Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Wat moet ik weten over de formule als ik franchisenemer wil worden?

Wanneer u franchisenemer wilt worden is het van belang dat u zich goed laat informeren over de formule waarin u geïnteresseerd bent. Op deze pagina zetten we een rijtje aan vragen onder elkaar die u kunt gebruiken om meer over de formule te weten te komen.

Vragen over de organisatie

 1. Is de franchiseformule aangesloten bij de NFV? (Nederlandse Franchise Vereniging)
  Franchiseformules die lid zijn van de NFV staan onder toezicht van de NFV en zijn verplicht de Europese Erecode Franchising na te leven en worden periodiek geïnformeerd over franchising. U moet extra alert zijn als de formule geen lid is van de NFV.
 2. Hoe lang bestaat de franchiseketen?
  Des te langer de keten bestaat, des te meer deze zichzelf heeft bewezen als formule. Nieuwe ketens hebben minder naamsbekendheid bij het publiek en de risico’s zijn groter. Hierbij moet u ook kijken naar hoe snel de formule is gegroeid, een nieuwe keten kan op dit moment heel hard aan het uitbreiden zijn met nieuwe vestigingen. Dit zijn signalen die u in de gaten moet houden. U kunt op de website van de Kamer van Koophandel gegevens opzoeken in het handelsregister over het jaar van oprichting.
 3. Hoeveel franchisenemers zijn aangesloten bij de formule?
  Deze vraag hangt nauw samen met de vorige. Maar houd in de gaten dat sommige formules ook té hard kunnen groeien, wat risico’s met zich meebrengt.
 4. Heeft de franchisegever eigen filialen? En zo ja hoeveel?
  De verhouding eigen filialen/franchisenemers is van belang om de importantie van franchisenemers te weten. Er zijn franchisegevers die goed lopende franchisevestigingen overnemen en de slechte gebieden (dus het risico) overlaten aan franchisenemers. U moet ervoor oppassen dat de goedlopende artikelen niet alleen door eigen filialen worden verkocht en de franchisenemers worden opgescheept met slechtlopende voorraad. Vooral met seizoengevoelige producten (mode) is dit risico aanwezig. Er dient beleid te zijn over gelijke levering, terugname en verkoop door andere vestigingen, waar winkeldochters wel in trek zijn.
 5. Hoeveel gerechtelijke procedures zijn er geweest (of lopen nog), die ingesteld zijn door ontevreden franchisenemer(s)?
  Is een franchisegever erg proceslustig, dan moet u daarmee oppassen. In de franchise erecode staat: klachten, grieven en geschillen dienen partijen te goeder trouw op te lossen en met bereidwilligheid door middel van oprechte en redelijke, rechtstreekse communicatie en onderhandeling. Conflicten moeten dus door u zelf opgelost worden.
 6. Wat is de financiële positie van de franchisegever en hoe heeft deze zich de afgelopen 5 jaar ontwikkeld?
  De Franchisegever is volgens de erecode verplicht om correcte schriftelijke informatie te geven over de economische positie van de keten. Het is belangrijk om hierover kennis te hebben vanwege de continuïteit van de keten.

Vragen over de producten/diensten

 1. Wat is uniek aan de formule?
  Uniciteit is belangrijk als

Recent bekeken formules

×