Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Wij bestaan 20 jaar! Een terugblik.

Twintig jaar geleden is De Nationale Franchise Gids opgericht. En zoals wel vaker gebeurt, speelden de factoren liefde en toeval een grote rol.

Met mijn vriendin (inmiddels echtgenote) was ik een jaar daarvoor in Londen, waar we onder andere Covent Garden bezochten. Daar zag ik de zeepjeswinkel Lush. Een mooie onderscheidende formule leek me, die ook zeker in Nederland zou passen. Ik ging met ze in gesprek en het klikte goed tussen ons. Aan mij de schone taak om een businessplan te schrijven waarin natuurlijk ook de Nederlandse franchisemarkt aan bod moest komen.

Ik ging mij oriënteren op de franchisemarkt en merkte al snel dat je als kandidaat was overgeleverd aan adviseurs of bemiddelaars. Hun doelstelling was niet zozeer het streven naar de ideale match tussen formule en kandidaat als wel het opstrijken van een maximale succes fee. Ik vond dat schimmig en allerminst prettig.

Vervolgens gaf het lot een snelle wending: Lush werd overgenomen, waarmee de plannen voor expansie op on hold werden gezet. In diezelfde periode kreeg ik mijn eerste kind én hypotheek; er moest brood op de plank komen. Met die wetenschap werd kort daarna het idee voor De Nationale Franchisegids geboren. In wezen een idee om door middel van een database de markt transparant te maken.

Met de steun van vier investeerders gingen Maurits, mijn toenmalige compagnon, en ik aan de slag. Eerste stap was om de markt in kaart te brengen: Van iedere franchiseformule verzamelden wij de kerngegevens: entree fee, franchisefee, benodigd eigen vermogen, totale investering, et cetera. Vervolgens kozen we voor een bedrijfsmodel waarbij de kandidaat gratis wordt geholpen en de franchisegever een vaste vergoeding betaalt ongeacht het resultaat.

Voordeel hiervan is:

– voor de kandidaat: compleet aanbod, want hij of zij kan met iedere formule contact leggen;
– Google: meer content waardoor we beter vindbaar zijn (we staan nu op nummer 1 èn 2);
– voor de franchisegever: beter resultaat;
– voor ons: ongestoorde nachtrust. De kandidaat bepaalt immers zelf waar hij of zij franchisenemer wil worden. Mocht dat om wat voor reden dan ook tegenvallen dan kan dat ons niet worden verweten.

Inmiddels werken we in opdracht van 160 franchisegevers, organiseren wij Het Nationale Franchise Congres en organiseren wij de franchisebeurs Onderneem ’t!. Met dochterbedrijf First Retail B.V. leveren wij applicaties waarmee 24/7 marktinformatie kan worden ontsloten. Jaarlijks worden 400 tot 450 franchisenemers via onze media franchisenemer.

Inmiddels ben ik zowaar 50-plusser en weet ik mij binnen het bedrijf omringd door twintigers en een spaarzame dertiger. Natuurlijk ben ik voor hen een dankbaar doelwit: mijn digitale kennis loopt achter en ik ben geen fan van social media. Tegen wil en dank houden zij mij jong van geest. Belangrijker nog, ik heb veel plezier in mijn werk. Wat mij betreft alle reden om hier nog jaren vol gas mee door te gaan!

 

 

 

Tiago Jurgens, oprichter
tiago@denationalefranchisegids.nl

 

 

 

×