Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Voormalig eigenaren D-reizen moeten helpen bij doorstart

De voorzieningenrechter van rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat de voormalige eigenaren van D-reizen moeten helpen bij de doorstart van de franchiseformule.

Ook moeten de oud-eigenaren van D-reizen de merkrechten vrijgeven. Als ze dat niet doen moet er een dwangsom van 50 duizend euro per dag worden betaald.

Prijsvrij heeft aangegeven een doorstart te willen maken met de franchiseformule. Prijsvrij zou er voor willen zorgen dat 140 vestigingen en 650 werkplekken blijven bestaan. Voor de doorstart zou Prijsvrij de merkrechten moeten overkopen voor een bedrag van een half miljoen euro, welke van origine twee miljoen euro bedroeg.

De voorzieningenrechter gaf tijdens het kort geding aan de belangen van Prijsvrij zwaarder te vinden wegen dan die van de oud-eigenaren. Ook zouden de oud-eigenaren niet voldoende transparant zijn geweest wat betreft de overnameprijs van de merkrechten.

×