Europese franchise federatie

Europese Franchise Federatie, wat is dat?

De Europese Franchise Federatie is een non-for-profit organisatie.De Europese Franchise Federatie is in 1972 opgericht. Ze behartigt de belangen voor zowel franchisenemers als franchisegevers. Missie van de federatie is het toezien op wetsvoorstellen van de Europese Commissie en waar nodig haar stem te laten horen om een gezonde concurrentie te behouden in Europees franchise land. De federatie heeft de Europese Franchise Erecode opgesteld, dat gedragsregels voor franchisegevers beschrijft.

Doelstellingen van de federatie
  • Het definiëren en bneschrijven van de betekenis en het economisch potentieel van commerciële franchising, “Business Format Franchising”.
  • Het neerzetten van ethische normen wat de basis vormt voor een franchise samenwerking.
  • Het behartigen van de belangen van alle franchise partijen naar Europese en nationale instellingen die invloed kunnen uitoefenen op franchisen.
  • Overdracht van kennis naar alle leden en het ontwikkelen van een collectief.

Lees voor meer informatie op de site van de Europese Franchise Federatie.