Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Bourrelier waarschuwt voor loopgravenoorlog met Intergamma

Bourrelier Group heeft gereageerd op de overname van de winkels en aandelen van  Van Neerbos Bouwmarkten (VNB) door Intergamma. Daarmee zijn zij de grootste franchisenemer geworden. Bourrelier gebruikt straffe taal, waarin ze dreigen een loopgravenoorlog niet te vermijden als er geen ‘algeheel akkoord van partnership’ komt. Daarmee willen zij hun eigen belangen veiligstellen.

De overname van de winkels en aandelen van VNB staat bekend als Operatie Guinnes. Bourrelier heeft echter nooit willen meewerken aan deze overname en heeft zich daar ook altijd tegen verzet. De Bourrelier heeft 75 winkels en gemiddeld 17% van het inkoopvolume. Qua aandelenkapitaal is het bedrijf slechts minderheidsaandeelhouder (3,4%).

Verzet Bourrelier

Bourrelier is tijdens de operatie altijd vragen blijven stellen over de nieuwe Intergamma-structuur en de positie van Bourrelier als niet-deelnemende franchisenemer in de nieuwe organisatiestructuur. Echter hebben ze te weinig antwoorden gekregen, zo stellen ze in hun persbericht.

Inmiddels hebben ze hun pijlen gericht op Intergamma inzake bonussen aan aandeelhouders en leverancierskortingen en spanden zij een arbitrageprocedure aan. Over de periode van 2012 tot 2017 claimt Bourrelier een bedrag dat op kan lopen tot 49 miljoen euro. In dit kader hebben ze de jaarrekening van Intergamma voor het boekjaar 2017 niet goedgekeurd en geen décharge verleend aan de directie, ter behoud van toekomstige rechten.

Loopgravenoorlog

Bourrelier dreigt nu met een loopgravenoorlog. “De directie van Intergamma zal een keuze moeten maken: ofwel een algeheel akkoord van partnership met Bourrelier Group die nu haar grootste franchisenemer is, ofwel doorgaan met een loopgravenoorlog, in welk geval er meer en meer geschillen zullen ontstaan over elke factuur, elke onkostennota en elke betaling die plaatsvindt of zal plaatsvinden ten nadele van de franchisenemers en aandeelhouders die niet deelnemen aan de Guinness-transactie.”

Wat een ‘algeheel akkoord van partnership’ inhoudt wordt niet duidelijk in het persbericht. Hier wil het Franse bedrijf ook geen toelichting op geven.

×