Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Een franchise onderneming beginnen: dien je zelf verzekeringen af te sluiten?

07 maart 2022

Bij het starten van een franchise onderneming is het belangrijk om met risico’s rekening te houden die te maken hebben met de aansprakelijkheid. Je hebt het natuurlijk druk met andere zaken om je bedrijf op te zetten en een goede start te geven, maar vergeet de belangrijkste verzekeringen niet. Zo heeft Nationale Nederlanden voor franchiseondernemers een divers pakket aan schadeverzekeringen beschikbaar die de financiële gevolgen van schadeclaims door aansprakelijkheid dekken. Je bent met het starten van een franchise onderneming namelijk zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van verzekeringen.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor franchiseondernemers

Als je een franchiseondernemer hebt, is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering belangrijk. Schade die jij of een werknemer toebrengt aan een ander valt onder de dekking. Ook als een werknemer een ongeluk krijgt in je franchiseonderneming met letselschade tot gevolg valt dat onder de dekking van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is voor allerlei franchisebranches haast een absolute must om te voorkomen dat schadeclaims op financieel gebied desastreuze gevolgen met zich meebrengen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor franchiseondernemers

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is niet altijd nodig, maar wel als je in een branche werkt, waarin het risico bestaat op beroepsfouten. Denk daarbij maar aan de branche voor dienstverlening op administratief of juridisch gebied. Geef jij als franchiseondernemer een foutief advies en krijgt je cliënt daardoor te maken met vermogensschade? Dan ben jij als ondernemer daarvoor aansprakelijk te stellen.

Beroepsfouten met vermogensschade tot gevolg

Beroepsfouten bestaan bijvoorbeeld uit het verstrekken van onjuist advies dat een cliënt in vertrouwen opvolgt, maar waardoor er vermogensschade ontstaat. Een beroepsfout kan ook betrekking hebben op een verkeerde berekening of het te laat indienen van een bezwaarschrift. Het is dan ook belangrijk om in dienstverlenende franchise ondernemingen te overwegen om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering tegen inkomensverlies

Je bent als franchiseondernemer natuurlijk verantwoordelijk voor je eigen inkomen. Op het moment dat je als gevolg van uitval door ziekte of arbeidsongeschikt geen of minder inkomen hebt, red je het financieel dan wel? Kan je alle vaste lasten privé en zakelijke blijven doorbetalen of raak je dan in de financiële problemen? Het is belangrijk om daar over na te denken en te overwegen om als je start met je franchise onderneming direct een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. De hoogte van de premie is daarbij onder meer afhankelijk van de wachttijd, eigen risico en van de gewenste uitkeringshoogte. Je kan daarbij eventueel rekening houden met reserves die je achter de hand hebt.

Premies fiscaal aftrekbaar

Er zijn overigens nog meer verzekeringen die als franchise ondernemer af te sluiten zijn, zoals een rechtsbijstandverzekering, inventarisverzekering en bedrijfsautoverzekering. Het voordeel van dergelijke verzekeringen is dat je als ondernemer op een verantwoorde maner risico’s afdekt. Door de maandelijkse premiebetaling is er wat dat betreft sprake van financiële risicospreiding. Bovendien heb je het voordeel dat je als franchiseondernemer de betaalde premies in mindering mag brengen op de inkomsten uit onderneming. In verhouding betaal je dus voor het afdekken van risico’s een lager bedrag dan de hoogte van de premie op het eerste gezicht doet voorkomen.

×