Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Beperk naast regeldruk ook de controledruk

Brancheorganisatie Vakcentrum roept Tweede Kamer op grenzen te stellen.

Morgen praat de commissie Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer over regeldruk. Het Vakcentrum, brancheorganisatie voor zelfstandig retailondernemers, pleit er voor om in discussies over regeldruk ook de ‘controledruk’ mee te nemen. Immers voor ondernemers zijn niet alleen de regels van belang, maar vooral de manier waarop controlerende diensten de regels uitwerken en controleren.

Biologische verordening als actueel voorbeeld

Een actueel voorbeeld dat in dit verband aan de orde komt is de Nederlandse uitwerking van de Europese biologische verordening. Het Vakcentrum is van mening dat er ten onrechte te weinig gebruik is gemaakt van de mogelijkheden tot vrijstelling. De verordening is er op gericht de consument te beschermen en de aanduiding ‘biologisch’ te bewaken. Toezichthouder Skal hanteert vervolgens te veel verzwarende voorwaarden om de naleving van de verordening te garanderen. Met als gevolg verplichte certificering, dubbele controles en extra administratieve lasten. Dit leidt er toe dat veel ondernemers zowel in supermarkten als in speciaalzaken, onverpakte biologische producten uit de verkoop halen of alsnog gaan voorverpakken. Daarmee staat de Nederlandse uitwerking dus haaks op de Europese en Nederlandse doelstellingen gericht op meer verkoop van biologische producten en minder verpakkingen.

Het Vakcentrum verzet zich al langere tijd verzet tegen de rigide uitwerking van de Europese verordening zoals die nu in Nederland voorligt. Verzet waarbij sinds kort ook andere brancheorganisaties zijn aangesloten.

Uitwerking kan eenvoudiger

Nu ondertussen ook blijkt dat verschillende andere lidstaten een eenvoudigere uitwerking kiezen, met steekproeven en minder intensieve inspecties, blijft het Vakcentrum aandringen op een meer hanteerbare uitwerking van de Europese biologische verordening en uitstel van inspecties op de winkelvloer. Mede op aandringen van het Vakcentrum heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk een onderzoek gestart naar de uitwerking van de biologische verordening. Het ministerie van Economische Zaken en klimaat heeft aangegeven de resultaten van het onderzoek serieus te nemen. Vanuit het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is aangegeven dat Skal wel controleert maar tot 1 juli geen boetes zal geven. Ofschoon het Vakcentrum verheugd is over deze mededeling heeft zij de Tweede Kamer (zowel direct alsook via Koninklijke MKB Nederland) verzocht maatregelen te nemen die ertoe leiden dat alle winkeliers onverpakte biologische producten kunnen verkopen zonder onevenredige financiële en administratieve verplichtingen.

Neem voor meer informatie contact op met:

Vakcentrum afdeling communicatie
Hans Verweij
(0348) 41 97 71 of (06) 20 93 48 51
h.verweij@vakcentrum.nl

 

×