Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Afloop overgangsperiode nieuwe wetgeving

26 augustus 2022

De franchise samenwerking is beschreven in 2 belangrijke documenten: het franchisehandboek en het franchisecontract. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden als het goed is. In het contract staan alle formele verplichtingen en wordt vaak verwezen naar het franchisehandboek, waar alle operationele afspraken en spelregels in beschreven staan. Een franchisehandboek is vaak aan veranderingen onderhevig, contracten niet.

Er verandert iets definitief

Vanwege de Franchisewet moeten beide documenten up-to-date zijn en voldoen aan bepaalde richtlijnen. Laat uw handboek en franchiseovereenkomst screenen of ze voldoen aan de richtlijnen van de nieuwe franchisewetgeving. De nieuwe franchise wetgeving die per 1 januari 2021 van kracht is geworden, kent op een aantal artikelen een overgangsperiode. Houd er rekening mee dat deze overgangsperiode van 2 jaar per 31 december 2022 eindigt en dan alle documenten volgens de nieuwe wetgeving aangepast moeten zijn.

Deze overgangsperiode geldt met name voor de artikelen instemmingsrecht en goodwill bepaling.

Los van de zorgplicht die franchisegever heeft om ‘het huis op orde’ te hebben, schept het ook veel meer duidelijkheid naar franchisenemers toe over welke afspraken en spelregels van toepassing zijn. Het is in ieders belang dat de bepalingen van de franchisewet goed toegepast worden en beschreven staan.

Vereniging of franchiseraad?

Ga op tijd in overleg met uw franchisenemers of met de afvaardiging hiervan. De besluiten dienen gedragen te worden door de gehele franchisegemeenschap en kunnen niet eenzijdig worden opgelegd door franchisegever. Zijn uw franchisenemers nog niet verenigd, doe dit ook om gezamenlijk een professionelere gesprekspartner naar elkaar te zijn. Het vereenvoudigd besluitvorming en haalt vaker de emotie uit de discussies. Een externe adviseur kan hier mogelijk hulp bij bieden.

 

Bart van der Schoot
De FranchiseAdviseur

bart@franchiseadviseur.nl085 401 1699

×