Intentieverklaring

Intentieverklaring, wat is dat?

een intentieverklaring wordt geschreven in de precontractuele fase of ook wel onderhandelingsfase. Hierin staat geschreven dat franchisenemer en franchisegever de intentie hebben om met elkaar te samenwerken. De afspraken die hierover zijn gemaakt worden hierin beschreven en ondertekend.

Een intentieverklaring is niet verplicht, maar het verdient de aanbeveling deze te ontwerpen en ondertekenen. Dit vormt de basis voor beide partijen om in de onderhandelingsfase ter goeder trouw met (exclusief) elkaar te onderhandelen.  Veelal wordt in de intentieverklaring een geheimhoudingsplicht opgenomen, aangezien bedrijfsgevoelige informatie tijdens de onderhandelingen wordt vrijgegeven. Ook kunnen in de intentievereklaring afspraken worden beschreven over het afbreken van de onderhandelingen in de precontractuele fase en eventuele schadevergoedingen.

Papa John's Franchise

Ludwig & van Dam Franchise

Flynth_franchise