Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd
Lees meer

De standstillperiode in de praktijk

Het lijkt op het eerste gezicht vrij simpel, de standstillperiode. Toch zorgt de standstillperiode met enige regelmaat voor juridische geschillen. Recent zijn diverse uitspraken gepubliceerd waarin de gevolgen van het ...

Lees meer

Autodealers en -reparateurs van Opel, Citroën, DS en Peugeot geen franchisenemer

Recent heeft de Rechtbank Amsterdam geoordeeld dat de autodealers en -reparateurs van de merken Opel, Citroën, DS en Peugeot geen franchisenemers zijn. De distributieovereenkomsten gesloten tussen de autodealers en ...

Lees meer

LXA Advocaten biedt QuickScan Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aan

25 november 2022

De TVL-regeling is tijdens de Coronacrisis in korte tijd opgesteld. Volgens LXA Advocaten blijkt de regeling op punten onduidelijk en de RVO is soms slordig en niet-eenduidig bij de toepassing ...

Lees meer

Overdracht van knowhow binnen franchise als voorwaarde voor de geldigheid van een post-contractueel non-concurrentiebeding

27 oktober 2022

Auteurs: Eva Rietdijk en Andrea van den Heuvel Overdracht van knowhow is een hot topic sinds de invoering van de Wet franchise. Het postcontractuele non-concurrentiebeding is slechts geldig, indien dit ...

Lees meer

Einde overgangstermijn Wet franchise nadert

Franchiseovereenkomsten die vóór 1 januari 2021 zijn gesloten en een looptijd hebben tot minimaal 1 januari 2023, dienen uiterlijk op 1 januari 2023 in overeenstemming met de Wet franchise te zijn aangepast. Franchisegevers hebben dus ...

Lees meer

Franchiseovereenkomst onder constructie

Wat doe je als Franchisegever als zich een nieuwe kandidaat franchisenemer meldt terwijl je nog met de bestaande franchisenemers in in onderhandeling bent over de nieuwe modelovereenkomst? Deze vraag hebben ...

Lees meer

Postcontractueel non-concurrentiebeding: Onmisbaar voor bescherming Knowhow?

Met de invoering van de Wet franchise is het gebruik van een postcontractueel non-concurrentiebeding verder aan banden gelegd. In dit artikel bespreek ik de eisen die de wet aan het ...

Lees meer

LXA The Law Firm lanceert website over franchise

Op 25 januari 2021 heeft Team Franchise van LXA The Law Firm de website: allesoverfranchise.nl gelanceerd, een kennisplatform volledig gericht op franchise. Met de introductie van de Wet Franchise en alle ...

Lees meer

LXA biedt franchisegevers ‘legal compliance check’ aan

Het franchiseteam van LXA The Law Firm ontwikkelde voor franchisegevers een Legal Compliance Check Wet Franchise. De nieuwe Wet Franchise zal voor veel formules betekenen dat de bestaande overeenkomsten moeten ...

Lees meer

De Wet Franchise: wat zijn de belangrijkste gevolgen?

De Tweede Kamer heeft op 16 juni 2020 ingestemd met het wetsvoorstel de Wet Franchise, inclusief de twee ingediende amendementen. De Tweede Kamer heeft naar aanleiding van deze amendementen het wetsvoorstel aangepast ...

×