Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

De RI&E als Basis voor Gezond en Veilig Werken: Minder Uitval, Hogere Productiviteit en Tevreden Medewerkers

SuperGarant is er voor de detailhandel in Nederland met een focus op franchise. Voor hen ontwikkelen we oplossingen om risico’s te beheersen”, aldus Frank Smits van SuperGarant. “We ontwikkelen oplossingen om schade te voorkomen, bieden verzuimbegeleiding van zieke medewerkers én financiële oplossingen zoals verzekeringen. In alles brengen we complexiteit terug tot eenvoud. En stemmen dit uiteraard af op de specifieke dagelijkse praktijk van het bedrijf en de ondernemer.

Stel je dit scenario eens voor: Het regent buiten en daardoor is de vloer in je winkel nat, vies en gevaarlijk glad geworden. Je haast je om een emmer en dweil te pakken om de vloer schoon te maken, maar het is al te laat. Een van je medewerkers is uitgegleden en wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Je bezoekt haar in het ziekenhuis en neemt een grote bos bloemen mee. Dit is niet alleen verschrikkelijk voor je medewerker, maar ook voor jou als werkgever. Je wordt geconfronteerd met extra kosten, waaronder loonkosten, en moet op zoek naar tijdelijke vervanging. Maar wat als dit incident voorkomen had kunnen worden?

Samenwerking is de sleutel!

Het is cruciaal voor jouw bedrijf om structurele en preventieve aandacht te besteden aan arbeidsomstandigheden en (ziekte)verzuim. Het welzijn van je medewerkers draagt direct bij aan het verminderen van verzuim door ziekte of andere oorzaken, wat leidt tot een hogere arbeidsproductiviteit en uiteindelijk meer inkomsten. Bovendien, in de huidige competitieve arbeidsmarkt, draagt het betrekken van je medewerkers bij aan hun binding aan en tevredenheid met het bedrijf.

Investeer in een positieve werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden, want dit zal zich dubbel en dwars terugbetalen. Houd in gedachten dat 1% verzuim al snel kan leiden tot 2 tot 3% verzuimkosten.

Gezond en veilig werken begint met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

In Nederland zijn werkgevers verplicht om een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) te hebben. Dit zorgt ervoor dat je medewerkers in een veilige en gezonde omgeving werken. De RI&E is als het ware een röntgenfoto van je bedrijf en moet op schrift staan. Bovendien moeten je medewerkers op de hoogte zijn van de RI&E. Als je meer dan 25 medewerkers hebt, ben je verplicht een arbodienst of gecertificeerde arbodeskundige in te schakelen om de RI&E te toetsen.

De Preventiemedewerker

Naast het hebben van een RI&E moeten bedrijven een deskundige medewerker op het gebied van veiligheid en gezondheid hebben, ook wel de preventiemedewerker genoemd. Dit kan een medewerker zijn, maar ook de ondernemer zelf. De taak van de preventiemedewerker omvat het verlenen van medewerking aan het opstellen en uitvoeren van de RI&E, inclusief het plan van aanpak.

Voordelen van een Actuele RI&E

Naast het creëren van een gezonde en veilige werkplek biedt een actuele RI&E nog meer voordelen:

  • Geeft inzicht in de risico’s binnen jouw organisatie.
  • Stimuleert bewustwording van gezond en veilig werken bij je medewerkers.
  • Verbetert de veiligheid, wat leidt tot minder ongevallen en ziekteverzuim.
  • Medewerkers presteren beter als ze zich veilig voelen en comfortabel kunnen werken.
  • Voldoen aan wettelijke eisen vanuit de Arbowet en het voorkomen van boetes.
  • Draagt bij aan het behouden en aantrekken van talent in je organisatie.

Wil je meer informatie? Kijk dan op www.rie.nl voor uitgebreide informatie over de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie en hoe dit jouw bedrijf kan helpen om gezond en veilig werken te bevorderen. Of bel met ons.

Frank Smits
SuperGarant Verzekeringen
070 – 320 46 80

×