Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

LXA The Law Firm lanceert website over franchise

Op 25 januari 2021 heeft Team Franchise van LXA The Law Firm de website: allesoverfranchise.nl gelanceerd, een kennisplatform volledig gericht op franchise. Met de introductie van de Wet Franchise en alle discussies die daaraan vooraf zijn gegaan, is een nieuw tijdperk aangebroken voor iedereen die in Nederland is betrokken bij franchise. Hoewel franchise vele verschijningsvormen kent en in Nederland ruim 900 verschillende formules actief zijn, is deze wetgeving integraal van toepassing.
Kennisplatform volledig gericht op franchise

Mede door de vele verschijningsvormen is het voor een groot aantal franchiseorganisaties volstrekt onduidelijk wat de diverse wettelijke bepalingen voor hun organisatie betekenen. Welke informatie moet je op voorhand verstrekken? Valt een relatiebeding ook onder het in de Wet Franchise benoemde begrip non-concurrentiebeding? Wat zijn redelijke drempels? Kun je de aan de franchisenemer toekomende goodwill op nihil stellen, ook als er evident sprake is van goodwill die door de franchisenemer is opgebouwd? Wanneer mag je wel of niet kosten aan een kandidaat franchisenemer in rekening brengen? Hebben franchisenemers ook een instemmingsrecht als een wijziging van de formule buiten de wil van franchisegever tot stand komt?

Met de wetenschap dat het naar verwachting nog jaren kan duren voordat uit de (nieuwe) jurisprudentie opgemaakt kan worden hoe de diverse wettelijke bepalingen kunnen (of zelfs moeten) worden vertaald naar de praktijk, zal de vraag naar informatie over (de ontwikkelingen binnen) franchise toenemen. Om hierin te voorzien heeft Team Franchise van LXA een kennisplatform volledig gericht op franchise ontwikkeld.

Een platform waar alle voorkomende informatie op het gebied van franchise te vinden is. Van wet- en regelgeving, achtergronden en literatuur tot jurisprudentie en actualiteiten. En hoe zit het eigenlijk in de ons omringende landen? Kortom: álles over franchise gebundeld op één website!

Team Franchise

Binnen Team Franchise houden onze advocaten (met meer dan 25 jaar specialistische ervaring), ieder met hun eigen specialiteit, zich bezig met franchise. We brengen de diverse specialismen binnen ons kantoor (zoals contractenrecht, huurrecht, mededingingsrecht, insolventie en intellectueel eigendomsrecht) samen om onze relaties met diepgang te kunnen adviseren. Door deze full-service benadering, zijn we de echte one-stop-shop voor franchisegevers.

×