Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Fort Advocaten biedt handig schema over nieuwe Franchisewet

De nieuwe wet Franchise is op dinsdag 30 juni jl. definitief aangenomen en de planning is dat de nieuwe wet ingaat per 1 januari 2021. De nieuwe spelregels hebben aanzienlijke gevolgen voor de franchiserelatie. Franchisegevers en franchisenemers doen er verstandig aan om daarover in gesprek te gaan. Fort Advocaten heeft een overzichtelijk schema gemaakt van de inhoud van de wet op hoofdlijnen dat daarbij behulpzaam kan zijn.

Vanaf 1 januari 2021 zal een aantal onderdelen van de wet Franchise onmiddellijke werking hebben voor lopende franchiseovereenkomsten. Andere onderdelen worden later van kracht. Alle franchiseovereenkomsten die na 1 januari 2021 worden gesloten vallen direct in volle omvang onder de nieuwe wet Franchise. Dit schema is hier te downloaden.

De wet legt de nadruk op vier onderwerpen:

  1. De precontractuele uitwisseling van informatie.
  2. De tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst.
  3. De beëindiging van de franchisesamenwerking.
  4. Het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers.
Over Fort Advocaten

Als u vragen hebt over wat de wet betekent voor uw franchiseovereenkomst kunt u contact opnemen met Katinka Verdurmen of Dirk van den Berg van Fort Advocaten. Fort Advocaten heeft veel expertise op het gebied van franchiserecht, maar is ook specialist als het gaat om huurrecht. Het snijvlak van deze twee rechtsgebieden vormt vaak een belangrijk onderdeel van de afspraken die franchisegevers en -nemers onderling maken. Fort Advocaten  adviseert zowel franchisegevers als -nemers, waardoor de kennis en ervaring in huis is om een franchiserelatie vanuit beide gezichtspunten te bekijken en daarover te adviseren.

×