Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Veiligheid staat voorop bij Lekkerland

“Bij Lekkerland zorgt het team van Quality Management er voor dat de kwaliteit van voedselveiligheid geborgd is en onze leveringen bij klanten op een veilige manier plaatsvindt”, aldus Peter Wijlaars Manager Quality Management bij Lekkerland.

“Dit doen we onder andere door het beheer van diverse kwaliteitssystemen. Voorbeelden hiervan zijn BRC, ISO, ons Klanttevredenheidssyteem en ons milieumanagement systeem. Deze systemen zorgen er voor dat onze klanten de producten op een correcte en veilige manier afgeleverd krijgen en dat de producten ook veilig te consumeren zijn. Tevens ontzorgen we onze klanten door, bij eventuele kwaliteitsklachten van producten, deze signalen op te pakken en door te leiden richting fabrikanten. Zo voorkomen we dat situaties opnieuw optreden en dragen we er aan bij dat de klant snel zijn geld terug ontvangt en natuurlijk een gedegen reactie krijgt over de oorzaak van zijn of haar klacht. Goede communicatie en feedback is hierbij enorm belangrijk. We willen namelijk dat onze klanten weten dat het melden van een klacht er bij ons toe doet, dat we hier echt werk van maken. Soms leidt een klacht tot een recall. Dan moeten de producten die dit betreft teruggehaald worden uit de markt. Bij dit soort calamiteiten draagt het QM-team er zorg voor dat er heel snel gehandeld wordt. Ons uitgangspunt is hierbij dat de voedselveiligheid nooit in het gedrag komt voor de consument.”

Wat houdt Lekkerland op het moment bezig?

“De situatie in de wereld speelt veel bedrijven nu parten. Lekkerland voelt dit ook. De oorlog, de hoge prijzen, beschikbaarheid van goederen. Uniforme beschikbaarheid van groente en fruit is een uitdaging op het moment. We hebben vaker te maken met extreme weersomstandigheden, waardoor oogsten verschillende kwaliteiten laat zien. Bij Lekkerland streven we er naar dat de klant onze producten in een goede constante kwaliteit blijft ontvangen. Door in gesprek te gaan met onze leveranciers waarborgen we dit.”

Welke veranderingen komen er aan?

Eind 2022 nam de EU de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan. In deze nieuwe richtlijn staat dat vanaf 2024 steeds meer bedrijven verplicht worden te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. “Voor Lekkerland is duurzaamheid altijd belangrijk geweest”, aldus Peter. “We zijn druk bezig met diverse duurzame initiatieven. Door de aankomende veranderingen denken we na over hoe we dit als partner samen met onze klant gaan inregelen. In klantgesprekken komt het aan bod en delen we onze kennis. Als Lekkerland doen we er veel aan om goed geïnformeerd te zijn. We zijn daarin proactief, bezoeken beurzen en congressen. Graag lopen we voorop, zeker als je kijkt naar duurzaamheid in relatie tot zero-emissie. Als onderdeel van de REWE Group hebben we een groot netwerk van informatiebronnen tot onze beschikking. We lopen hier niet altijd mee te koop, maar Lekkerland is behoorlijk ver ten aanzien van duurzaamheid. Wil je meer weten gaan we natuurlijk graag in gesprek.”

Peter Wijlaars

Manager Quality Management

×