Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Wat is het verschil tussen EHBO en BHV?

27 december 2023

Veiligheid en gezondheid op de werkvloer is een groot goed. Werkgevers hebben daar een verantwoordelijkheid in te nemen. Risico’s zijn er overal, van werkgerelateerd gevaar tot de kans op brand in het gebouw. Maar het werk hoeft niet altijd een trigger te zijn voor een gezondheidscrisis onder werktijd. Kortom, er kan van alles gebeuren op de werkvloer en het is niet allemaal te voorkomen. Om er zo goed mogelijk mee om te gaan, komen waarschijnlijk termen zoals BHV en EHBO in je op. Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen die twee? We leggen het uit in dit artikel.

Het verschil tussen EHBO en BHV

Een EHBO’er is iemand een EHBO cursus heeft gevolgd en eerste hulp kan verlenen bij ongevallen op of buiten de werkvloer. Hij of zij richt zich op de gezondheid van een slachtoffer. Een BHV’er heeft een bredere taak en is dus ook breder onderlegd. Ook deze heeft hiervoor een cursus gevolgd. Naast het verlenen van eerste hulp, kan een BHV’er ook een pand ontruimen en een beginnende brand bestrijden. Dat kan je doen denken dat je beter al je geld op BHV’ers kunt zetten, maar feit is dat een EHBO’er wel een uitgebreidere kennis van eerste hulp verlenen heeft dan een BHV’er. Hij of zij heeft meer geleerd over het menselijk lichaam en weet hoe een slachtoffer over korte afstand vervoerd moet worden. Dit zijn de voornaamste punten waarop een EHBO’er en een BHV’er van elkaar verschillen.

Waar kies je voor?

De keuzemogelijkheden van een werkgever zijn op dit gebied beperkt in de zin dat je sowieso al verplicht bent om voldoende BHV’ers in je organisatie te hebben. Dat is vereist volgens de Arbowet, net zoals het op orde hebben van veiligheid. Wat voldoende is, hangt af van wat de organisatie behoeft om te kunnen zeggen dat BHV op orde is. Dat hangt af van verschillende factoren, maar wordt niet specifiek gedicteerd in de Arbowet. Maar zelfs bij één medewerker moet BHV geregeld zijn. Bij kleine organisaties kan de werkgever zelf eventueel de BHV’er zijn. Een EHBO’er is niet verplicht om te hebben. Toch kan het verstandig zijn om hier wel in te investeren, zeker als binnen jouw organisatie er een bovengemiddeld risico op letsel bestaat. Heb je wel een EHBO’er in huis, maar kom je nog een BHV’er tekort? Dan kan deze EHBO’er door het volgen van een aanvullende cursus BHV Brand en Ontruiming allround BHV’er worden.

Een goede EHBO’er paraat hebben is nooit een overbodige luxe. Dat is zo als er een zeker risico bestaat op werkgerelateerde ongelukken, maar ook gewoon in het algemeen. Een mens is kwetsbaar en niemand is immuun voor vervelende gebeurtenissen zoals een hartaanval of een beroerte. Dat kan op iedere werkvloer zomaar een keer voorkomen. Om ook dan adequaat te kunnen handelen, is het verstandig om te beschikken over iemand die goed opgeleid is op het gebied van EHBO. Op deze manier kunnen mogelijk mensenlevens gered worden. Wat een nachtmerrie zou het immers zijn als er een ernstige gezondheidscrisis plaatsvindt op de werkvloer en niemand goed genoeg weet hoe te handelen?

×