AG Hart Advocaten & Adviseurs

AG Hart Advocaten & Adviseurs

AG Hart Advocaten & Adviseurs

Juridische diensten, gespecialiseerd in retail & franchise.

Van AG Hart Advocaten & Adviseurs hebben wij geen opdracht ontvangen om hen in contact te brengen met franchisegevers en/of franchisenemers. Om die reden beschikken wij over beperkte informatie. De hieronder genoemde bedrijven bieden dezelfde dienst aan en beschikken over referenties van franchisegevers en franchisenemers:

Leeman Verheijden Huntjens Advocaten
Leeman Verheijden Huntjens Advocaten Leeman Verheijden Huntjens Advocaten - Franchisedesk Als franchisegever en franchisenemer kunt u te maken krijgen met zoveel verschillende rechtsgebieden dat…
Ludwig & Van Dam advocaten
Ludwig & Van Dam advocaten Ludwig & Van Dam franchise advocaten is een geheel in franchise- en andere samenwerkingsverbanden gespecialiseerd advocatenkantoor en marktleider sinds 1996…
LXA The Law Firm
LXA The Law Firm LXA The Law Firm is een advocatenkantoor met vestigingen in Amsterdam, ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven (High Tech Campus). LXA heeft een aparte…


Branche:
Aantal medewerkers:10 - 20 fte
Klanten:Jumbo, C1000 McDonald's, Hema, etc.
Vestigingen in het buitenland:-
Oprichtingsjaar:1901

Delen:

Logo AG Hart
 

Mr. Cees Bothof en Hans Beeftink

Geassocieerd lid van de Nederlandse Franchise Vereniging

AG Hart Advocaten & Adviseurs

Hoofdweg 64, 3067 GH Rotterdam

Postbus 8740, 3009 AS Rotterdam

T (010) 436 28 66

F (010) 436 64 85

info@aghart.nl

www.aghart.nl

AG Hart Advocaten & Adviseurs: complete en unieke dienstverlening
AGhart1AG Hart Advocaten & Adviseurs is binnen Europa momenteel het grootste en meest ervaren in franchise gespecialiseerde Advocaten & Adviesbureau, dat haar strepen in franchising ruimschoots heeft verdiend. In dat kader zijn haar advocaten & adviseurs vanuit de zijde van franchisegevers en/of franchisenemers (al dan niet in verenigingsverband) bij zo goed als alle in Nederland opererende franchiseformules betrokken (geweest). ‘Door onze samenwerking kunnen wij onze gezamenlijke klanten een full servicedienstverlening bieden: een combinatie van advies, procesvoering en financiële en bedrijfskundige ondersteuning.’ Kees Bothof, Hans Beeftink en Jeff ‘t Hart lichten de unieke vorm van dienstverlening toe. ‘De full servicedienstverlening maakt ons compleet, de financiële en bedrijfskundige ondersteuning maakt ons uniek.’

Waarom past jullie full servicedienstverlening zo goed binnen franchising?

Bothof: “Franchising is een hechte vorm van samenwerking tussen juridisch en financieel zelfstandige en onafhankelijke ondernemingen waarin conflicten tussen franchisegever en franchisenemers kunnen ontstaan door gebrek aan transparantie of niet goed verlopende communicatie. Vanuit AG Hart Advocaten & Adviseurs zijn wij heel sterk in advisering zomede in financiële en bedrijfskundige ondersteuning om deze conflicten op te lossen, maar hebben we (mede) als gevolg van het bundelen van zowel juridische (proces & advies) als economische/bedrijfskundige specialismen ook een voorsprong op andere partijen binnen de markt die slechts een gedeelte van deze specialistische kennis in huis hebben.”

Betekent dit dat jullie voortaan ook eerder gaan procederen?

Bothof: “Nee, juist niet. Maar als het nodig is, moet je ook daadkrachtig het proces kunnen aangaan.”

‘t Hart: “Doordat we met deze samenwerking tussen verschillende disciplines het hele spectrum beslaan, kunnen we heel goed de bron van conflicten doorgronden. Daarbij blijven de uitgangspunten: je kunt beter eerst een conflict voorkomen, als dat niet lukt het conflict proberen minnelijk op te lossen en als het niet anders kan een procedure aanspannen. Tenzij het vanaf het begin duidelijk is dat het conflict al zo ver is gevorderd dat een minnelijke oplossing onmogelijk is of sprake is van een spoedeisend belang. Dan is het direct overgaan tot het nemen van procesmaatregelen vaak het meest doeltreffende middel dat resteert.”

