Europese Franchise Erecode

Europese Erecode inzake Franchise, wat is dat?

De Europese Erecode inzake Franchise is in 1972 opgesteld door de Europese Franchise Federatie. De Erecode is opgesteld om een eerlijke en redelijke relatie tussen franchisenemer en franchisegever te situeren. Hierin wordt rekening gehouden met zowel de belangen van de franchisenemer als de franchisegever. De Erecode is een soort gedragscode, dus geen formele wet. Bij de beoordeling van een geschil kunnen rechters de inhoud van de Erecode bij de oordeelsvorming betrekken.

 Juridisch

De erecode heeft geen wettelijke status en heeft dus ook geen algemeen (ver)bindende werking. Franchisegevers aangesloten bij de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) zijn verplicht de erecode in acht te nemen. Er geldt een civielrechtelijke gebondenheid voor leden van de NFV.

Lees hier de in het Nederlands gepubliceerde Erecode.