Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Shoeby bereikt akkoord met schuldeisers

25 januari 2024

Franchiseformule Shoeby heeft een belangrijke stap voorwaarts gezet om uit de financiële problemen te komen. De schuldeisers hebben gestemd met een voorstel van de modeformule waarbij zij tegen gedeeltelijke betaling hun vorderingen zouden verliezen. Nu wacht het plan op goedkeuring van de rechter.

Dit werd medegedeeld door Janneke Schoenmakers, marketingmanager van de modeketen. “We bevinden ons in de laatste fase.” Shoeby, opgericht in 1981 door ondernemers John en Mieke van Deursen, heeft 230 winkels, waaronder 30 franchisevestigingen. Ongeveer 1500 mensen werken bij het in Rosmalen gevestigde bedrijf. Shoeby kondigde begin september aan dat het via een zogenaamde WHOA-procedure (Wet homologatie onderhands akkoord) haar schulden wilde saneren en een overeenkomst te willen sluiten met schuldeisers. Shoeby was door de coronacrisis in financiële problemen was geraakt. Bedrijven kunnen de WHOA inzetten om schulden te herstructureren en zo een faillissement te voorkomen.

In het kader van een WHOA-traject hebben levensvatbare bedrijven de mogelijkheid om met schuldeisers een akkoord te bereiken en zo een faillissement te vermijden. Gedurende het traject dient het bedrijf echter de lopende verplichtingen, zoals bijvoorbeeld huurbetalingen, te blijven nakomen. Op deze wijze kan het bedrijf na succesvolle schuldsanering weer doorgaan, mits het akkoord door een rechter wordt goedgekeurd.

Nu, vijf maanden later, zijn volgens Schoenmaker ‘belangrijke stappen’ in die richting gezet. Shoeby heeft een voorstel voor schuldherstructurering opgesteld en dit aan de schuldeisers voorgelegd. “De stemprocedure is inmiddels afgerond, en we gaan nu de laatste fase van het WHOA-traject in,” aldus de marketingmanager. “Het betekent dat het plan door de rechter moet worden bekrachtigd. We kijken met veel vertrouwen uit naar de laatste fase.” Shoeby kan zolang het traject nog niet is afgerond geen details verstrekken de inhoud van akkoord.

×