Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Studiekosten, voor wie is nu de rekening?

20 juli 2023

Op 1 augustus kan het eenjarig bestaan van de implementatie van de wet ‘transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ worden gevierd. Ondanks dat deze regelgeving al een jaar up and running is, ontvangen wij bij ARAG Direct On Demand nog altijd veel vragen over een specifiek onderdeel; mag ik de studiekosten van mijn vertrekkende werknemer nou wel of niet verrekenen?

De wetgeving bepaalt dat wanneer een opleiding verplicht is op basis van de wet of de cao, de kosten niet op de werknemer verhaald kunnen worden als deze vertrekt bij uw bedrijf. Een dergelijke opleiding moet ook worden gevolgd onder werktijd en deze uren gelden als arbeidstijd waarover u loon moet betalen.

Heeft u voor 1 augustus 2022 een studiekostenbeding afgesproken dat niet in lijn is met de nieuwe regeling? Dan is deze bepaling na 1 augustus 2022 niet meer geldig. Dat houdt dus in dat ook de kosten voor alle opleidingen waar u ooit een keurig studiekostenbeding voor heeft afgesproken – niet op de vertrekkende werknemer te verhalen zijn wanneer de opleiding noodzakelijk was voor de functie en verplicht was vanuit cao-regelingen of wetgeving.

Wanneer wordt scholing dan als verplicht gezien?

Opleidingen die heel duidelijk vanuit de wet verplicht zijn gesteld, zijn beperkt. Voorbeelden hiervan zijn de Wet toezicht trustkantoren 2018 en de Wet lokaal spoor. Het wordt een stuk ingewikkelder als het gaat om opleidingen ter uitwerking van bijvoorbeeld herplaatsingsplichten, goed werkgeverschap of andere wettelijke bepalingen waarbij de jurist steevast antwoordt: “dat ligt aan de omstandigheden van het geval”.

Een eenduidig antwoord is er voor die situaties dan ook niet. Enkele voorbeelden waar u zich wellicht aan vast kunt houden zijn;
• Scholing die is ingezet omdat de werknemer disfunctioneert. Stel het Engels van uw werknemer is niet goed genoeg en u vindt dit wel belangrijk voor de uitoefening van zijn functie. Deze opleidingskosten, mogen dan niet op de werknemer worden verhaald.
• U gaat digitaliseren. Het kan zijn dat u een nieuw systeem in zal zetten binnen uw bedrijf of dat u het dagelijks gebruik van Excel verplicht wilt stellen voor betere inzichten. Dergelijke scholingskosten komen dan voor rekening van u als goede werkgever.
• De functie van de werknemer komt te vervallen. U moet als werkgever de werknemer passend werk aanbieden. Dat geldt ook voor functies die de werknemer zich met behulp van scholing binnen een redelijke termijn eigen kan maken. Deze scholing valt dan onder kosten die niet kunnen worden verhaald op de werknemer.

Heeft u te maken met studiekostenbedingen?

Heeft u geen rechtsbijstandsverzekering en wilt u toch weten of u de studiekosten van uw werknemers wel of niet kunt verhalen? Dan kunt u contact opnemen met ARAG Direct On Demand. Wij kijken graag met u mee waar u nu staat en wat de (on)mogelijkheden zijn.

×