Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Jumbo Roel Heerschap neemt 250e Super Supermarkt Keurmerk in ontvangst

13 april 2022

Op 14 april 2022 jl. ontving Jumbo Roel Heerschap het 250e Super Supermarkt Keurmerk. Het keurmerk werd uitgereikt door de directeur van Stichting Super Supermarkt Keurmerk, Patricia Hoogstraaten. Bij deze gelegenheid waren Emile Roemer, gouverneur van de provincie Limburg en burgemeester Raymond Vlecken van Weert aanwezig. Het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) is het keurmerk voor zelfstandige supermarktondernemers die zich onderscheiden door lokaal en maatschappelijk betrokken ondernemerschap. De uitreiking vond plaats bij Jumbo Roel Heerschap Weert, aan het Molenakkerplein 3.

Duurzaamheid, toegankelijkheid en betrokkenheid

Tijdens de uitreiking benadrukte Patricia Hoogstraaten dat Roel Heerschap het keurmerk absoluut verdiend vanwege het feit dat de supermarkt ongekend hoge scores behaalde tijdens de toetsing van het keurmerk. De supermarkt wist dit onder andere te bereiken door zich in te zetten voor buurtbewoners en klanten en doordat medewerkers de mogelijkheid kregen zich door te ontwikkelen. Daarnaast bood de supermarkt een lokaal en regionaal assortiment en schonk het aandacht aan energiebesparing.

Gouverneur Roemers moedigt anderen aan om Jumbo Roel Heerschap als voorbeeld te gebruiken met betrekking tot duurzaamheid. “Het is van belang dat een ondernemer beseft wat de samenleving tegenwoordig vraagt als het gaat om duurzaamheid, toegankelijkheid en betrokkenheid. En dat is hier voor Roel Heerschap terecht een reden om trots te zijn,” aldus gouverneur Roemers. Bovendien benadrukte burgermeester Vlecken de rol van Jumbo Roel Heerschap als sociale ontmoetingsplek. “De invulling die Roel Heerschap daaraan geeft is van essentieel belang voor de leefbaarheid, zeker in de wijk,” begint Vlecken “Daarnaast is het belangrijk dat mensen met een beperking deel kunnen uitmaken van een inclusieve samenleving.” Met dit laatste doelde Vlecken op het inclusieve werkgeverschap bij Jumbo Roel Heerschap.

Samen bereikt

Het ontvangen van het 250e Super Supermarkt Keurmerk vindt Roel Heerschap een grote eer. “Het heeft echt een toegevoegde waarde voor mij als zelfstandig supermarktondernemer. Je wordt beoordeeld op, onder meer, lokale betrokkenheid, duurzaamheid en op personeelsbeleid. Juist als zelfstandig ondernemer kan je hierbij ook je eigen koers varen. Je kunt je eigen karakter geven aan een Jumbo-winkel. Je kunt je hiermee echt onderscheiden,” aldus Roel Heerschap. Heerschap geeft aan dat het succes mede mogelijk is gemaakt door zijn medewerkers. “Zij zijn het gezicht van de winkel. Samen kunnen we uitdragen wat het SSK keurmerk inhoudt. Als zelfstandige supermarktondernemer ben je sowieso wel bezig met de onderwerpen waar het keurmerk op toets. Maar het is een mooie erkenning voor de extra inspanningen die we met het gehele team doen. Uiteindelijk doen we het voor de klanten en de omgeving,” legt Heerschap uit.

Toetsing

Om het Super Supermarkt Keurmerk te behalen wordt getoetst op de volgende zeven thema’s:

  •  Lokale betrokkenheid
  • Stimulerend personeelsbeleid
  • Onderscheidend assortiment
  • Duurzame energie
  • Slimme logistiek
  • Veilige omgeving
  • Bewuste afvalreductie
Jumbo vestigingen

De winkel Jumbo Roel Heerschap in Heel draagt al sinds 2014 het Super Supermarkt Keurmerk. Recent is het certificeringstraject ook succesvol doorlopen voor de twee nieuwe winkels van ondernemer Heerschap in Weert. Hiermee laat Roel Heerschap zien dat het onderscheidend ondernemerschap absoluut wordt doorgezet. “Natuurlijk vragen wij het voor de vierde vestiging ook nog aan zodra de winkel voldoet aan de duurzaamheidscriteria. Onze inzet is immers in al onze winkels hetzelfde,” vertelt Heerschap.

10 jarig jubileum

Dit jaar viert Super Supermarkt Keurmerk het 10-jarige bestaan.. Lokaal en maatschappelijk betrokken ondernemerschap heeft duurzame meerwaarde. Al 10 jaar laten zelfstandige supermarktondernemers met het SSK keurmerk zien dat zij een duidelijke meerwaarde hebben voor klanten, medewerkers en de omgeving waarin zij opereren. Het keurmerk is een initiatief van brancheorganisatie het Vakcentrum en is ontwikkeld in samenwerking met onderzoeksinstituut TNO.

×