Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Financiering van je plannen in onzekere tijden

Neem je een franchisevestiging over? Verleng je het franchisecontract, maar moet je investeren in een nieuwe formule, inventaris en signing? Of ben je een startende franchisenemer? Vaak zal een deel van de investering gefinancierd moeten worden. Niet alleen voor de financier, maar vooral voor jezelf maak je een prognose voor de komende drie jaar. De afgelopen jaren was het consumenten vertrouwen hoog, wat zich voor veel sectoren vertaalde in goede omzetten en marges. En dat ondanks corona. Maar de wereld ziet er inmiddels anders uit.

Hoge energiekosten en inflatie kunnen ertoe leiden dat consumenten de hand op de knip gaan houden. Wat gaat dat doen met je omzet? En aan de andere kant zijn waarschijnlijk de salaris- en huisvestingskosten hoger. Hoeveel ruimte heb je om je prijzen te verhogen?

Maak daarom een realistische prognose. Kijk nu bijvoorbeeld naar de omzet zoals die in 2019 was en houdt rekening met (fors) hogere exploitatielasten. Nog beter is om ook een tweede prognose te maken, waarbij je uitgaat van lagere omzet èn hogere kosten; een worst-case scenario. Wanneer ben je dan nog rendabel? En: welke maatregelen kan je zelf nemen als dat onverwacht gaat gebeuren, en welke ondersteuning biedt de franchisegever.

Voor je financieringsplan is het belangrijk om niet alleen de sterke punten te benoemen, maar ook de risico’s en welke risicobeperkende maatregelen je kan nemen. En hoe onderscheidend ben je in de markt. Waarom komen klanten bij jou?

Bespreek dit ook met je financier. Een goed financieringsplan is altijd maatwerk: looptijd van de lening, de voorwaarden en het rentepercentage.

Bij crowd finance bespreken we altijd in een persoonlijk gesprek het ondernemersplan en de onderbouwing van de prognoses. De ervaringen van andere vestigingen binnen de formule (eventueel geanonimiseerd) kunnen het plan ondersteunen.

De financiering moet voor de ondernemer passend zijn; en als het nodig is, wordt er gestart met een aflossingsvrije periode. Je wilt niet te veel lenen, maar ook niet te weinig. Daarom bieden wij de mogelijkheid om jaarlijks tien procent boetevrij af te lossen.

Prognoses wijken altijd af van de werkelijkheid. Belangrijk voor jou als ondernemer is dat de prognose met de kennis van vandaag zo realistisch als mogelijk is en dat je tijdig weet aan welke knoppen je kan draaien als het even tegen zit.

Henk Beke
Collin Crowdfund

×