Mijn favorieten

Er zijn nog geen favoriete franchiseformules geselecteerd

Franchisenemer verliest rechtszaak van Intergamma

Franchisenemer Bourrelier Group is volledig in het ongelijk gesteld door de Ondernemingskamer in de rechtszaak die zij hebben aangespannen tegen Intergamma, meldt Mix Online. “Het is niet goed voorstelbaar dat BG niet op de hoogte was van het gevoerde dividend- en bonusbeleid.” Intergamma is tevreden over de uitspraak van de Ondernemingskamer. “Met deze uitkomst is er duidelijkheid voor alle stakeholders. Hierdoor kan Intergamma zich weer volledig richten de bedrijfsvoering en de transformatie die nu gaande is.”

In april jl. spande franchisenemer Bourrelier Group (BG Retail) zijn franchisegever Intergamma voor de rechters van de Ondernemingskamer. Zij vonden dat Intergamma ‘gesjoemeld’ had met bonussen, Intergamma ontkende dit. Zo “zou” Intergamma de bonusberekening verkeerd hebben uitgevoerd en in plaats van de inkoopbonussen in zijn geheel uit te keren aan de franchisenemers, trok Intergamma er eerst allerlei ongewone kosten vanaf, o.a. voor de webshop. Ook zouden zij volgens de franchisenemer een deel van die bonussen toe hebben gevoegd aan haar eigen vermogen.

Dit was echter al een aantal jaren de ‘standaard’ gang van zaken binnen Intergamma. Bourrelier Group betwistte de correctheid hiervan en nam de stap naar de rechter. Zo zouden zij onder andere hebben verzocht aan de Ondernemingskamer om onderzoek te plegen naar het bonusbeleid binnen Intergamma, verzocht te hebben om het uit te keren dividend aan aandeelhouders te verbieden en een nieuwe commissaris te benoemen.

Bourrelier Group is in het ongelijk gesteld door de Ondernemingskamer op alle verzoeken. Volgens de rechters was er geen sprake van onvolledige, onjuiste en misleidende informatievoorziening.

×