Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Vakcentrum blij dat coalitie meerwaarde van winkeliers voor leefbaarheid erkent

‘Een bruisende winkelstraat is cruciaal voor de leefbaarheid in dorpen en steden’, zo staat te lezen in het coalitieakkoord. Het Vakcentrum, de branchevereniging voor zelfstandig winkeliers is blij met de erkenning van de meerwaarde van winkels voor de leefbaarheid. Tegelijkertijd wijst het Vakcentrum op de dreigende grenseffecten van enkele aangekondigde nieuwe belastingen en accijnzen. De grenseffecten als gevolg van die maatregelen blijven niet beperkt tot de grensdorpen en steden maar kunnen uitstraling hebben tot ver in het binnenland.

Belastingen en accijnzen die de prijsverschillen tussen Nederland en de buurlanden vergroten, kunnen leiden tot het weglekken van omzet naar het buitenland.

Naast de al voorgenomen maatregelen met betrekking tot de beperking van de verkoop van tabak en de verhoging van accijns op alcohol is er nu ook sprake van een suikerbelasting. Dergelijke maatregelen leiden volgens het Vakcentrum tot nog grotere grenseffecten en illegaliteit. De afvloeiing van koopstromen naar onze buurlanden blijft niet beperkt tot de grensstreek maar wordt tot ver in het binnenland merkbaar. In onze buurlanden zijn veel artikelen nu al goedkoper te verkrijgen dan in Nederland. Daarbij moet bedacht worden dat niet alleen de tabaks- en alcoholomzet verdwijnt, maar de consument ook andere artikelen gelijk aankoopt en daar van de horeca gaat genieten. De schade in Nederland blijft daarmee niet beperkt tot de detailhandel.

De overheid dient zich te realiseren dat dan niet alleen winkels en de werkgelegenheid verdwijnen maar ook een belangrijke sponsor voor veel activiteiten en een ontmoetingspunt. In Nederland moeten we ons blijven inzetten om een goede winkelstructuur en daarmee de leefbaarheid te behouden.

De coalitie wil mengformules toestaan door ‘blurring’ op een verantwoorde manier te reguleren. Daarbij wordt onder andere streng toegezien op mogelijk alcoholmisbruik. Volgens het Vakcentrum mag ‘blurring’ niet leiden tot verrommeling van het winkellandschap door toename van het aantal winkelmeters.

Het Vakcentrum wijst er daarnaast op de detailhandel nog steeds schade oploopt als gevolg van corona en, volgens het akkoord, de komende jaren geconfronteerd wordt met diverse duurzaamheidseisen en -investeringen.

×