Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

De financiering van een bedrijfsovername, een aantal opties

U heeft een goede kandidaat gevonden om uw bedrijf over te nemen; de kennis en kunde lijken in orde maar de financiële mogelijkheden van deze kandidaat-koper zijn beperkt. Het ideale scenario van een 100% bancair gefinancierde bedrijfsovername zit er niet in. Wat zijn uw mogelijkheden om de bedrijfsovername te laten slagen? We hebben 3 belangrijke mogelijkheden voor u op een rij gezet.

Volledige financiering van de bedrijfsovername door u als verkoper

U kunt als verkoper de bedrijfsovername financieren. Vaak gebeurt dit in de vorm van een (achtergestelde) geldlening tegen minimaal marktconforme rente. U kunt daarbij aanvullende zekerheden inbouwen, zoals een verpanding van de aandelen, debiteuren of andere activabestanddelen aan u, een persoonlijke borgstelling van de koper of een hypothecaire inschrijving op zijn privéwoning. Deze constructie kent ook bezwaren: het is mogelijk dat de koper niet aan zijn aflosverplichtingen kan voldoen en uw betrokkenheid na de overname kan de relatie met de koper onder druk zetten.

De geleidelijke overdracht

Om de koper meer financiële ruimte te geven, kunt u de bedrijfsovername ook geleidelijk laten plaatsvinden. Heeft u een besloten vennootschap, dan trekt u zich als directeur helemaal terug en draagt u het bedrijf over door middel van een gefaseerde verkoop van de aandelen. Uw opvolger financiert elke aankoop van een aandelenpakket vanuit het gerealiseerde rendement van het bedrijf. Een belangrijk risico hierbij is dat de winstgevendheid van het bedrijf kan dalen – en hier heeft u geen invloed meer op. Ook kunnen er bij iedere fase discussies ontstaan over de waarde van de aandelen.

Bent u ondernemer in de inkomstenbelasting, dan zijn verschillende opties mogelijk. Denk hierbij aan een voorbehoud van stille reserves dat gemaakt wordt, voordat de koper tot uw bedrijf toetreedt en de bedrijfsovername wordt gerealiseerd. Graag bespreken we de andere opties met u.

De earn out regeling

De earn out regeling is een afspraak bij een bedrijfsovername waarbij de koper een deel van de overnamesom pas betaalt nadat er aan bepaalde financiële voorwaarden is voldaan.  Denk hierbij aan de parameters: minimale omzetniveaus of hoogte van de winstgevendheid/Ebitda. Wordt niet aan de voorwaarden van de earn out regeling voldaan, dan vindt er ook geen betaling plaats. Hier schuilt ook een risico in, zeker wanneer een earn out regeling afgesloten wordt op basis van gerealiseerde winst. Die is immers manipuleerbaar, bijvoorbeeld doordat de koper na overname de hoogte van de managementfee’s aanpast.

Auteur: Paul Overwater
T: (06) 2432 4455
E: paul.overwater@mkbap.nl

×