Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Franchise begrippen

wat-is-franchise2

Binnen de franchisewereld zijn er een hoop begrippen die men hanteert. Op deze pagina vindt u een aantal van deze begrippen uitgelegd zodat u beter voorbereidt bent op een eventuele afspraak of kennismaking. Bent u op zoek naar een specifiek franchise begrip en bent u deze hier niet tegengekomen? Neemt u dan eens een kijkje bij onze partner Franchise-Wiki 

arrangement

Franchiseformules hebben vaak overeenkomsten gesloten met de grote banken (met name ABN, ING of Rabo) zodat nieuwe ondernemers gemakkelijker en tegen gunstiger voorwaarden de nieuwe onderneming kunnen financieren. Ter vergelijking: als je zelf een pizzarestaurant wilt beginnen moet je bij de bank vaak ongeveer 40-50% van de totale investering inleggen, als je bij een franchiseformule met een arrangement begint dan is dat vaak ongeveer 20-25%.

benodigd eigen vermogen

Dit is het bedrag dat de franchisenemer zelf investeert in zijn zaak. Dit komt weer terug als hij ooit zijn zaak verkoopt. Belangrijk om te weten is dat ze dit benodigd eigen vermogen echt zelf moeten hebben, of als overwaarde op hun eigen huis of op de bank, of in iets dat ze op korte termijn kunnen verkopen. Er zijn mensen die denken dat als ze 20.000 euro bij de bank kunnen lenen, dat dat hun beschikbaar eigen vermogen is. Dat is dus niet zo. Je eigen vermogen heb je als franchisenemer nodig om de rest van de totale investering te kunnen lenen bij de bank.

crowdfunding

Crowdfunding is mede ontstaan doordat banken als gevolg van de kredietcrisis minder gemakkelijk ondernemers financieren. Crowdfunding verloopt zonder betrokkenheid van banken e.d., er vindt rechtstreeks contact plaats tussen de ondernemer en de investeerders. De investeerders zijn vaak privé personen of kleine bedrijven die allen tegen gelijke voorwaarden een lening geven. De ondernemer of de franchisenemer zet zijn plan op een gespecialiseerde website in crowdfunding. Het geld dat wordt gestort wordt door de beheerders van het platform bewaard tot het beoogde bedrag is bereikt. Mocht het bedrag niet gehaald worden dan ontvangen de inleggers hun geld weer terug. Wordt het wel gehaald worden dan wordt het bedrag overgemaakt naar de ondernemer (of de franchisenemer). Als tegenprestatie kan deze rente uitkeren, of een aandeel in de opbrengsten of een beloning in natura, bijv. een gratis product dat de ondernemer gaat produceren. Een voorbeeld in franchise van crowdfunding is Naturals, zie ook  hier het nieuwsbericht over Naturals. Groot voordeel van crowdfunding is dat de betrokkenheid van investeerders en klanten sterk toeneemt. Een voorbeeld van een crowdfunding website is: www.mobillion.nl

entreefee

Een franchisegever verlangt bijna altijd entreegeld van een ondernemer als deze zich wil aansluiten. Dit is een eenmalige vergoeding. In het algemeen is het vaak niet heel veel geld, en een vergoeding voor het feit dat de franchisegever door schade en schande in de loop der jaren een succesvolle formule heeft uitgebouwd, waar franchisenemers de vruchten van kunnen plukken. Het kan ook zijn dat het geld door de franchisegever gebruikt wordt om de kosten van een vestigingsplaatsonderzoek of haalbaarheidsonderzoek te dekken. Bij dergelijke onderzoeken wordt een beoogde lokatie voor een franchisenemer van top tot teen onderzocht: hoeveel passanten zijn er hier? Wat zijn de plannen van de gemeente hier, wordt de straat binnenkort nog opengebroken? Is deze lokatie vaker failliet gegaan? Hoeveel omzet en winst zou je uit deze lokatie kunnen halen, bij een gemiddelde situatie? Etc.

europese franchise erecode

De erecode is opgesteld door de Europese Franchise Federatie, een overkoepelende organisatie van landelijke franchiseverenigingen, in samenwerking met de Europese Commissie. Doel is om bonafide franchising te bevorderen. De erecode is geen formele wet en franchiseformules zijn niet verplicht zich hieraan te houden. De meeste nationale franchiseverenigingen verplichten hun leden dat hun franchiseovereenkomst in overeenstemming is met de regels van de Europese Erecode.

franchise versus eigen vestigingen

De meeste formules hebben ‘eigen’ en ‘franchise’ vestigingen. In franchisevestigingen werken franchisenemers.  ‘Eigen’ vestigingen zijn volledig eigendom van de formule, deze vestigingen worden geleid door filiaalmanagers die in loondienst zijn van de formule.

franchisegever

De eigenaar van de franchiseformule. De franchisegever ‘geeft’ de formule aan de franchisenemer. De franchisegever ontvangt een periodieke franchisefee van de franchisenemer. Dit is een vergoeding voor het gebruik van de formule maar ook een compensatie voor door de franchisegever geleverde diensten, denk hierbij aan marketing, ontwikkeling van de formule, enz.

franchisehandboek

Dit is de bijbel van uw formule,  deze bestaat meestal uit een formule handboek en een operationeel handboek. De formule wordt hierin tot in detail beschreven en het dient ook als een praktische gids. Het handboek is als het  goed is verbonden met de franchiseovereenkomst. De franchiseovereenkomst is een statisch stuk waar moeilijk iets aan veranderd kan worden. Het handboek zal voortdurend iets worden aangepast aan de actualiteit. Het schrijven van een handboek is zeer arbeidsintensief. Natuurlijk zijn er consultants die hier veel ervaring mee hebben maar omdat er veel tijd in gaat zitten is het een kostbare aangelegenheid dit helemaal uit te besteden. Beter is om het raamwerk door een adviseur op te laten stellen om het vervolgens onder diens toezicht uit te schrijven. Bijkomend voordeel is dat u als franchisegever zo extra goed nadenkt over ieder detail van de formule.