“Bij ons geldt de regel dat het opstarten van een gerechtelijke procedure een ultimum remedium betreft en wordt het laten escaleren van een conflict in beginsel niet door ons als uitgangspunt genomen. Ook hierin lijken wij helaas in toenemende mate uniek te zijn.”


Aghart2Op welke gebied ontstaan de meeste conflicten?

Bothof: “Verreweg de meeste conflicten zijn van financiële aard. Het gaat bijna altijd om de bijdrage die de franchisenemer aan de franchisegever moet voldoen en de kwaliteit van de dienstverlening die daar tegenover staat.”

‘t Hart: “Maar het kan ook zo zijn dat door nieuwe marktontwikkelingen conflicten ontstaan. Neem bijvoorbeeld de ontwikkelingen van e-commerce die binnen de formules een steeds grotere rol is gaan spelen. De vraag bij franchisenemers is dan veelal of dit een negatief effect op hun eigen exploitatie zal hebben en/of hun rayonbescherming hiermee niet wordt geschonden? Dit kunnen ontwikkelingen zijn die in beginsel niet in een franchisecontract zijn uitgekristalliseerd. Overleg en het maken van duidelijke afspraken kunnen veelal een juridisch conflict voorkomen.”

Op welke manieren zijn conflicten te voorkomen?

Beeftink: “Een van de belangrijkste elementen is te zorgen voor een goed werkend conditiestelsel: het geheel van regels en afspraken tussen franchisegever en franchisenemer. Hierin is opgenomen hoe de franchisenemer zijn diensten ontvangt en wat hij de franchisegever voor deze diensten betaalt.”

Welke regels en afspraken zijn in een conditiestelsel opgenomen?

Bothof: “Zaken als de inkoopprijzen van producten, de marges die je met elkaar afspreekt, bepalingen over hoe de leveranties plaatsvinden, de marketing fee en de marketingactiviteiten die daar tegenover staan, de franchise fee en hoe deze fee tot stand komt.”

Wanneer is er sprake van een goed functionerend conditiestelsel?

‘t Hart: “Als de regels en afspraken voor beide samenwerkende partijen volledig transparant zijn. Als dit niet zo is, kunnen er allerlei situaties ontstaan die de onvrede voeden en die misverstanden bevorderen. Een conflict is dan snel geboren en achteraf lastig te beteugelen.”

Hoe zorg je voor een goed conditiestelsel?

Beeftink: “De principes in een conditiestelsel staan in de regel voor langere tijd vast. Als een conditiestelsel niet goed functioneert, is het zaak de principes onder de loep te nemen. Dus niet de prijsstelling zelf, maar de principes hoe je een prijs berekent. Zo vragen sommige franchisegevers naast een fee ook nog een ‘onzichtbare’ vergoeding over de inkoopprijs.”

“Het is mogelijk afspraken te maken waarbij de inkoopprijs van de franchisenemer identiek is aan de inkoopprijs die de franchisegever betaalt. Dan is het businessmodel van de franchisegever, dat zijn inkomen louter bestaat uit de franchise fees en niet uit opslagen op inkoopprijzen. Dit staat bekend als een netto systeem. Daar waar er ook vergoedingen (vaak niet transparant) op leveringen zitten is er sprake van een bruto systeem.”

Wat is het verschil tussen bruto en netto systeem?

Beeftink: “Neem als voorbeeld een supermarktformule. Als bij een netto systeem de franchisegever door onderhandelingen met fabrikanten een inkoopvoordeel weet te bewerkstelligen, dan vloeit het behaalde voordeel terug naar de franchisenemers. Als het vergoedingssysteem is gebaseerd op een bruto systeem, dan profiteren de franchisenemers niet mee. Uit retail oogpunt is dat niet altijd optimaal. Vooral bij acties is het verstandig dat ondernemers weten wat het hen kost en wat het oplevert.”


aghart3Dus als franchisenemers niet mee profiteren, kunnen conflicten ontstaan?

