Wat is het verschil tussen soft en hard franchise?

De begrippen soft en hard franchise worden vaak door elkaar gehaald, echter zijn het wel twee verschillende begrippen. betrekking op de manier waarop een franchise zijn formule exploiteert. Wanneer een ondernemer franchisenemer wordt, zijn hier een aantal regels en contractuele verplichtingen aan verbonden. Deze regels kunnen onder andere betrekking hebben op reclame uitingen en de inkoop van voorraad. Hieronder zullen allebei de begrippen duidelijk worden uitgelgd.

Soft franchise

Bij een soft franchise formule zijn de regels niet erg streng en staan de franchisenemers redelijk vrij om hun eigen onderneming te leiden. Natuurlijk moeten ze zich wel aan een aantal regels houden, maar aspecten zoals reclame, marketing, inkoop en voorraad zijn over het algemeen niet vastgelegd. De franchisenemer staat dus vrij om deze aspecten zelf in te vullen.

Hard franchise

Bij een hard franchise formule zijn de regels vrij streng en staan aspecten als huisstijl, voorraad, inkooplocatie en media-uitingen (vrij) vast. Hiervoor zijn bepalingen opgesteld vanuit de franchisegever die de franchisenemer hierin dus beperken. Natuurlijk zijn er een aantal voor- en nadelen te verbinden aan hard franchising. Een aantal zijn hier opgenoemd.

Papa John's Franchise

Ludwig & van Dam Franchise

Flynth_franchise