Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Jumbo ondernemers akkoord met nieuw, toekomstbestendig conditiestelsel voor franchisewinkels

11 oktober 2022

Een zeer ruime meerderheid van de zelfstandige Jumbo ondernemers heeft gisteren ingestemd met een nieuw, vierjarig franchiseconditiestelsel. Eerder al waren Jumbo Supermarkten en de Ondernemersvereniging Jumbo (OvJ) een principeakkoord overeengekomen. In het nieuwe conditiestelsel zijn financiële afspraken vastgelegd tussen Jumbo en haar franchisenemers. Daarnaast richten de afspraken zich op het versterken van lokaal ondernemerschap, waardoor aanbod en service in de winkels een extra kwaliteitsimpuls krijgen. Het nieuwe conditiestelsel weerspiegelt de aangescherpte strategie van Jumbo, die het concern jongstleden februari aankondigde. In het kader daarvan voert Jumbo onder meer een verdere kwaliteitsverbetering door in het aanbod verse, gezonde en duurzaam geproduceerde voeding tegen altijd lage prijzen. De nieuwe afspraken tussen Jumbo en haar franchisenemers treden op 1 januari 2023 in werking en gelden voor de duur van vier jaar.

Omnichannel

Meer dan de helft van de ruim 700 Jumbo winkels wordt geleid door zelfstandige ondernemers. Jumbo vindt het belangrijk dat deze substantiële groep nauw betrokken is bij de uitvoering van de commerciële plannen. De gezamenlijke afspraken hierover worden periodiek vastgelegd in het franchiseconditiestelsel. Het nieuwe conditiestelsel is geheel opgezet vanuit de omnichannelgedachte en de huidige wensen en behoeften van de klant. Steeds meer Jumbo klanten combineren bijvoorbeeld het bezoek aan de winkel met het gemak van online boodschappen bestellen. Daarom is ervoor gekozen om niet alleen voor de fysieke winkels afspraken te maken over een nieuw conditiestelsel, maar ook de bestaande afspraken ten aanzien van e-commerce te verlengen.

Sterk integraal afsprakenpakket

Voorzitter Johan Plemp van de OvJ: “De financiële afspraken zijn gedegen en toekomstgericht, en helemaal opgezet vanuit een sterke visie op ondernemerschap, een krachtig Meerjarenplan en aanpassingen die leiden tot een efficiëntere samenwerking. Het nieuwe conditiestelsel geeft ondernemers ook een stevige impuls om verder te groeien in de categorieën Vers en Verskeukens. De afspraken voor Online zijn onder meer uitgebreid met het aanbod van Gorillas en hoe Jumbo en de ondernemers beiden kunnen profiteren van de samenwerking met HEMA. Samen met onze collega’s in de winkels kunnen we zo optimaal uitvoering geven aan het Meerjarenplan en volledige focus op de klant houden. Het nieuwe stelsel biedt daarnaast veel ruimte om gezamenlijk op te trekken bij het benutten van nieuwe trends en ontwikkelingen, bijvoorbeeld in samenspraak met de partnerbedrijven van Jumbo. Ons devies Samen, Ondernemen, Winnen komt zo helemaal tot zijn recht.”

Initiatieven en investeringen

Operationeel directeur Cees van Vliet van Jumbo: “Het is goed dat we in deze uitdagende tijd samen met de Jumbo ondernemers een eigentijds conditiestelsel hebben kunnen opzetten, dat rekening houdt met onze nieuwe strategische koers en waarin veel nadruk ligt op de onderscheidende aspecten van Jumbo en onze gezamenlijke focus op de klant. We hebben een gezonde uitgangspositie, waardoor er veel ruimte is voor nieuwe initiatieven en investeringen. Franchisenemers van Jumbo profiteren daarvan mee. Dat komt hun verdienmodel ten goede, terwijl het ook een extra impuls geeft aan hun ondernemerschap. Ik ben ervan overtuigd dat dit leidt tot nóg betere service en een nóg aantrekkelijker aanbod van hoge kwaliteit en lage prijzen, en daarvan kunnen ook onze klanten weer de vruchten plukken.”

×