Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

ISO 9001-certificering: wat is het en wat heb je eraan?

10 augustus 2022

Er wordt tegenwoordig steeds meer waarde gehecht aan kwaliteitsnormen. Dat zien we terug in de vorm van keurmerken en certificering voor bedrijven en voor diensten en producten. ISO-standaarden zijn een veelgebruikte vorm van certificering. Er zijn ISO-certificeringen voor de meest uiteenlopende producten, diensten en werkprocessen. Voor franchisenemers kan de kwaliteitsstandaard ISO 9001 van belang zijn, omdat het moederbedrijf dat heeft en ook verlangt van de franchisenemers. We vertellen wat meer over ISO 9001 certificering.

Wat is ISO 9001?

ISO 9001 is een norm op het gebied van kwaliteitsmanagement binnen organisaties. Deze ISO-norm wordt internationaal erkend, wat voor franchising interessant is. In Nederland wordt deze norm verzorgd door NEN (Nederlandse Norm). Daardoor heet ISO 9001 in Nederland voluit NEN-EN-ISO 9001. ISO 9001 is vanwege de eisen die in de norm worden gesteld aan kwaliteitsmanagement een maatstaf voor betrouwbaarheid en transparantie binnen de markt. Werken volgens de ISO 9001 zorgt er namelijk voor dat een organisatie goed onder controle heeft dat producten of diensten voldoen aan de eisen, behoeften en specificaties van klanten en andere belanghebbenden.

De toegevoegde waarde

Het behalen van ISO 9001-certificering helpt je als bedrijf om je prestaties te verbeteren. Daarnaast helpt het je voldoen aan de eisen van de klant én aan de eisen van wet- en regelgeving. Het moet ertoe leiden dat de klanttevredenheid gaat stijgen. Maar het behalen van ISO 9001-certificering biedt daarnaast ook een stevig fundament voor duurzame ontwikkelinitiatieven. Ook helpt het je in te spelen op kansen en toekomstige behoeftes en op risico’s en bedreigingen. Voor een franchisebedrijf dat wil groeien is het dus een uitstekend handvat op weg naar het bereiken van die groeiambitie. Ook als de ambitie er niet is, is het aantonen dat je voldoet aan kwaliteitseisen een goede motivatie om voor ISO 9001-certificering te gaan.

ISO 9001-certificering behalen

Om ISO 9001-certificering te kunnen behalen, moet je een deugdelijk kwaliteitsmanagementsysteem opzetten voor je franchiseonderneming. Daar komt een hele reeks stappen bij kijken, plus de noodzaak om aan verschillende eisen te voldoen. Raadpleeg de ISO 9001-norm voor exacte gegevens hierover. Het loont om een adviseur in te schakelen die het proces voor je kan begeleiden, om je er zo van te verzekeren dat je op zo kort mogelijke termijn het gewenste resultaat bereikt. Je kunt daarnaast een ISO 9001-training volgen. Zo leer je hoe je invulling kunt geven aan een deugdelijk kwaliteitsmanagementsysteem binnen je organisatie. Wanneer je dat systeem opgezet hebt, laat je het beoordelen door een onafhankelijke certificatieinstelling, die een zogenaamde ISO 9001-audit uitvoert. Voldoe je aan de gestelde eisen, dan ontvang je het ISO 9001-certificaat.

Voor franchisebedrijven die willen groeien is ISO 9001-certificering dus een prima middel om belangrijke stappen in de juiste richting te maken. Ook voor franchisenemers die maar beperkt kunnen groeien is het waardevol om kwaliteitsnormen na te streven. Wanneer je hard gewerkt hebt om ISO 9001-certificering te behalen, houdt dit in dat het kwaliteitsmanagement van jouw organisatie aan hoge eisen voldoet. Dat mag je dan ook uitdragen. Draag je ISO 9001-certificering met trots door duidelijk te laten blijken aan klanten dat jouw organisatie aan alle kwaliteitseisen voldoet, bijvoorbeeld door je ISO 9001-certificering als een keurmerk op je communicatie- en marketinguitingen te gebruiken.

×