Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Maatregelen kabinet minimumloon contraproductief

05 september 2022

Detailhandel en ambachten vrezen grote problemen

De brancheorganisaties in de detailhandel en winkelambachten vrezen voor grote problemen als gevolg van de verhoging van het wettelijk minimumloon met 10%. Een hoger minimumloon lost niet de koopkrachtproblemen op waarmee we nu worden geconfronteerd. Het jaagt andere maatschappelijke uitdagingen juist aan zoals leegstand in winkelstraten en het wegvallen van voorzieningen. De vrees voor een loon-prijsspiraal is groot bij de detailhandel- en ambachtsbranches. Zij pleiten voor een beter netto-effect op de loonstrook voor werknemers door verlaging van belasting op arbeid in plaats van de brutolonen te verhogen waarin ook nog eens het risico schuilt dat medewerkers hun recht op toeslagen verliezen.

De detailhandel en het winkelambacht waar veel (lerende) jongeren en vakmensen werken op het minimumloonniveau krijgt te maken met een stijging van personeelslasten die tussen de 15% en 25% ligt. Daarbij speelt ook dat niet alleen het minimumloon stijgt. Een dergelijke maatregel heeft een opdrijvend effect voor alle functies in de sector. Ondernemers worden gedwongen die lasten door te berekenen aan de consument, maar om te voorkomen dat zij zich uit de markt prijzen dat lukt dat lang niet altijd. Huishoudens en ondernemers worden geconfronteerd met telkens stijgende kosten.

Gevolgen nog zwaarder

De maatregelen van het kabinet gaan overigens verder dan een loonstijging van 10%. Het kabinet wil ook komen tot een minimumuurloon op basis van een 36-urige werkweek in plaats van de in de detailhandel en het winkelambacht gebruikelijke 38 of 40 uur. Dat heeft enorme effecten; de loonkosten kunnen de komende drie jaar met zo’n 30% stijgen.

Sector en daarmee leefbaarheid in gevaar

Ondernemers in de detailhandel en het winkelambacht werken nog lang aan herstel van de coronacrisis en incasseren ook al enorme stijgingen van energie- en andere kosten. De nieuwe loonmaatregelen betekenen naar verwachting de nekslag voor een groot aantal ondernemers en daarmee voor de (lokale) werkgelegenheid voor jongeren en vakmensen.

Dat heeft veel impact op de leefbaarheid in wijken, buurten en steden, want het verdwijnen van winkels en winkelambachten leidt tot leegstand en het wegvallen van voorzieningen voor de consument. De brancheorganisaties doen een dringende gezamenlijke oproep aan het kabinet om af te zien van de minimumloonmaatregelen zoals die nu op tafel liggen.

×