Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Liquiditeitsprognose: Cash is King

Op jaarbasis rendabel en toch in geldnood? Een exploitatieprognose kan over een heel jaar er goed uitzien, maar toch kan je in sommige maanden in liquiditeitsproblemen komen.

Voor een nieuwe franchisevestiging wordt een exploitatieprognose gemaakt van meestal drie jaar, al dan niet met ondersteuning van de franchisegever. Vaak is er sprake van een ingroeimodel gebaseerd op de ervaringen van de formule. Het kan tot een paar jaar duren voordat de omzet op peil is gekomen.

Uit de financiële prognose blijkt de rentabiliteit en de cashflow op jaarbasis. Dit wordt gebruikt als basis voor een financieringsaanvraag.

Vooral voor de eerste twee jaar is het goed om ook een liquiditeitsprognose op maandbasis (of per vier weken) te maken. Het komt vaker voor dat er enkele maanden na de start, al liquiditeitskrapte is bij een onderneming. Een goede liquiditeitsprognose voor de eerste 12 of 24 maanden kan dat risico verminderen.

De meeste franchiseformules zien een bepaald seizoenpatroon in de omzet: het is bijna nooit zo dat de maandelijkse omzetprognose precies 1/12 is van de jaarprognose. Een goede maand december wordt gevolgd door een slappe maand januari. En de maand augustus; is dat een topmaand of juist niet. Daarnaast zijn veel uitgaven (zoals huisvestingskosten, rente, deel van de personeelskosten) wel evenredig verspreid over een jaar. En soms zijn er kosten die gemaakt worden vóórdat de omzet op gang komt (zoals huur tijdens de verbouwing, inkopen van de volgende collectie). Kortom: in zo’n maand zijn er (veel) meer uitgaven dan inkomsten, en dat geld moet je op dat moment wel hebben… Cash is king.

Tips:

  • Gebruik voor de omzetprognose het seizoen patroon (op basis van de ervaringen van de formule)
  • Vergeet niet de kosten vóór de opening mee te nemen (o.a. huur tijdens verbouwing, opleidingen, rente)
  • Denk aan de btw over de investeringen: die krijg je soms pas maanden later terug.

Een goede liquiditeitsprognose geeft je inzicht in de verwachte ontwikkeling van je bankrekening. Daarmee kan je besluiten een hogere financiering aan te gaan (meer werkkapitaal), of met de financier op tijd maatwerkafspraken te maken. Bijvoorbeeld een aflossingsvrije periode: dan betaal je wel rente, maar je gaat pas op een later moment aflossen als de ruimte er is. En soms is dat wel 6 of 9 maanden later.

Bij Crowd finance is de liquiditeitsprognose onderdeel van de financiële analyse. De financieringsopzet is altijd maatwerk: als ondernemer wil je niet te veel lenen (‘geld lenen kost geld’), maar zeker niet te weinig, zodat je ruimte houdt om te ondernemen (zonder slapeloze nachten).

Auteur: Henk Beke, Collin Crowdfund

×