‘t Hart: “De kans daarop is aanzienlijk. Er ontstaan veelal juridische conflicten omdat franchisenemers zelfstandig ontdekken dat ze elders hun goederen of diensten goedkoper kunnen inkopen dan bij de franchisegever. Ze vragen dan aan de franchisegever waarom hun inkoopprijs zo hoog is. Deze verweert zich vervolgens – bij gebrek aan transparantie – veelal met weinig steekhoudende argumenten.”

Bothof: “Met een transparant conditiestelsel is het mogelijk de samenwerking voor zowel de franchisegever als de franchisenemers zo efficiënt en rendabel mogelijk te maken. Dat wij de kennis in huis hebben dat op een overtuigende manier vorm te geven, maakt onze dienstverlening onderscheidend.”

Hoe pakken jullie een dergelijk traject aan?

Beeftink: “Bij de overgang naar een nieuw conditiestelsel is het eerste uitgangspunt dat beide partijen erop vooruit moeten gaan, of op zijn minst hetzelfde krijgen. Dit vergt veel rekenwerk. De franchisenemer ontvangt nu een hogere marge en bonus. Consequentie is dat de fee omhoog gaat, anders gaat de franchisegever er onredelijk op achteruit. Transparantie hoort bij deze tijd. Gevolg van een transparant systeem is veelal dat beiden erop vooruitgaan.”

Hoe komt dat?

Beeftink: “Franchisenemers weten in een netto systeem dat ze bij de franchisegever de netto inkoopprijs krijgen. Ze zullen daardoor niet meer ‘vreemd willen gaan’. Bovendien, als elke franchisenemer inkoopt bij de franchisegever, kan deze nog meer inkoopvoordeel behalen, waarvan iedere samenwerkingspartner profiteert. Op een gegeven moment heb je dan de beste inkoopprijs van Nederland. Tegenover de lagere inkoopprijs staat dan wel dat de franchisenemer een hogere franchise fee betaalt om de formule in stand te houden.”

Neemt een hogere franchise fee het voordeel van een lagere inkoopprijs niet weg?

Beeftink: “Nee, want de franchisenemer ervaart dat hij een veel grotere marge heeft door de lagere inkoopprijs. Hij heeft ineens door wat hij eraan verdient. Ondernemers horen in centen te denken en niet in procenten. Hij wil daardoor meer verkopen en doet vervolgens bijvoorbeeld de winkel langer open. Ook hiervan profiteert elke samenwerkingspartner weer.”

Bothof: “Een goed conditiestelsel geeft een impuls aan het onderlinge vertrouwen en daarmee ook aan de formule zelf. Het neemt de mist weg. Zo denken franchisenemers soms dat franchisegevers meer verdienen dan in werkelijkheid het geval is. Bijvoorbeeld omdat franchisenemers de logistieke kosten onderschatten die een franchisegever voor rekening neemt. Transparantie hierover neemt veel oneigenlijke conflicten de wind uit de zeilen. Het is daarom zaak het conditiestelsel eens in de vijf à tien jaar tegen het licht te houden.”

Voor wie werken jullie?

‘t Hart: “Dat kan op aanvraag zijn van een franchisegever, vanuit een collectief van (verenigde) franchisenemers, vanuit individuele franchisenemers en/of vanuit beide samenwerkingspartners. Ook worden wij veelvuldig door rechtsbijstandsverzekeraars ingeschakeld. Van het opstellen van contracten en conditiestelsels tot procederen. Neem daarbij mee dat wij ook de expertise in huis hebben op aanpalende rechtsgebieden als arbeidsrecht, huurrecht en Europees recht. Vanuit onze brede dienstverlening is elke invalshoek mogelijk. Daarnaast hanteren wij een gedifferentieerde tariefstelling waardoor wij, dankzij onze omvang en specialismen, onze werkzaamheden tegen concurrerende voorwaarden kunnen aanbieden.”

 

aghart4

Contact

Stadionweg 41F
3077 AS Rotterdam

Telefoon: (010) 436 28 66
Fax: (010) 436 64 85
Website: http://www.aghart.nl/


 

skyscraper-banner-website

banner-volop-kansenV2

franchise-banner-abn-amro-3