Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Winkeldieven bestelen ons allemaal

Dat winkeldiefstal tot enorme schade voor de winkeliers leidt is de afgelopen dagen duidelijk geworden. Het Vakcentrum roept dan ook op om winkeldiefstal niet te bagatelliseren. Diefstal is hoe dan ook fout. Dat supermarkten het zelf in de hand werken door het aanbieden van zelfscan en het verlies ook makkelijk kunnen dragen – zoals het beeld dat door opiniemakers en (oud)politici wordt geschetst – is een drogreden. Supermarkten zijn zeker geen winstmachines waar het geld ‘tegen de plinten opklotst’. Niet alleen de winkeliers lopen overigens schade op, zo stelt het Vakcentrum, de vereniging van zelfstandig retailondernemers. In feite steelt een winkeldief van iedereen. Door diefstal worden prijzen hoger, maar ook sociale activiteiten komen onder druk te staan.

De economische schade van winkeldiefstal is enorm. De marges van een supermarkt zijn uitermate krap. Over het algemeen maken zelfstandige supermarkten (franchisenemers) een marge tussen 1 en 3%. De opeenstapeling van kostenstijgingen huur, energie en loon zet het bestaansrecht van menig supermarkt onder druk. Ook de komende verdere beperkingen (tabak), de prijsverschillen met de buurlanden etc. maken de situatie nog lastiger. Het is dus zeker niet zo dat supermarkten winstmachines zijn die een ‘diefstalletje’ wel op kunnen vangen.

Diefstal nooit acceptabel

De leden van het Vakcentrum maken zich dan ook boos. Patricia Hoogstraaten, directeur van het Vakcentrum: “Het is ook een schandaal dat zogenoemde opinieleiders, waaronder ook (ex)politici stellen dat het min of meer normaal is om spullen mee te nemen zonder te betalen. Daarover heb ik meerdere boze berichten van leden gekregen en terecht. Diefstal is diefstal, punt uit.”

Meer dan economische schade

Maar de schade is niet alleen economisch. “De zelfstandig supermarktondernemers, maar ook de zelfstandig ondernemers met bijvoorbeeld een speelgoedwinkel of een winkel in huishoudelijke artikelen zijn ook juist die ondernemers die bijdragen aan de leefbaarheid van buurt, wijk of stad. Door de sponsoring van de voetbalclub, bijdragen aan scholen of activiteiten van ouderen en het bieden van werkgelegenheid ook voor medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt. Deze bijdragen komen direct onder druk te staan als de marges van de ondernemer te laag worden. Winkeldieven bestelen dus niet alleen de winkelier maar ook de lokale gemeenschap.”

Stelen is en blijft fout

Het Vakcentrum roept dan ook op om winkeldiefstal niet te bagatelliseren. Diefstal is hoe dan ook fout. Dat supermarkten het zelf in de hand werken door zelfscan is een drogreden. Veel klanten stellen juist het gemak van zelfscan op prijs. Dat bij dat gemak spelregels horen, zoals steekproefcontroles, is ook duidelijk. De klant die dat niet wil, kan in iedere supermarkt nog bij een gewone kassa of een speciale kletskassa voor extra sociaal contact, terecht.

 

×