Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

LXA biedt franchisegevers ‘legal compliance check’ aan

Het franchiseteam van LXA The Law Firm ontwikkelde voor franchisegevers een Legal Compliance Check Wet Franchise. De nieuwe Wet Franchise zal voor veel formules betekenen dat de bestaande overeenkomsten moeten worden gewijzigd. De experts van LXA kunnen u daarbij helpen.

 

 

Herman Knotter: “LXA ontwikkelde de afgelopen maanden de Compliance check Wet Franchise 2021. Deze unieke aanpak houdt in dat we voor een vast bedrag een totaaloplossing bieden, welke oplossing toch voor een belangrijk stuk uit maatwerk bestaat”

 

 

 

 Wet franchise check:
 1. Document ‘De Wet Franchise; feiten en fabeltjes’ (document waarin wij exact uitleggen welke veranderingen de Wet Franchise met zich meebrengt).
 2. Een Verificatiegesprek (telefonisch overleg op basis van uw individuele situatie)
 3. De Wet Franchise-nulmeting (een memorandum waarin wij op basis van uw bestaande contracten concreet aangegeven op welke punten uw formule (en de daarbij behorende contracten) door de introductie van de Wet Franchise aangepast dient te worden).
 4. Optioneel: De Verbeterpunten (een memorandum waarin wij op basis van de nulmeting beknopt aangeven welke overige belangrijke bepalingen in uw franchiseovereenkomst ontbreken en/of mogelijk een aanpassing behoeven. Dit staat los van de Wet Franchise.).
 5. Optioneel: Het Wet Franchise maatwerk aanpassing overeenkomsten (wij leveren u een Addendum op uw bestaande franchiseovereenkomst, in welk Addendum de noodzakelijk aangepaste bepalingen zijn opgenomen*).
 6. Een pré-contractueel informatiedocument (een document met informatie die u vanaf 1 januari 2021 geacht wordt te delen met potentiële franchisenemers).

 

Wat zijn de hieraan verbonden kosten?
 1. U betaalt voor het basispakket (de onderdelen 1, 2, 3 en 6 + vrijblijvende offerte) een eenmalig vast bedrag van € 1.250,- ex BTW.
 2. U betaalt voor Optie onderdeel 4 een eenmalig vast bedrag van € 500,- ex BTW.**
 3. U betaalt voor Optie onderdeel 5 een vast bedrag zoals opgenomen in de  vrijblijvende offerte die u krijgt op basis van de nulmeting(en).

 

 Wat is het algemene tijdspad?
 1. Wij gebruiken de maanden juli en augustus voor het inventariseren van de behoefte en het opstellen van de standaard documenten.
 2. Wij gebruiken de maand september voor het uitvoeren van de verificatiegesprekken en de  maatwerk nulmetingen.
 3. Wij gebruiken de maanden oktober t/m december voor het uitvoeren van de maatwerk oplossingen.

 

Wat is uw individuele tijdspad?
 1. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestigingsmail met het document ‘De Wet Franchise; feiten en fabeltjes’.
 2. U dient binnen 14 dagen uw franchiseovereenkomst en eventuele overige relevante documenten aan ons te mailen op franchise@lxa.nl.
 3. Er wordt een verificatiegesprek ingepland.
 4. U ontvangt binnen 4 weken nadat wij uw stukken ontvangen hebben de nulmeting(en), het pré-contractuele informatiedocument en een offerte voor overige werkzaamheden.

 

Wij vernemen graag of u van dit aanbod gebruik wilt maken. U kunt zich aanmelden via onderstaande aanmeldbutton of door een e-mail te sturen aan franchise@lxa.nl.

* U kunt er ook voor kiezen dat wij de noodzakelijk aanpassingen direct integreren in uw bestaande franchiseovereenkomst.
** U kunt bij het invullen van het aanmeldformulier concreet aangeven of u naast het basispakket ook van Optie 4 gebruik wenst te maken.

 

Met vriendelijke groet,

Namens Team Franchise,
Gie van den Broek, Herman Knotter en Shaghayegh Molawi

Meld u hier aan voor de compliance check Wet Franchise 2021
×