Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Meerwaarde boek overhandigd aan Mark Rutte en Mona Keijzer tijdens Dag van de Ondernemer

Op 20 november jl., bij de start van de Dag van de Ondernemer, mocht minister-president Mark Rutte bij Ed Boele (topondernemer met een foodspeciaalzaak in Den Haag) het boek ‘De zelfstandig winkelier heeft MEERwaarde’ in ontvangst nemen.
Vrijdagmiddag zal ook staatssecretaris Mona Keijzer in het kantoor van Vakcentrum in Woerden dit boek ontvangen uit handen van Patricia Hoogstraaten, directeur van Vakcentrum. Mona Keijzer gaat dan ‘coronaproof’ in gesprek met een vijftal leden van Vakcentrum, over de MEERwaarde van de zelfstandig ondernemer in en buiten de coronatijd.

Naast het draaiend houden van de eigen winkel, onderneemt de zelfstandig winkelier ook buitengewoon veel buiten de winkel. De ondersteuning van (lokale) verenigingen en activiteiten is daarbij het meest zichtbaar, maar de winkeliers leveren ook een bijdrage aan het onderwijs, de zorg, de veiligheid, cultuur en leefbaarheid. De maatschappelijke betrokkenheid is ook terug te zien in het personeelsbeleid en de ruimte die geboden wordt aan medewerkers met een beperking, of aan ouderen.

Onderzoek Vakcentrum

Op basis van onderzoek onder de Vakcentrumleden, (goed voor zo’n 2.800 winkels) heeft het Vakcentrum vastgesteld dat alleen al de maatschappelijke bijdrage op jaarbasis 26 miljoen euro bedraagt. Het grootste deel van dit bedrag (13.5 miljoen euro) wordt gevormd door directe financiële ondersteuning van (sport)verenigingen en andere maatschappelijke activiteiten. Daarnaast wordt nog zo’n 7.5 miljoen euro uitgegeven in de vorm van producten. Naast financiële bijdragen en sponsoring in natura, stellen de winkeliers ook tijd ter beschikking. 180 Fte’s op jaarbasis, met een waarde van 5 miljoen euro. De activiteiten lopen daarbij zeer uiteen, van de ondersteuning bij een avondvierdaagse of het verzorgen van chauffeursdiensten, tot bestuurlijke activiteiten en sinds kort ook toezicht houden op het nakomen van coronaregels.

Het MEERwaarde boek

Al deze informatie is in een boek gezet ‘De zelfstandig winkelier heeft MEERwaarde’, zodat meer mensen, waaronder politici en andere beleidsmakers, de meerwaarde van de MKB-winkelier nog beter leren kennen. Dit boek heeft een reis gemaakt langs meer dan 200 winkels. Tevens kregen bezoekers in de winkel de mogelijkheid een reactie achter te laten.

Zowel uit het onderzoek als uit de duizenden consumentenreacties blijkt dat de aanwezigheid van MKB-winkeliers een absolute positieve bijdrage oplevert voor de lokale leefbaarheid en vitaliteit van stad, wijk en dorp.

“Het is goed om de brede maatschappelijke inzet en de duidelijke MEERwaarde van deze MKB-winkeliers voor ogen te houden bij het vaststellen van het beleid en hen daarin ook te steunen!” aldus Hoogstraaten bij de overhandiging van het boek aan minister-president Mark Rutte. “Laten we respect tonen voor alle MKB-ers” aldus de premier. Vervolgens ondersteunde ook hij de MEERwaardecampagne door een bijdrage te leveren in het boek.

×