Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Draagvlak en focus vormen basis voor verduurzaming

Duurzaamheid, ESG, CO2: we hebben het er allemaal over, maar wat doen we er precies mee? Olga den Boer is Sustainability Manager bij Lekkerland, waar zij verantwoordelijk is voor de coördinering en uitvoering van de ESG-strategie (Environmental, Social & Governance) en certificeringen, zoals ISO 14001, Lean & Green en Ecovadis. “Duurzaamheid is een belangrijk strategisch onderwerp voor Lekkerland. Samen met onze partners pakken we de uitdaging voor een duurzame bedrijfsvoering op”, begint Den Boer haar verhaal.

Impact op omgeving

“Om er zeker van te zijn dat we met de juiste duurzaamheidsonderwerpen aan de slag gaan, voerden we bij interne en externe stakeholders eerst een uitgebreid onderzoek uit volgens de zogenoemde dubbele materialiteitsanalyse”, vervolgt Den Boer. Met deze analyse maak je inzichtelijk hoe jouw organisatie impact heeft op de omgeving en hoe duurzaamheidskwesties invloed hebben op jouw organisatie. Dit helpt om een duidelijke focus aan te brengen in je duurzaamheidsstrategie. Den Boer: “Nu de dubbele materialiteitsanalyse is afgerond, richten we ons op de materiele onderwerpen waarop onze potentiële negatieve impact het grootst is. En juist díe punten pakken we aan!”

CO2 footprint verkleinen

De fullservicegroothandel neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om het verkleinen van haar CO2 footprint. “Onlangs hebben we met het aanschaffen van drie verschillende elektrische vrachtwagens een begin gemaakt om onze klanten schoner te beleveren. Onze eerste truck, de Mercedes eActros, is onlangs in gebruik genomen. Ook blijven we met onze klanten continu in gesprek om bijvoorbeeld het aantal levermomenten te optimaliseren”, illustreert Den Boer. Lekkerland bouwt momenteel een nieuw distributiecentrum in Waddinxveen, waarbij zij rekening houdt met de modernste bouwvoorschriften. Zo krijgt het nieuwbouwpand geen gasaansluiting en voor de stroomvoorziening komen er zonnepanelen op het dak te liggen.

Duurzaamheid opnemen in strategie

Regeren is vooruitzien. Dat hebben ze bij Lekkerland maar al te goed in de gaten. Den Boer onderstreept de noodzaak om duurzaamheid te verankeren in de bedrijfsstrategie en zo een positieve bijdrage te leveren. Maar waar begin je? “Start met het uitvoeren van een inventarisatie, zodat je de huidige status rondom specifieke duurzaamheidsaspecten kunt vaststellen. Maak deze aspecten meetbaar. Vervolgens bepaal je meetbare doelstellingen. Het is belangrijk om collega’s binnen jouw organisatie bij dit proces te betrekken, want om te kunnen verduurzamen is samenwerking onmisbaar. Op deze manier zet je samen grotere stappen voor een duurzamere bedrijfsvoering”, sluit Den Boer af.

×