchiseformule starten

Om een franchiseformule te starten moet je beschikken over een compleet businesspakket. Dit pakket bestaat uit een handelsnaam, onderscheidingsmiddelen (handelsmerken) en exploitatie van de franchiseformule. Ter bescherming van het imago van de franchiseketen worden de intellectuele eigendomsrechten optimaal beschermd.

ffranchisegever wordenEnkele stappen bij het opstarten van een formule:

1.       Oprichtingsfase

2.       Test- en introductiefase

3.       Werving en selectie franchisenemers

Oprichtingsfase

De oprichtingsfase bestaat uit een aantal bestanddelen. De aanstaande franchisegever bedenkt een franchiseconcept voor het toekomstige franchisebedrijf. Opvolgend aan voorgaande actie doet de franchisegever marktonderzoek(e)n  en stelt deze een marketingstrategie op. Als de marktonderzoeken en de marktstrategie volledig zijn, verricht de franchisegever een vestigingsplaatsonderzoek. Met de informatie verkregen uit diverse haalbaarheidsonderzoeken kan de franchisegever een franchisepakket gaan samenstellen, dat alle essentiële bestanddelen bevat van diensten die de franchisegever zal aanbieden aan toekomstige franchisenemers. Na een evaluatie van de informatie volgt een belangrijke beslissing: doorgaan naar de test- en introductiefase of het plan nogmaals overden

franchisegever wordenTest en introductiefase

Met de introductiefase gaat de franchisegever zijn uitgewerkte idee bij het publiek introduceren. Na het testen van de formule kan er een operational manual (handboek) gemaakt worden. Het tijdens de exploitatie verkregen cijfermateriaal, verwerkt de franchisegever in financiële verslagen, naar aanleiding waarvan hij zijn prognose zal bijstellen. Blijkt het systeem de testen positief te doorstaan, dan gaat men over tot de werving en selectie van franchisenemers.

Werving en selectie franchisenemers 

Bij de opbouw en ontwikkeling van een franchiseketen zal een franchisegever franchisenemers moeten werven. In deze fase sluit de franchisegever franchiseovereenkomsten met derden. Na selectie van kandidaat- franchisenemers  komen partijen in de onderhandelings- c.q. informatiefase. Vervolgens wordt er in een aantal gevallen een voorovereenkomst gesloten waarin bepalingen zijn opgenomen. Zodra de franchisegever en de franchise besluiten een vestiging te starten, wordt de uiteindelijke franchiseovereenkomst van kracht.

De specialisten van www.denationalefranchisegids.nl helpen u bij het werven en selecteren van uw franchisenemers.

Vrijblijvend franchise informatie ontvangen

Ondernemer worden? Zoek en vind jouw franchiseformule!

Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de nieuwste franchisekansen!

Lees meer

De Nationale Franchise Gids

Bestel de Gids met informatie over alle franchiseformules in Nederland!

Lees meer

Recent bekeken formules

×