franchisenemer

Degene die de franchise ‘neemt’ van de franchisegever. De franchisenemer verkrijgt tegen betaling van een periodieke franchisefee het recht om de formule van de franchisegever gedurende een bepaalde periode te exploiteren.  De franchisenemer moet zich houden aan regels die betrekking hebben op werkwijze, marketing, kwaliteit et cetera. De rechten en verplichtingen zijn vastgelegd in de franchiseovereenkomst en in het franchisehandboek.

franchiseovereenkomst

Dit is een contract tussen franchisenemer en franchisegever waarin de rechten en verplichtingen zijn vastgelegd. Meestal wordt een contract van vijf jaar overeengekomen. De franchiseovereenkomst is meestal verbonden met het franchisehandboek, vaak zal in de overeenkomst verwezen worden naar het handboek. De inhoud van het handboek kan vaak nog wel worden aangepast, de inhoud van de overeenkomst niet. Voorbeelden van onderwerpen die in een overeenkomst geregeld worden zijn: de formule, het merk, de ondersteuning, de administratie, de marketing, personeelsbeleid, kwaliteitseisen, de inkoop, enz.

 • omschrijving van de franchiseformule en de gebruiksrechten daarvan door de franchisenemer
 • het gebied dat aan de franchisenemer wordt toegewezen en of dit al dan niet exclusief is
 • omschrijving van de diensten die de franchisegever zal leveren aan de franchisenemer
 • verplichtingen van de franchisegever, omschrijving van de dienstverlening door de franchisegever.
 • de vergoedingen die de franchisenemer aan de franchisegever betaalt (entreegeld, franchisefee’s, marketing fee’s )
 • verplichtingen van de franchisenemer zoals het uitvoeren van instructies van de franchisegever met betrekking tot kwaliteit, inrichting en presentatie, assortiment, personeel, administratie en lokale marketing.
 • industriële en intellectuele eigendom
 • concurrentiebeding
 • verzekering: franchisegever kan bijv. om willen van de continuïteit bepaalde verzekeringen verplicht
  stellen.
 • de voorwaarden waaronder de franchisenemer het bedrijf mag verkopen en de mogelijke voorkeurs-
  rechten van de franchisegever
 • het recht van de franchisegever om het franchisesysteem aan te passen
 • de duur van de overeenkomst (meestal vijf jaar)
 • beëindiging van de franchise overeenkomst
 • geschillenbeslechting (arbitrage, mediation of rechtbank), het van toepassing zijnde recht

Het is verstandig om de overeenkomst te laten controleren of op te laten stellen door in franchise
gespecialiseerde advocaten. Klik hier om alle gepubliceerde artikelen te bekijken die in de wekelijkse
franchisenieuwsbrief verschijnen.

investerings-, financierings-, en exploitatiebegroting

Zoals de naam al doet vermoeden geeft deze inzicht in de omvang en timing van de verwachte investeringen, hoe de exploitatie eruit komt te zien en hoe dit gefinancierd kan worden.  Een financieringsplan is voorwaarde om een lening van een bank te verkrijgen. Banken stellen steeds strengere voorwaarden, financieringsaanvragen van startende ondernemers worden extra zorgvuldig beoordeeld omdat er weinig zekerheid is op periodieke constante inkomsten.

Veel voorkomende onderdelen van een financieringsplan zijn:

 1. Investeringsplan
 2. Liquiditeitsbegroting
 3. Balans
 4. Solvabiliteit
 5. Exploitatiebegroting
 6. Privé uitgaven

jaarlijkse franchisefee

Jaarlijkse vergoeding te betalen door de franchisenemer aan de franchisegever. Veelal een percentage van de omzet. Hier krijg je dus vaak een aantal zaken voor terug: reclame, marketingmateriaal, ondersteuning door de franchisegever, kassasystemen en service op de kassasystemen, accountantdiensten, een systeem waarbij je goedlopende producten en diensten communiceert met de andere franchisenemers, etc.

nederlandse franchise vereniging

NFV / Nederlandse Franchisevereniging: Vereniging van Nederlandse franchisegevers. De NFV is een koepelorganisatie die opkomt voor de belangen van haar leden en van franchise in het algemeen. Toeleveranciers kunnen geassocieerd lid worden van de NFV, DeNationaleFranchisegids.nl is geassocieerd lid.

verzorgingsgebied

Bij sommige formules krijgt de franchisenemers een excl. verzorgingsgebied. Dat wil zeggen dat die franchisenemer ervan verzekerd is dat die formule niet nog een franchisenemer in zijn gebied zal plaatsen. De grootte van het verzorgingsgebied in het algemeen geeft aan het gebied (veelal aantal inwoners of huishoudens) dat nodig is om een rendabele vestiging te kunnen hebben.

vestigingsplaats – en haalbaarheidsonderzoek

Dit onderzoek wordt meestal verricht voorafgaand aan de start van de vestiging. Resultaat van het onderzoek is een prognose over het rendement van de beoogde locatie. Een vestigingsplaatsonderzoek (ook wel vpo genoemd) geeft inzicht in o.a. het verzorgingsgebied (demografische gegevens, welstandsklasse, inkomensindex, bestedingsniveau binnen de branche), de lokale concurrenten, het te verwachten marktaandeel en de lokale kritische succesfactoren.  Het vpo dient als basis voor een financieringsaanvraag bij de bank. Het is van belang dat het vpo uitgevoerd is door een onafhankelijk adviseur.

×